Hiện nay, tranh chấp ranh giới đất đai đất diễn ra ngày càng nhiều và phức tạp làm ảnh hưởng rất lớn đến quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức có đất đang tranh chấp ranh giới đất đai. Tranh chấp ranh giới đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Trong đó, người có quyền sử dụng đất hợp pháp sẽ được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp. Dưới đây là bài viết về vấn đề giải quyết tranh chấp ranh giới về đất đai.

Hình ảnh Tranh chấp ranh giới thửa đất nên được giải quyết thế nào?
Tranh chấp ranh giới thửa đất nên được giải quyết thế nào?

Ranh giới giữa các bất động sản là gì? Cách xác định ranh giới giữa các bất động sản?

Căn cứ khoản 1 Điều 175, ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại 30 năm mà không có tranh chấp.

Theo nội dung tại điều 11 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, ranh giới thửa đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và chỉnh lý theo kết quả cấp Giấy chứng nhân, bản án của tòa án có hiệu lực thi hành, kết quả giải quyết tranh chấp của cấp có thẩm quyền, các quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền có liên quan đến ranh giới thửa đất.

Do đó, người sử dụng đất có thể thỏa thuận với nhau hoặc theo quy định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định ranh giới về đất đai.

Nguyên tắc xác định ranh giới thửa đất?

Hình ảnh Xác định ranh giới đất thế nào?
Xác định ranh giới đất thế nào?

Ranh giới về đất được xác định theo nguyên tắc quy định tại điều 11 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT:

Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với người dẫn đạc( là công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố… để được hỗ trợ, hướng dẫn việc xác định hiện trạng, ranh giới sử dụng đất), cùng với người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định ranh giới, mốc thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ và lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất; đồng thời, yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất( có thể cung cấp bản sao các giấy tờ đó mà không cần công chứng, chứng thực).

Ranh giới thửa đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và chỉnh lý theo kết quả cấp Giấy chứng nhận, bản án của Tòa án có hiệu lực thi hành, kết quả giải quyết tranh chấp của cấp có thẩm quyền, các quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền có liên quan đến ranh giới thửa đất.

Trường hợp đang có tranh chấp về ranh giới thửa đất thì đơn vị đo đạc có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có thửa đất để giải quyết. Trường hợp tranh chấp chưa giải quyết xong trong thời gian đo đạc ở địa phương mà xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý thì được phép đo vẽ khoanh bao các thửa đất tranh chấp; đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập bản mô tả thực trạng phần đất đang tranh chấp thành 02 bản, một bản lưu hồ sơ đo đạc, một bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện các bước giải quyết tranh chấp tiếp theo theo thẩm quyền.

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp ranh giới về đất? Thẩm quyền giải quyết tranh chấp?

Hình ảnh Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp ranh giới đất thế nào?
Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp ranh giới đất thế nào?

Ranh giới về đất cũng thể hiện trong bản đồ địa chính của địa phương. Do đó, khi có tranh chấp về ranh giới, các chủ sở hữu có thể tự thỏa thuận với nhau, trong trường hợp không thể thỏa thuận thì có thể tiến hành hòa giải theo quy định tại điều 202 Luật đất đai 2013.

Thứ nhất, hòa giải cơ sở.

Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp ranh giới về đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải cơ sở.

Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác.Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn.

Đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác.

Thứ hai, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp ranh giới về đất đai tại Tòa án.

Căn cứ điều 203 Luật đất đai 2014, trường hợp tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại điều 100 của Luật này và có tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết.

Việc giải quyết tranh chấp ranh giới về đất đai tại Tòa án thông qua quy định chung của Bộ luật tố tụng dân sự, khi đó, cá nhân, tổ chức có tranh chấp ranh giới về đất mà hòa giải tại cấp xã không thành thì có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền.

Bước 1: Người có đất tranh chấp gửi Đơn khởi kiện cùng với tài liệu liên quan, chứng cứ lên Tòa án nhân dân có thẩm quyền, thực hiện tạm ứng án phí, bổ sung Đơn khởi kiện theo yêu cầu của Tòa án.

Bước 2: Tòa án thụ lý vụ án, tiến hành hòa giải. Trường hợp hòa giải thành sẽ lập Biên bản hòa giải thành.

Bước 3: Đưa vụ án ra xét xử. Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét xử theo trình tự, thủ tục xét xử sơ thẩm ra quyết định hoặc bản án.

Nếu không đồng ý với bản án hoặc quyết định của phiên xét xử sơ thẩm, các bên vẫn có quyền kháng cáo theo trình tự phúc thẩm.

Trên đây là nội dung về vấn đề” Tranh chấp ranh giới về đất nên giải quyết như thế nào?”. Nếu quý khách hàng còn những thắc mắc hoặc câu hỏi về vấn đề này, vui lòng liên hệ Luật sư Phan Mạnh Thăng qua hotline bên dưới để được tư vấn trực tiếp.

Có thể bạn quan tâm: