Luật Đất Đai

Tái định cư tại chỗ là gì?

Gia đình bạn bị thu hồi đất để thực hiện dự án giải phóng mặt bằng và có quyết định được tái định cư tại chỗ nhưng bạn lại không biết tái định cư tại chỗ là gì và có phải được tái định cư ngay mảnh đất của gia đình mình hay không? Bài viết này sẽ làm rõ vấn đề đó.

Tư vấn về hỗ trợ tái định cư tại chỗ
Tư vấn về hỗ trợ tái định cư tại chỗ

>>Xem thêm:Không có hộ khẩu có được bố trí đất tái định cư không?

Những quy định về tái định cư tại chỗ

Điều kiện để được hỗ trợ tái định cư tại chỗ
Điều kiện để được hỗ trợ tái định cư tại chỗ

(Khoản 2 điều 86 Luật đất đai 2013) quy định “Người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ nếu tại khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư. Ưu tiên vị trí thuận lợi cho người có đất thu hồi sớm bàn giao mặt bằng, người có đất thu hồi là người có công với cách mạng”.

Theo căn cứ trên thì có thể hiểu tái định cư tại chỗ là người có đất thu hồi sẽ được bố trí tái định cư tại khu vực thu hồi đất. Như vậy, điều kiện để được tái định cư tại chỗ là tại khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư.

Như vậy khi bố trí tái định cư cho các hộ trong dự án tại khu tái định cư này có được hiểu là tái định cư tại chỗ.

Những điều kiện để tái định cư chỗ ở

Điều kiện để được hỗ trợ tái định cư
Điều kiện để được hỗ trợ tái định cư

Căn cứ theo quy định tại Điều 83 Luật Đât đai 2013 về việc hỗ trợ của nhà nước khi thu hồi đất:

“1. Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất:

a) Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật này còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ;

b) Việc hỗ trợ phải bảo đảm khách quan, công bằng, kịp thời, công khai và đúng quy định của pháp luật.

2. Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;

b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;

c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;

d) Hỗ trợ khác.”

Theo quy định này, ngoài việc được bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất thì còn được nhà nước xem xét hỗ trợ hỗ trợ tạm cư.

Điều kiện để được hỗ trợ tái định cư

  • Khi nhà nước thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
  • những đối tượng này không còn đấtt ở, nhà ở nào khác trong địa bàn nơi có đất bị thu hồi, dẫn đến phải di chuyển chỗ ở.

Việc hỗ trợ tái định cư được quy định tại Điều 22 Nghị định 47/2014/NĐ-CP cụ thể:

“Việc hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 83 của Luật Đất đai được thực hiện như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu quy định tại Điều 27 của Nghị định này thì được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền được bồi thường về đất

2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tự lo chỗ ở thì ngoài việc được bồi thường về đất còn được nhận khoản tiền hỗ trợ tái định cư. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy mô diện tích đất ở thu hồi, số nhân khẩu của hộ gia đình và điều kiện cụ thể tại địa phương quy định mức hỗ trợ cho phù hợp.”

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về chủ đề “Tái định cư tại chỗ là gì?”. Nếu có thắc mắc về vấn đề trên hoặc Quý khách hàng muốn được tư vấn trực tiếp, vui lòng liên hệ Luật sư Phan Mạnh Thăng qua Hotline: 1900 6363 87 để được tư vấn.

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: chuyentuvanluat@gmail.com.

5 (15 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 906 bài viết