Luật Đất Đai

Thời hạn giải quyết yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thời hạn giải quyết yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtthời gian để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận. Thủ tục này giúp người dân thuận tiện trong việc thực hiện một số thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay.  Bên cạnh đó, những quy định về hồ sơ yêu cầu gồm những gì, thủ tục giải quyết bao lâu sẽ được giải đáp bởi Chuyên tư vấn luật trong bài viết dưới đây.

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtCấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trường hợp nào được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một loại chứng thư quan trọng nhằm xác nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp. Hiện nay, trong một số trường hợp, chủ sở hữu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần thực hiện thủ tục cấp đổi giấy tờ này để phù hợp với quy định của pháp luật. Những trường hợp thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm:

 • Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Theo đó, các loại giấy chứng nhận được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 vẫn có hiệu lực pháp luật và giá trị sử dụng. Nếu người được cấp các loại giấy này có nhu cầu cấp đổi thì sẽ được Nhà nước cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới đang được sử dụng hiện nay.
 • Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;
 • Do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;
 • Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng

Như vậy, người được cấp sổ có quyền yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 04 trường hợp trên để phù hợp với pháp luật hiện hành và thuận tiện trong việc thực hiện một số thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Khoản 24 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thẩm quyền giải quyết

Việc tiếp nhận hồ sơ và thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiến hành bởi các cơ quan có thẩm quyền. Theo Điều 60 Nghị định 43/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết bao gồm:

 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận là Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
 • Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục do người có nhu cầu cấp đổi và Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thỏa thuận nhưng không quá thời gian thực hiện thủ tục do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
 • Đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
 • Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Như vậy, những cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện và cơ quan phối hợp thực hiện là Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

Hồ sơ

Để thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người yêu cầu cấp đổi cần chuẩn bị hồ sơ yêu cầu. Theo Khoản 1 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ địa chính, hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
 • Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng

Người yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp đầy đủ hồ sơ gồm những giấy tờ trên đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết để tiến hành thủ tục cấp đổi.

Hồ sơ yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtHồ sơ yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

>>> Xem thêm: Hồ sơ, thủ tục gia hạn sử dụng đất khi hết hạn sử dụng đất

Trình tự thực hiện yêu cầu cấp đổi

Sau khi nộp hồ sơ yêu cầu cấp đổi, việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo trình tự pháp luật quy định. Cụ thể, theo Khoản 3, Khoản 4 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định 148/2020/NĐ-CP) thì Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện những công việc như sau:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận;

Bước 2: Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Bước 3: Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận mà sau khi đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại các tổ chức tín dụng thì người yêu cầu cấp đổi nộp bản sao hợp đồng thế chấp thay cho Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp đổi. Bên cạnh đó, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm  thông báo danh sách các trường hợp làm thủ tục cấp đổi cho các tổ chức tín dụng nhận thế chấp quyền sử dụng đất để xác nhận việc đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận mới sau khi được ký cấp đổi.

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trong trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp tại tổ chức tín dụng thì được thực hiện theo sự phối hợp của các bên liên quan. Theo Khoản 5 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì:

 • Người sử dụng đất ký, nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới từ Văn phòng đăng ký đất đai để trao cho tổ chức tín dụng nơi đang nhận thế chấp;
 • Tổ chức tín dụng có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận cũ đang thế chấp cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.
 • Bên cạnh thủ tục cấp đổi hành chính, hiện nay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể được cấp đổi trên các phương tiện điện tử. Theo quy định tại Khoản 6 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 7 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP:
 • Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính về đất đai t h nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công;
 • Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa điểm theo yêu cầu đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận.

Do đó, bên cạnh thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận trực tiếp tại các cơ quan, người yêu cầu cấp đổi có thể thực hiện thủ tục cấp đổi online và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính thông qua trực tiếp hoặc trực tuyến cho cơ quan giải quyết. Thủ tục này giúp các bên thuận tiện trong quy trình thực hiện, thanh toán nghĩa vụ tài chính và trả kết quả cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

>>>Xem thêm: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp hiện nay

Thời hạn giải quyết cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Các cơ quan có thẩm quyền cần giải quyết yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Theo điểm p khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/1014/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung tại Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP) thì thời hạn Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng là không quá 07 ngày; trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày;

Cụ thể, theo Khoản 4 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, thời hạn 07 ngày được tính từ thời điểm hồ sơ hợp lệ;

 • Không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật;
 • Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất;
 • Không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Trường hợp người yêu cầu cấp đổi nộp hồ sơ chưa đầy đủ thì cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn nộp hồ sơ bổ sung trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc.

Bên cạnh đó, thời hạn giải quyết cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được tăng thêm 10 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Như vậy, thời hạn giải quyết yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không quá 07 ngày làm việc và được tăng thêm 10 ngày đối với những địa phương vùng sâu vùng xa, khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Thời hạn trả kết quả cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtThời hạn trả kết quả cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tư vấn mẫu đơn xin cấp đổi sổ hồng và cách viết

Khi tiến hành cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, người yêu cầu cấp đổi cần chuẩn bị đầy đủ và kịp thời các hồ sơ, giấy tờ để thủ tục thực hiện không bị gián đoạn. Để nắm rõ hơn thủ tục này, luật sư sẽ tư vấn cho khách hàng một số công việc liên quan đến thủ tục cấp đổi sổ đỏ, sổ hồng bao gồm:

 • Những trường hợp có quyền yêu cầu cấp đổi sổ đỏ và sổ hồng;
 • Mẫu đơn xin cấp đổi sổ được quy định tại Thông tư 04/2014/TT-BTNMT;
 • Cách viết đơn yêu cầu cấp đổi sổ;
 • Quy trình nộp đơn yêu cầu tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
 • Hướng dẫn thủ tục cấp đổi sổ đỏ, sổ hồng online;
 • Hướng dẫn liên hệ và làm việc với tổ chức tín dụng trong trường hợp sổ đang thế chấp

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đáp ứng nhu cầu của người được cấp sổ cấp đổi sổ mới trong một số trường hợp. Bài viết trên đây của chúng tôi thông tin đến quý độc giả  những quy định pháp lý liên quan đến thời hạn giải quyết yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu quý khách hàng có những thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ hotline 1900.63.63.87 hoặc Chuyên tư vấn luật để được hỗ trợ một cách nhanh chóng nhất.

4.8 (13 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 910 bài viết