Luật Đất Đai

Quy định về tách thửa đất trồng cây lâu năm

Do nhu cầu chuyển nhượng, phân chia tài sản hoặc vì nguyên nhân khác  chủ sở hữu đất nông nghiệp trồng cây lâu năm có nhu cầu tách thửa đất thành hai hoặc nhiều mảnh nhỏ hơn. Vậy điều kiện để được tách thửa đất trồng cây lâu năm được pháp luật hiện hành quy định như thế nào và thủ tục thực hiện ra sao? Bài viết này sẽ cung cấp đến Quý bạn đọc những thông tin cần thiết.

Quy định về tách thửa đất trồng cây lâu năm

>>Xem thêm:Thủ tục chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang thổ cư

Đất trồng cây lâu năm là gì?

ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM là loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích trồng các loại cây được trồng một lần, sinh trưởng và cho thu hoạch trong nhiều năm bao gồm cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả lâu năm, cây dược liệu lâu năm và các loại cây lâu năm khác.

Điều kiện tách thửa đất nông nghiệp

Điều kiện về diện tích tối thiểu tách thửa đất

Về diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách: Do điều kiện và tập quán của từng địa phương có những nét đặc trưng riêng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch quỹ đất của địa phương quy định chi tiết diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách.

Điều kiện về mặt pháp lý

 • Đất trồng cây lâu năm phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Đất tách thửa không thuộc diện tranh chấp hoặc đang bị khiếu nại và vẫn đang trong trong thời gian sử dụng.
 • Đất tách thửa không nằm trong diện có thông báo hay quyết định thu hồi đất từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Đất không nằm trong các trường hợp không được tách thửa theo quy định của từng địa phương. Ví dụ: Hà Nội quy định tại Điều 5 Quyết định 20/2017/QĐ-UBND ngày 01/06/2017; Thành phố Hồ Chí Minh quy định tại Điều 4 Quyết định 60/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017.

>>Xem thêm: THỦ TỤC VÀ CHI PHÍ TÁCH SỔ ĐỎ CHO CON

Điều kiện tách thửa đất nông nghiệp

Thủ tục yêu cầu tách thửa đất nông nghiệp

Hồ sơ yêu cầu tách thửa đất nông nghiệp

 • Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Quy trình yêu cầu tách thửa đất nông nghiệp

 • Bước 1: Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa.
 • Bước 2: Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ và xét thấy đủ điều kiện tách thửa, Văn phòng đăng ký đất đai tiến hành đo đạc địa chính để chia tách thửa đất.
 • Bước 3: Văn phòng quản lý đất đai lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa.
 • Bước 4: Văn phòng quản lý đất đai chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
 • Bước 5: Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được cấp. Nếu người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Văn phòng quản lý đất đai gửi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để Ủy ban nhân dân cấp xã trao trực tiếp cho người sử dụng đất.

>>Xem thêm: Muốn Chuyển Đất Trồng Lúa Sang Đất Trồng Cây Hằng Năm Cần Điều Kiện Gì?

Thời gian và thẩm quyền giải quyết yêu cầu tách thửa đất nông nghiệp

Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh cấp quận/huyện nơi có đất sẽ giải quyết việc tách thửa đất. Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian thực hiện thủ tục tách thửa không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tê – xã hội đặc biệt khó khăn.

Quy định về tách thửa đất trồng cây lâu năm

Việc cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

 • Trường hợp thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp Giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì không được công chứng, chứng thực, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất.
 • Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới.

>>Xem thêm: CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NHƯ THẾ NÀO?

Trên đây là bài viết về việc tách thửa đối với đất trồng cây lâu năm. Nếu quý đọc giả có thắc mắc hoặc có nhu cầu tư vấn những vấn đề liên quan cần TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI thì có thể vui lòng liên hệ qua Hotline 1900.63.63.87 của chúng tôi để được hỗ trợ.

Xin cảm ơn.

5 (12 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 906 bài viết