Luật Đất Đai

Ủy quyền bán nhà đất khi đang ở nước ngoài

Nhà đất là tài sản có giá trị lớn, vậy trong trường hợp chủ sở hữu đang ở nước ngoài có được uỷ quyền bán nhà đất? Trình tự và thủ tục uỷ quyền bán nhà đất khi đang ở nước ngoài thực hiện như thế nào. Sau đây Chuyên tư vấn luật sẽ gửi đến bạn đọc bài viết về ủy quyền bán nhà đất khi đang ở nước ngoài.

Ủy quyền bán nhà đất khi đang ở nước ngoài

>>> Xem thêm: Quy Định Pháp Luật Về Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở

Điều kiện để bán nhà đất khi ở nước ngoài

Theo như quy định tại  Điều 195 Bộ luật dân sự 2015 có quy định: “Người không phải là chủ sở hữu tài sản chỉ có quyền định đoạt tài sản theo ủy quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định của luật.”

Theo quy định ta có thể thấy khi chủ sở hữu nhà không thể ở Việt Nam để thực hiện các thủ tục bán nhà đất đứng tên mình thì hoàn toàn có thể ủy quyền cho người khác tại Việt Nam để bán nhà đất đó. Việc ủy quyền bán nhà đất phải được lập thành văn bản và phải được công chứng, chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó pháp luật chuyên ngành có quy định cụ thể về điều kiện để được bán nhà đất như sau:

Đối với điều kiện bán đất

theo quy định tại điều 188 của Luật đất đai 2013 sửa đổi bổ sung 2018 như sau: Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

 • Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Đối với điều kiện bán nhà ở

Theo quy định tại điều Điều 118 Luật nhà ở 2014 Điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch về mua bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở thì nhà ở phải có đủ điều kiện sau đây:

 • Có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;
 • Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn;
 • Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

Các điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản này không áp dụng đối với trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Trình tự thủ tục ủy quyền bán nhà khi ở nước ngoài

Quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật Công chứng, người ở nước ngoài có thể đến cơ quan đại diện ngoại giao hoặc lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài dể công chứng văn bản uỷ quyền.

Theo như quy định tại Khoản 2 Điều 55 Luật Công chứng 2014 có quy định như sau:

“Trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng thì bên ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng giấy ủy quyền; bên được ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc giấy ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng giấy ủy quyền”.

Như vậy, theo quy định do người sở hữu nhà ở nước ngoài không thể về Việt Nam nên hợp đồng ủy quyền của chủ sở hữu nhà cần phải được công chứng tại hai nơi khác nhau, và cần làm hợp đồng ủy quyền tại nước ngoài trước, có thể đến Đại sứ quán của Việt Nam tại nơi người sở hữu nhà đang cư trú tại nước ngoài để công chứng hợp đồng ủy quyền trên sau đó gửi về Việt Nam để người thân tiếp tục mang hợp đồng ủy quyền này đến tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam để được công chứng một lần nữa.

Trình tự thủ tục ủy quyền bán nhà khi ở nước ngoài

>>> Xem thêm: Điều kiện chuyển nhượng mua bán nhà ở tái định cư

Thủ tục ủy quyền tại cơ quan lãnh sự việt nam ở nước ngoài

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị công chứng, kèm theo 01 bản sao để lưu hồ sơ;
 • 01 bản sao hộ chiếu;
 • 01 bản sao giấy phép cư trú tại nước sở tại (trường hợp giấy phép cư trú dán trong hộ chiếu thì chụp trang hộ chiếu liên quan; trường hợp giấy phép cư trú là thẻ nhựa thì chụp thẻ nhựa);
 • 01 bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;
 • 01 bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có;
 • Lệ phí.

Căn cứ khoản 2 Điều 43 Luật Công chứng, thời hạn công chứng các loại hợp đồng đều là không quá 02 ngày làm việc. Nhưng nếu nội dung công chứng phức tạp, thời gian này có thể kéo dài đến 10 ngày làm việc.

Đại diện nhận ủy quyền xác nhận nội dung ủy quyền

Sau khi nhận được giấy uỷ quyền đã được cơ quan lãnh sự công chứng, chứng thực thì người được uỷ quyền bán nhà đất tiếp tục đến Văn phòng công chứng tại Việt Nam để thực hiện công chứng hợp đồng ủy quyền đó. Sau khi đã hoàn thành thủ tục công chứng Hợp đồng uỷ quyền theo đúng quy định thì người được uỷ quyền tại Việt nam có thể thay mặt  thực hiện các thủ tục để chuyển nhượng nhà đất.

Nghĩa vụ của bên nhận ủy quyền bán nhà đất cho người đang ở nước ngoài

Theo quy định Điều 565 Bộ luật dân sự 2015 Bên nhận uỷ quyền bán nhà đất cho người đang ở nước ngoài có các nghĩa vụ sau đây:

 • Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó;
 • Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền;
 • Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền;
 • Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc ủy quyền;
 • Giao lại cho bên ủy quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật;
 • Nếu người nhận uỷ quyền gây thiệt hại phải Bồi thường
Nghĩa vụ của bên nhận ủy quyền bán nhà đất cho người đang ở nước ngoài

>>> Xem thêm: Giấy Uỷ Quyền Công Ty Có Cần Công Chứng?

Nghĩa vụ thông báo tiến độ công việc ủy quyền

Theo quy định tại điều 568 Bộ luật dân sự 2015 Bên nhận ủy quyền bán nhà đất phải có nghĩa vụ thông báo tiến độ công việc cho bên ủy quyền bán đất. Ví dụ như : thông báo về tình trạng thửa đất, thông báo về các thủ tục đăng ký đất đai ,công chứng, chứng thực, thông báo về các khoản phí lệ phí đã nộp với cơ quan nhà nước thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc,…

Bên cạnh đó việc thông báo này có thể là về tiến độ thực hiện công việc, khối lượng, chất lượng của công việc được thực hiện, các khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình xử lý công việc.

Thực hiện các nghĩa vụ thay cho người ủy quyền

Trong phạm vi uỷ quyền bên nhận uỷ quyền thay mặt bên ủy quyền trông coi, cho thuê, thế chấp, liên hệ đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền và các hộ có thửa đất giáp ranh để xác nhận ranh giới thửa đất cắm mốc xác định vị trí đất và trích lục bản vẽ

Xác nhận tình trạng bất động sản nhận đặt cọc chuyển nhượng hoặc tặng cho kể cả việc ký hợp đồng thanh lý hợp đồng hủy bỏ đối với các quyền sử dụng đất được ủy quyền. Nộp các khoản thuế phí lệ phí có liên quan theo căn cứ theo quy định của pháp luật.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi liên quan đến Ủy quyền bán nhà đất khi đang ở nước ngoài. Nếu bạn đọc có nhu cầu TƯ VẤN ĐẤT ĐAI gửi hồ sơ tài liệu hoặc đặt lịch gặp trực tiếp luật sư vui lòng liên hệ với Chuyên tư vấn luật qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được hỗ trợ TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI. Xin cảm ơn.

4.6 (18 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 906 bài viết