Tranh Chấp Đất Đai

Tranh Chấp Đất Đai Giải Quyết Ở Đâu

Tranh chấp đất đai là mọi tranh chấp phát sinh trong quan hệ đất đai bao gồm tranh chấp về quyền sử dụng đất, tranh chấp về tài sản gắn liền với đất, tranh chấp liên quan đến địa giới hành chính, mục đích sử dụng đất. Tranh chấp đất đai là một trong những tranh chấp...

Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Ở Cấp Xã

Giải quyết tranh chấp đất đai ở cấp xã là thủ tục bắt buộc phải thực hiện trước khi các bên tranh chấp muốn khởi kiện ra Tòa án. Đây cũng chính là điều kiện để Tòa án thụ lý giải quyết vụ án. Việc giải quyết tranh chấp đất đai ở cấp xã hay còn gọi là thủ tục hòa giải...

Đơn Đề Nghị Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai là mẫu đơn dùng cho cá nhân, tổ chức yêu cầu với cơ quan có thẩm quyền giải quyết về việc tranh chấp đất đai của cá nhân, tổ chức đó. Mẫu đơn ghi rõ về nội dung, nguyên nhân tranh chấp đất đai, nội dung muốn cơ quan có...

Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Thừa Kế

Tranh chấp đất đai thừa kế là quan hệ tranh chấp đất đai phát sinh từ quan hệ thừa kế, là tranh chấp giữa những người thừa kế với nhau về di sản thừa kế là quyền sử dụng đất. Quyền sử dụng đất ở đây là di sản mà người chết để lại cho các người thừa kế. Tranh chấp di...

Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Bằng Giấy Viết Tay

Tranh chấp đất đai bằng giấy viết tay là việc các bên mua bán đất đai bằng giấy tay, không tiến hành công chứng, chứng thực về nội dung trong hợp đồng. Theo quy định tại Điều 167 Luật đất đai 2013, hợp đồng chuyển nhượng quyền quyền sử dụng đất bắt buộc phải công...

Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Đã Có Sổ Đỏ 

Tranh chấp Đất đai đã có đỏ hay còn gọi là tranh chấp đất đai mà mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai 2013 và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định tại...

Thủ Tục Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Cấp Huyện Như Thế Nào

Trên thực tế, tranh chấp đất đai diễn ra rất phổ biến và tính chất rất phức tạp. Để giải quyết tranh chấp đất đai thì vai trò của chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp rất quan trọng. Quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện được...

Quy Định Pháp Luật Về Hòa Giải Tranh Chấp Đất Đai Cấp Cơ Sở

Tranh chấp đất đai là sự bất đồng, mâu thuẫn giữa các chủ thể sử dụng đất trong xác định ai là người có quyền sử dụng đối với một hoặc nhiều thủa đất nhất định. Hay nói cách khác, tranh chấp đất đai là tranh chấp quyền sử dụng đất. Tranh chấp đất đai khác với tranh...

Thủ Tục Giải Quyết Tranh Chấp Sổ Đỏ Đất Có Yếu Tố Nước Ngoài

Tranh chấp về quyền sử dụng đất là những tranh chấp giữa các bên với nhau về việc ai có quyền sử dụng hợp pháp đối với một mảnh đất nào đó. Trong dạng tranh chấp này chúng ta thường gặp các loại tranh chấp về ranh giới đất; tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn...

Tranh Chấp Đất Đai Và Hòa Giải Cấp Cơ Sở

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai quy định tại khoản 24 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013. Theo quy định tại khoản 7 Điều 25 Bộ luật Tố tụng dân sự tranh chấp về đất đai là tất cả các...

Thẩm Quyền Và Thủ Tục Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp về đất đai của Tòa án nhân dân. Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP thì đối với tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất mà chưa được hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp...