Luật Đất Đai

Trường hợp nào được xin giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá?

Trường hợp nào được xin giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá là vấn đề mà người có ý định xin giao đất, thuê đất cần được biết. Mặc dù, xin thuê đất, giao đất không thông qua đấu giá nhưng cũng phải thực hiện các thủ tục theo quy định của luật đất đai. Để nắm cụ thể về các trường không thông qua đấu giá khi xin giao đất, thuê đất thì các bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây của Chuyên Tư Vấn Luật

Giao đất và thuê đất không thông qua đấu giáGiao đất và thuê đất không thông qua đấu giá

Các trường hợp được xin giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá

Theo quy định tại khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai 2013, các trường hợp sau đây xin giao đất, thuê đất không phải thông qua đấu giá:

 • Giao đất không thu tiền sử dụng đất;
 • Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định tại Điều 110 của Luật này;
 • Sử dụng đất quy định tại các điểm b, g khoản 1 và khoản 2 Điều 56 của Luật này;
 • Sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản;
 • Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở công vụ;
 • Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền;
 • Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;
 • Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;
 • Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Như vậy, khi thuộc một trong các trường hợp trên thì người xin giao đất, thuê đất thì không cần phải thông qua thủ tục đấu giá.

>>>Xem thêm: Bà Rịa – Vũng Tàu: Giao đất ‘vàng’ không qua đấu giá cho doanh nghiệp nước ngoài để ‘đắp chiếu’

Giao đất không thông qua đấu giá có thu tiền sử dụng đất không?

Căn cứ Điều 54, Điều 55, Điều 56 và khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai 2013 thì tất cả các trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất đều không thông qua đấu giá. Còn các trường hợp thuê đất, giao đất có thu tiền sử dụng tùy từng trường hợp cụ thể mà xin giao đất, thuê đất không thông qua đấu và không thu tiền sử dụng đất; chủ yếu là đất nông nghiệp và đối tượng được ưu tiên

Ví dụ: Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở thuộc trường hợp giao đất không thông qua đấu giá nhưng  vẫn phải đóng tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 55 và điểm g khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai 2013

Như vậy không phải mọi trường hợp xin giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá đều không thu tiền sử dụng đất.

Thủ tục xin giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá

Hồ sơ chuẩn bị

Trường hợp 1: Đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, thuê đất của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 11/2022/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 20/10/2022 hồ sơ xin giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá bao gồm:

Thứ nhất, đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư:

Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT

Bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư.

 • Trường hợp xin giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì không phải nộp kèm bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư nhưng phải nộp bản sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
 • Trường hợp dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản thì phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

Thứ hai, trường hợp không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình:

 • Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT
 • Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bản sao báo cáo kinh tế – kỹ thuật đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp xin giao đất cho cơ sở tôn giáo thì phải có báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình tôn giáo.

Trường hợp 2: Đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, thuê đất của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư 30/20214/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung khoản 1  Điều 1 Thông tư 11/2022/TT-BTNMT: hồ sơ xin giao đất đất, thuê đất của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh bao gồm: Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT

Hồ sơ xin giao đất, thuê đất không thông qua đấu giáHồ sơ xin giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá

Trình tự thực hiện

Căn cứ khoản 3, Điều 68, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá được thực hiện như sau:

Bước 1. Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ đã chuẩn bị tại Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi có đất.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Giải quyết yêu cầu

Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau:

 • Hướng dẫn người xin giao đất, thuê đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;
 • Trình UBND cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất;
 • Trình UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Bước 4. Trả kết quả

Kết quả thực hiện thủ tục gồm:

 • Quyết định giao đất (đối với trường hợp giao đất);
 • Quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất).

>>>Xem thêm: Thủ tục đề nghị được giao đất, cho thuê đất đối với cá nhân, hộ gia đình

Tư vấn các trường hợp thuê đất, giao đất không thông qua đấu giá

Chuyên Tư Vấn Luật với đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà đất sẽ tư vấn, hỗ trợ khách hàng về các vấn đề sau:

 • Tư vấn tính hợp pháp của hồ sơ thuê đất, giao đất không thông qua đấu giá .
 • Tư vấn thủ tục thuê đất, giao đất không thông qua đấu giá
 • Tư vấn hồ sơ, lệ phí phải thực hiện khi thực hiện việc thuê đất, giao đất không thông qua đấu giá
 • Thay mặt, đại diện cho Quý khách hàng thực hiện thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền.
 • Soạn thảo đơn từ xin giao đất, cho thuê đất
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

Dịch vụ tư vấn giao đất, cho thuê đấtDịch vụ tư vấn giao đất, cho thuê đất

Chúng tôi vừa cung cấp đến quý bạn đọc các trường hợp xin giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp về trình tự, thủ tục, hồ sơ xin giao đất, thuê đất. Nếu còn thắc mắc về vấn đề trên cần luật sư tư vấn hoặc cần sử dụng dịch vụ pháp lý, có thể liên hệ với Chuyên tư vấn luật qua 1900.63.63.87 để được luật sư đất đai hỗ trợ, tư vấn một cách chi tiết và cụ thể nhất.

4.8 (18 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 915 bài viết