Luật Đất Đai

Không Cấp Sổ Đất Do Xác Định Đất Kênh Rạch Có Kiện Được Không?

Căn cứ vào mục đích sử dụng chủ yếu đã xác định, đất kênh rạch được quản lý và sử dụng theo quy định do nhà nước giao, cho thuê… trường hợp không cấp sổ đỏ do xác định đất kênh rạch có bị kiện không? Chủ thể bị kiện là ai? Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết và trình tự khởi kiện ra sao? Trong phạm vi bài viết chúng tôi sẽ giải đáp câu hỏi trên

Hình ảnh đất kênh rạch không được cấp sổ đỏ có kiện được không?
Đất kênh rạch không được cấp sổ đỏ có kiện được không?

Không cấp sổ đất do xác định đất kênh rạch có kiện được không?

Thứ nhất, căn cứ Điều 163 Luật Đất đai 2013 thì căn cứ vào mục đích sử dụng chủ yếu đã xác định, đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng được quản lý và sử dụng theo quy định sau đây:

 • Nhà nước giao cho tổ chức để quản lý kết hợp sử dụng, khai thác đất có mặt nước chuyên dùng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng và khai thác thủy sản;
 • Nhà nước cho thuê đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối thu tiền thuê đất hàng năm đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân để nuôi trồng thủy sản;
 • Nhà nước cho thuê đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối thu tiền thuê đất hàng năm đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản.

Việc khai thác, sử dụng đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng phải bảo đảm không ảnh hưởng đến mục đích sử dụng chủ yếu đã được xác định; phải tuân theo quy định về kỹ thuật của các ngành, lĩnh vực có liên quan và các quy định về bảo vệ cảnh quan, môi trường; không làm cản trở dòng chảy tự nhiên; không gây cản trở giao thông đường thủy.

Thứ hai, căn cứ Điều 99 của Luật Đất đai thì người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày 01/07/2014 thuộc trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thứ ba, theo Điều 19 của NĐ 43/2014/NĐ-CP về các trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thứ tư, căn cứ từ Khoản 1 đến Khoản 4, Điều 3 của Luật Tố tụng hành chính thì với các quyết định hành chính, hành vi hành chính làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì được khởi kiện vụ án hành chính.

Như vậy, việc từ chối cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kênh rạch trái quy định của Luật thì có thể khởi kiện vụ án hành chính.

Thẩm quyền giải quyết của Tòa án

hình ảnh thầm quyền của tòa án khi khởi kiện không cấp sổ đỏ cho đất kênh rạch
Thẩm quyền của Tòa án khi khởi kiện không cấp sổ đỏ cho đất kênh, rạch
 • Người khởi kiện là cá nhân sử dụng đất kênh rạch khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính không cấp GCN quyền sử dụng đất.
 • Người bị kiện là Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân…theo quy định tại Điều 105 của Luật Đất đai.
 • Thẩm quyền giải quyết: Tòa án nhân dân cấp huyện (Căn cứ Điều 31 của Luật tố tụng Hành chính)

Thủ tục khởi kiện do không cấp sổ đỏ

Hình ảnh thủ tục khởi kiện do không cấp sổ đỏ cho đất kênh, rạch
Thủ tục khởi kiện do không cấp sổ đỏ cho đất kênh, rạch

Trình tự khởi kiện vụ án hành chính được quy định từ Điều 115 đến 129 của Luật tố tụng hành chính 2015 như sau:

Hồ sơ khởi kiện

Căn cứ Điều 117, 118 của Luật tố tụng Hành chính thì hồ sơ khởi kiện bao gồm:

 • Đơn khởi kiện
 • Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Các tài liệu, chứng cứ khác, người khởi kiện phải tự mình bổ sung hoặc bổ sung theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án.

Nộp đơn khởi kiện vụ án hành chính

Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện và tài liệu kèm theo đến Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây:

 • Nộp trực tiếp tại Toà án;
 • Gửi qua bưu điện.
 • Gửi trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Xử lý đơn khởi kiện vụ án hành chính

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây:

 • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;
 • Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện;
 • Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;
 • Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện, nếu thuộc trường hợp trả đơn;

Kết quả xử lý đơn của Thẩm phán phải được thông báo cho người khởi kiện, phải ghi chú vào sổ nhận đơn và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Nộp tạm ứng án phí

Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo cho người khởi kiện biết để họ nộp tiền tạm ứng án phí; trường hợp người khởi kiện được miễn nộp tiền tạm ứng án phí hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì thông báo cho người khởi kiện biết về việc thụ lý vụ án.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp biên lai cho Tòa án.

Thụ lý vụ án hành chính

Thẩm phán thụ lý vụ án vào ngày người khởi kiện nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí. Trường hợp người khởi kiện được miễn nộp tiền tạm ứng án phí hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì ngày thụ lý vụ án là ngày Thẩm phán thông báo cho người khởi kiện biết việc thụ lý. Việc thụ lý vụ án phải được ghi vào sổ thụ lý.

Kết quả giải quyết vụ án hành chính

 • Bản án hành chính sơ thẩm nếu vụ việc được đưa ra xét xử.
 • Quyết định đình chỉ vụ án nếu thuộc các trường hợp đình chỉ vụ án.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Không cấp sổ đất do xác định đất kênh rạch có kiện được không? Nếu có bất kì vướng mắc liên quan đến nội dung này hay liên quan đến pháp luật đất đai. Vui lòng liên hệ với chúng tôi với số điện thoại hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn pháp luật đất đai tận tình, uy tín và hiệu quả. Trân trọng.

5 (10 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 906 bài viết