Đất đai của cha mẹ bị anh em giành mất thì thời hiệu khởi kiện là bao nhiêu năm? Trong thực tiễn, có những vụ việc dù đã xảy ra tranh chấp trước đó rất lâu. Nhưng vì những lí do khác nhau mà người có liên quan chưa thể đưa vụ việc ra cơ quan Tòa án để xét xử. Đến khi họ muốn lật lại vụ việc và nhờ đến Tòa án thì một vấn đề đặt ra là liệu vụ việc đó có còn thời hiệu khởi kiện hay không. Việc còn hay không thời hiệu khởi kiện đóng một vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến việc giải quyết tranh chấp một cách nghiêm trọng.

Thời hiệu khởi kiện về quyền sử dụng đất đai
Thời hiệu khởi kiện tranh chấp quyền sử dụng đất

Pháp luật quy định như thế nào về thời hiệu khởi kiện?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 155 Bộ Luật Dân Sự 2015 và Điều 159 Bộ Luật tố tụng dân sự  2015:

Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện.

Ngoài ra đối với từng lĩnh vực cụ thể thì có những quy định về thời hiệu khởi kiện riêng, ví dụ như:

Đối với tranh chấp về hợp đồng kinh doanh bảo hiểm thì theo quy định tại Điều 30 của Luật kinh doanh bảo hiểm, thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo hiểm là ba năm, kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.

Đối với hợp đồng xây dựng thị chịu sự điều chỉnh của Luật xây dựng.
Đối với hợp đồng trong lĩnh vực hàng hải thì chịu sự điều chỉnh của Bộ Luật Hàng Hải.
Nói tóm lại, thời hiệu khởi kiện đối với các tranh chấp về kinh doanh thương mại có thể có các luật chuyên ngành điều chỉnh, nếu không có luật chuyên ngành điều chỉnh thì có thể áp dụng quy định về thời hiệu khởi kiện trong Luật thương mại 2005, theo đó thời hiệu khởi kiện các tranh chấp trong hoạt động thương mại cũng là 2 năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự bị xâm phạm. Quy định này trùng với quy định trong Bộ luật dân sự 2015 và Bộ Luật tố tụng dân sự 2015.

Điều kiện để áp dụng thời hiệu theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Bộ luật Dân sự 2015 và Điều 181 Bộ luật tố tụng Dân sự 2015:

Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc. Người được hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc từ chối đó nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ.

Như vậy theo quy định của Bộ luật dân sự thì Tòa án sẽ không phải là chủ thể có quyền áp dụng thời hiệu khởi kiện. Quyền này thuộc về các đương sự. Khi các đương sự có yêu cầu áp dụng thời hiệu khởi kiện thì tòa án mới áp dụng.

Sự quan trọng của thời hiệu khởi kiện

Thời hiệu khởi kiện có vai trò đặc biệt quan trọng. Bởi lẽ, khi có những tranh chấp nào đó xảy ra. Một hoặc cả hai bên không tìm được tiếng nói chung bằng con đường thương lượng hòa giải. Lúc này buộc phải dùng quyền khởi kiện để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Lúc này khi đã hết thời hiệu khởi kiện thì vụ việc sẽ không được giải quyết và tranh chấp đó vẫn chỉ là tranh chấp. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, công việc của các đương sự.

Trên thực tế, có nhiều lí do dẫn đến một vụ việc hết thời hiệu khởi kiện. Trong đó có thể kể ra một số nguyên  nhân: Đương sự không biết về thời hiệu khởi kiện, khi có tranh chấp xảy ra, để quá lâu không đưa ra giải quyết, lúc biết được thì thời hiệu khởi kiện đã hết; Các tranh chấp diễn ra rất đa dạng, mỗi lĩnh vực lại có văn bản pháp luật chuyên ngành hẹp điều chỉnh, vì vậy, các đương sự không nắm vững các văn bản chuyên ngành để có thể có cách tính thời hiệu chính xác; Cách tính thời hiệu khởi kiện là vô cùng phức tạp, phải xác định được hai vấn đề chính xác khi khởi kiện đó là luật chuyên ngành điều chỉnh và ngày nào là ngày quyền và lợi ích bị xâm phạm,…

Đất đai của cha mẹ bị anh em giành mất thì thời hạn khởi kiện là bao nhiêu năm?

Tầm quan trọng của thời hiệu khởi kiện vụ án
Quy định của pháp luật về thời hiệu khởi kiện

Trên thực tế, tranh chấp đất đai được diễn ra phổ biến và đa dạng về nội dung tranh chấp:Tranh chấp về quyền sử dụng đất; Tranh chấp về quyền, nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất; Tranh chấp về mục đích sử dụng đất. Và ở mỗi dạng tranh chấp đất đai trên thì đều có quy định về thời hiệu khởi kiện tranh chấp khác nhau.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 155 của BLDS năm 2015 thì: Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai thì thời hiệu khởi kiện không áp dụng.

Như vậy, việc tranh chấp đất đai của cha mẹ bị anh em giành mất thuộc loại tranh chấp về quyền sử dụng đất. Vì vậy sẽ không áp dụng thời hiệu khởi kiện để giải quyết tranh chấp này. Nói cách khác, thời hạn giải quyết này là vĩnh viễn, không bị giới hạn bởi một mốc thời gian nhất định nào, chỉ cần yêu cầu giải quyết hợp pháp, hợp lệ thì Tòa án sẽ giải quyết tranh chấp đất đai theo đúng quy định pháp luật.

Trên đây là toàn bộ bài tư vấn pháp luật về tranh chấp đất đai liên quan đến chủ đề: “Đất Đai Của Cha Mẹ Bị Anh Em Giành Mất Thì Thời Hiệu Khởi Kiện Là Bao Nhiêu Năm”. Nếu Quý khách hàng có nội dung nào còn thắc mắc, vui lòng liên hệ Luật sư Phan Manh Thăng để được tư vấn miễn phí.