Luật Đất Đai

Thu hồi đất phải thỏa thuận với dân không?

Thu hồi đất phải thỏa thuận với dân không là thắc mắc về việc thỏa thuận với người dân khi nhà nước thực hiện thu hồi đất đai. Bởi quyền sử dụng đất gắn liền với kinh tế, đời sống, tinh thần của người dân. Do đó, việc thu hồi phải đảm bảo được quyền lợi cho người có đất bị thu hồi và tuân thủ quy định pháp luật. Bài viết dưới đây của Chuyên Tư Vấn Luật sẽ làm rõ về vấn đề trên, mời quý khách tham khảo.

Nhà nước thực hiện thu hồi đấtNhà nước thực hiện thu hồi đất

Các trường hợp nhà nước thực hiện thu hồi đất

Căn cứ Điều 4 Luật Đất đai 2013, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Theo khoản 1 Điều 3 Luật Đất đai 2013, Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.

Căn cứ khoản 1 Điều 16 Luật Đất đai 2013, Nhà nước thực hiện việc thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

  • Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;
  • Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;
  • Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Trong mọi trường hợp, việc thu hồi đất từ Nhà nước phải đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân và tuân thủ quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm: Quy định của pháp luật về thu hồi và trưng dụng đất

Trường hợp Nhà nước thu hồi đấtTrường hợp Nhà nước thu hồi đất

Có phải thỏa thuận với người dân khi thu hồi đất?

Vấn đề thỏa thuận với người dân khi thu hồi đất được đặt ra đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Căn cứ khoản 2 Điều 69 Luật Đất đai 2013, khi thu hồi đất, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giiar phóng mặt bằng có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thườn, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực có đất thu hồi, đồng thời niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

Như vậy, có thể thấy rằng, Nhà nước chỉ lấy ý kiến của dân về phương án bồi thường mà không phải thỏa thuận về các vấn đề như phương án bồi thường, giá bồi thường, …

>>> Xem thêm: Trình tự, thủ tục thu hồi đất đúng luật định

Cách giải quyết khi mức bồi thường thu hồi đất không thỏa đáng

Căn cứ Điều 204 Luật Đất đai 2013, khi mức bồi thường thu hồi đất không thỏa đáng, người sử dụng đất, người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có thể khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định bồi thường khi thu hồi đất.

Khiếu nại quyết định bồi thường khi thu hồi đất

Căn cứ Điều 7 Luật Khiếu nại 2011, khi có căn cứ về bồi thường khi thu hồi đất là trái luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình, người có đất bị thu hồi có quyền khiếu nại đối với quyết định bồi thường khi thu hồi đất đến Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền đã ban hành quyết định bồi thường khi thu hồi đất trên.

Qua việc thực hiện quyền khiếu nại và cung cấp các tài liệu, chứng cứ, người có đất bị thu hồi có thể nhận được khoản bồi thường phù hợp.

Trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại hoặc hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo Điều 28 Luật Khiếu nại 2011, người khiếu nại có thể khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của cơ quan giải quyết khiếu nại lần đầu  hoặc khởi kiện vụ án hành chính đến Tòa án Nhân dân cấp có thẩm quyền.

Nếu sau khi được giải quyết khiếu nại lần hai mà không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại hoặc hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai theo Điều 37 Luật Khiếu nại 2011, người khiếu nại có thể khởi kiện vụ án hành chính đến Tòa án Nhân dân cấp có thẩm quyền để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

>>> Xem thêm: Thủ tục, hồ sơ khiếu nại đất đai lần hai

Khởi kiện vụ án hành chính

Căn cứ Điều 115 Luật Tố tụng Hành chính 2015, khi không đồng ý với quyết định bồi thường khi thu hồi đất hoặc đã khiếu nại đến cơ quan thẩm quyền giải quyết, nhưng hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại, người bị thu hồi đất có quyền khởi kiện đối với quyết định bồi thường thu hồi đất để bảo vệ quyền lợi của mình.

Thủ tục khởi kiện vụ án hành chính được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Bước 2: Tòa án xem xét đơn và thông báo nộp tiền tạm ứng án phí.

Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

Bước 3: Thông báo thụ lý sau khi người khởi kiện nộp lại biên lai tạm ứng án phí

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án.

Bước 4: Tiến hành thủ tục hòa giải và chuẩn bị xét xử

Thời hạn chuẩn bị xét xử là 04 tháng và có thể được gia hạn trong trường hợp vụ án phức tạp hoặc có trở ngại khách quan nhưng không quá 02 tháng.

Trong thời hạn chuẩn bị xét xử, tùy từng trường hợp, Thẩm phán ra một trong các quyết định sau đây: Tạm đình chỉ giải quyết vụ án; Đình chỉ giải quyết vụ án;  Đưa vụ án ra xét xử.

Bước 5: Xét xử sơ thẩm vụ án

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 30 ngày.

Bước 6: Xét xử phúc thẩm vụ án trong trường hợp có kháng cáo, kháng nghị.

Qua quá trình khởi kiện tại Tòa án, người có đất bị thu hồi không thỏa đáng có thể bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Cơ sở pháp lý: Từ Điều 115 đến Điều 286 Luật Tố tụng Hành chính 2015.

Dịch vụ hỗ trợ khi bị thu hồi đất trái luật

Thu hồi đất trái pháp luật là hành vi vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng cho người có đất bị thu hồi trái pháp luật. Để bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng trong trường hợp này, Chuyên Tư Vấn Luật cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khi bị thu hồi đất trái pháp luật bao gồm:

  • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục thu hồi đất.
  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất.
  • Tư vấn chi tiết về hướng xử lý, giải quyết khi bị xâm phạm quyền lợi trong quá trình thu hồi đất.
  • Soạn thảo văn bản, đơn từ.
  • Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thu thập tài liệu chứng cứ có lợi và thực hiện các công việc khác có liên quan để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.
  • Tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Hỗ trợ khi bị thu hồi đất trái pháp luậtHỗ trợ khi bị thu hồi đất trái pháp luật

Khi thu hồi đất, Nhà nước chỉ tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường mà không phải thỏa thuận với dân. Ngoài ra, bài viết trên cũng đã cung cấp các thông tin có liên quan đến thủ tục thu hồi đất để hỗ trợ bảo vệ quyền lợi của qúy khách. Nếu còn thắc mắc nào liên quan nội dung bài viết hoặc có nhu cầu được luật sư tư vấn luật đất đai hỗ trợ, quý khách có thể liên hệ đến Chuyên tư vấn Luật qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ.

4.82 (13 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 906 bài viết