Luật Đất Đai

Thủ tục đăng ký trực tiếp bổ sung nhà ở vào sổ đỏ đã cấp

Thủ tục đăng ký trực tiếp bổ sung nhà ở vào sổ đỏ đã cấp là thủ tục cần thực hiện khi người dân xây dựng nhà mới trên thửa đất đã có sổ đỏ. Để đăng ký bổ sung nhà ở vào sổ đỏ đã cấp, ngoài việc đảm bảo các điều kiện thì chủ sở hữu nhà ở cũng phải thực hiện theo đúng thủ tục luật định. Bài viết dưới đây Chuyên Tư Vấn Luật sẽ trình bày chi tiết về thủ tục trên, mời quý khách tham khảo.

Đăng ký trực tiếp bổ sung nhà ở vào sổ đỏ đã cấpĐăng ký trực tiếp bổ sung nhà ở vào sổ đỏ đã cấp

Điều kiện để đăng ký nhà ở vào sổ đỏ

Căn cứ Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, điều kiện để đăng ký nhà ở vào sổ đỏ được quy định như sau:

 • Chủ sở hữu nhà ở thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở;
 • Có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở.

Trong trường hợp nhà ở đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

Như vậy, nếu thỏa mãn đồng thời hai điều kiện kể trên, chủ sở hữu quyền sử dụng đất có thể đăng ký bổ sung trực tiếp nhà ở vào sổ đỏ đã cấp

Rủi ro khi mua đất đã có sổ đỏ nhưng nhà chưa được cấp

Căn cứ Khoản 1 Điều 118 Luật Nhà ở 2014, Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và tình hình thực tiễn, khi mua đất đã có sổ đỏ nhưng nhà chưa được cấp sẽ tồn tại các rủi ro sau:

 • Đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tiền cho bên bán nhưng không được công nhận quyền sở hữu về nhà ở;
 • Không thể thực hiện các giao dịch về mua bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở vì chưa có quyền sở hữu nhà ở đúng quy định của pháp luật;
 • Nhà ở thuộc trường hợp không đủ điều kiện để cấp quyền sở hữu nhà ở, gặp khó khăn trong việc đăng ký quyền sở hữu nhà ở;
 • Nhà ở xây dựng trái quy định của pháp luật dẫn đến việc phải tháo dỡ và bị xử phạt vi phạm hành chính;

Như vậy, trước khi thực hiện mua bán, người mua có thể đàm phán, yêu cầu chủ đất thực hiện đăng ký bổ sung nhà ở vào sổ đỏ đã cấp để hạn chế các rủi ro trên.

Thủ tục đăng ký trực tiếp bổ sung nhà ở vào sổ đỏ

Thẩm quyền giải quyết

Căn cứ Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, chủ sở hữu quyền sử dụng đất phải thực hiện đăng ký bổ sung nhà ở vào sổ đỏ tại các cơ quan sau đây:

Thứ nhất, đối với địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì việc cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp thực hiện như sau:

 • Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam;

Thứ hai, đối với địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai, thì việc cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp thực hiện như sau:

 • Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Như vậy, người sử dụng đất cần liên hệ với một trong các cơ quan trên để được đăng kí bổ sung nhà ở vào sổ đỏ đã cấp.

Thẩm quyền đăng ký trực tiếp bổ sung nhà ở vào sổ đỏThẩm quyền đăng ký trực tiếp bổ sung nhà ở vào sổ đỏ

Hồ sơ cần chuẩn bị

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư 33/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày ngày 29 tháng 9 năm 2017, để đăng ký bổ sung nhà ở vào sổ đỏ đã cấp, hộ gia đình, cá nhân cần phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;
 • Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Sơ đồ về tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ tài sản phù hợp với hiện trạng);
 • Giấy phép xây dựng nhà ở hoặc giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trường hợp nhà ở đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

 • Sơ đồ về tài sản gắn liền với đất;
 • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có);
 • Văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng công trình đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp chủ sở hữu công trình không đồng thời là người sử dụng đất.

Như vậy, để thực hiện thủ tục đăng ký trực tiếp bổ sung nhà ở vào sổ đỏ đã cấp, chủ sở hữu quyền sử dụng đất cần chuẩn bị các hồ sơ kể trên.

Thủ tục giải quyết

Căn cứ Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, thủ tục đăng ký trực tiếp bổ sung nhà ở vào sổ đỏ đã cấp được thực hiện như sau:

Bước 1: Người đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ đề nghị và lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp đổi giấy chứng nhận:

 • Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận;
 • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Bước 3: Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp:

Cơ quan chức năng cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Thủ tục giải quyết đăng ký trực tiếp bổ sung nhà ở vào sổ đỏThủ tục giải quyết đăng ký trực tiếp bổ sung nhà ở vào sổ đỏ

Luật sư hỗ trợ thủ tục công nhận quyền sở hữu nhà ở

Các dịch vụ luật sư về hỗ trợ thủ tục công nhận quyền sở hữu nhà ở tại  Chuyên Tư Vấn Luật bao gồm:

 • Luật sư tư vấn chi tiết về trình tự, thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Soạn thảo văn bản – đơn từ và chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Nhận đại diện theo ủy quyền để nhân danh, thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký trực tiếp bổ sung nhà ở vào sổ đỏ đã cấp.
 • Luật sư tư vấn cách giải quyết khi hồ sơ bị từ chối hoặc cơ quan chức năng có hành vi hành chính trái luật.

Như vậy, để được cập nhật nhà ở vào sổ đỏ đã chấp, người sử dụng đất cần thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận. Chi tiết về điều kiện, cũng như trình tự, thủ tục thực hiện cũng đã được trình bày chi tiết, cụ thể trong bài viết trên. Nếu có bất kỳ thắc mắc về vấn đề trên hoặc cần sử dụng dịch vụ luật sư Luật Đất đai, vui lòng liên hệ  Chuyên Tư Vấn Luật qua số hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ kịp thời.

4.9 (20 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 913 bài viết