Hợp đồng tặng cho nhà đất phải công chứng thực theo quy định của pháp luật. Trong một số trường hợp, nội dung hợp đồng trái với quy định gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Chúng ta có thể khởi kiện yêu cầu tòa án hủy hợp đồng nhà đất đã công chứng tặng cho đó.

huy hop dong cho tang nha dat da cong chung
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã công chứng có hủy được không

Hợp đồng tặng cho tài sản là gì?

Theo quy định tại (Điều 457 Bộ luật dân sự năm 2015):

Hợp đồng cho tặng đất đai là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.

Điều kiện để hợp đồng tặng cho tài sản có hiệu lực?

Hình thức của hợp đồng tặng cho tài sản là bất động sản theo Bộ Luật Dân sự:

  • Hợp đồng tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực;
  • Phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật theo Điều 459 BLDS.

Theo quy định tại (khoản 3 Điều 188 Luật đất đai 2013):

  • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực;
  • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng vào sổ địa chính.

Như vậy, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, công chứng hoặc chứng thực và có hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Bên cạnh tặng cho không có điều kiện, còn có trường hợp tặng cho tài sản có điều kiện, có nghĩa việc tặng cho phải đi kèm một số nghĩa vụ của người được nhận với người tặng cho được quy định ở Điều 462 BLDS.

Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Điều kiện hủy hợp đồng tặng cho nhà đất đúng luật?

Bên cạnh quy định về điều kiện chung để dẫn đến hủy bỏ hợp đồng. Bộ luật dân sự (BLDS) 2015 cũng đã bổ sung thêm một số quy định cho phép hủy bỏ hợp đồng.

Hủy bỏ hợp đồng do chậm thực hiện nghĩa vụ

Điều 424. Hủy bỏ hợp đồng do chậm thực hiện nghĩa vụ

  • Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ mà bên có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trong một thời hạn hợp lý nhưng bên có nghĩa vụ không thực hiện.
  • Trường hợp do tính chất của hợp đồng hoặc do ý chí của các bên, hợp đồng sẽ không đạt được mục đích nếu không được thực hiện trong thời hạn nhất định mà hết thời hạn đó bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ thì bên kia có quyền hủy bỏ hợp đồng.

Hủy bỏ hợp đồng do không có khả năng thực hiện được

Trường hợp bên có nghĩa vụ không thể thực hiện được một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình làm cho mục đích của bên có quyền không thể đạt được thì bên có quyền có thể hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Quy định này đủ rộng để cho phép hủy bỏ hợp đồng trước hạn.

Hai trường hợp trên có thể là một phần trong hợp đồng tặng cho có điều kiện theo Điều 462 chẳng hạn, bởi bên tặng cho yêu cầu những điều kiện nhất định khi tặng cho.

Qua hai trường hợp này, họ có thể hủy hợp đồng một bên mà vẫn đúng luật và không cần sự đồng ý từ bên còn lại.

Hình ảnh Thủ tục hủy hợp đồng tặng cho nhà đất đã công chứng
Thủ tục hủy hợp đồng tặng cho nhà đất đã công chứng

Thủ tục khởi kiện yêu cầu tòa án hủy hợp đồng tặng cho như thế nào?

Hình ảnh Thủ tục khởi kiện tại Tòa án
Thủ tục khởi kiện tại Tòa án

Thời hiệu về khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm theo Điều 429 BLDS 2015.

Nội dung đơn khởi kiện sẽ nhằm mục đích yêu cầu tòa án hủy hợp đồng tặng cho và phải gửi đúng thẩm quyền của Tòa án (cấp sơ thẩm là tòa án cấp huyện theo Điều 35 BLTTDS).

Trình tự khởi kiện vụ án.

  1. Nộp đơn khởi kiện
  2. Tòa án xem xét thụ lý
  3. Tòa án xét xử sơ thẩm
  4. Tòa án xét xử phúc thẩm (nếu có)

Trên đây là bài viết tư vấn trường hợp hủy hợp đồng tặng cho nhà đất đã công chứng. Trường hợp có phát sinh bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến nội dung bài viết xin liên hệ với Luật sư Phan Mạnh Thăng qua hotline bên dưới để được tư vấn miễn phí. Xin cảm ơn.

  Hotline: 1900.63.63.87