Khi nhà nước thu hồi đất, vấn đề bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất được người dân rất quan tâm. Đối với trường hợp thu hồi đất ở (hay còn gọi là đất thổ cư) thì giá đền bù đất thổ cư sẽ được tính như thế nào? Mời Quý bạn đọc tham khảo qua bài tư vấn sau.

Nhà nước tiến hành bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất

>>Xem thêm:Đất nằm trong hành lang an toàn điện có được bồi thường khi bị thu hồi?

Điều kiện để được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Điều kiện chung để người sử dụng đất được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đó là người sử dụng đất phải có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa được cấp và thuộc các trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai 2013.

Trường hợp nào Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường?

Theo quy định tại Điều 83 Luật Đất đai 2013, Nhà nước thu hồi đất thổ cư không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:

Một là, Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật Đất đai, nhà nước không bồi thường về đất nhưng sẽ bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi nhà nước thu hồi:

 • Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này;
 • Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;
 • Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;
 • Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;
 • Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

Hai là, Đất được Nhà nước giao để quản lý;

Ba là, Đất thu hồi khi vi phạm pháp luật đất đai tại Điều 64 và do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật hoặc người sử dụng tự nguyện trả lại đất tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật đất đai;

Bốn là, Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật đất đai, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này.

Trường hợp nào bị thu hồi đất theo giá nhà nước?

Bồi thường theo giá nhà nước cho đất bị thu hồi theo luật định

Khi nhà nước thu hồi đất thì sẽ bồi thường theo giá nhà nước.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai 2013, việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Điều này được quy định cụ thể tại Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP:

Đối với hộ gia đình, cá nhân

 • Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền.
 • Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP mà không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc bằng nhà ở tái định cư thi được Nhà nước bồi thường bằng tiền.

Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:

 • Trường hợp thu hồi một phần diện tích đất của dự án mà phần còn lại vẫn đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện dự án thì được bồi thường bằng tiền đối với phần diện tích đất thu hồi;
 • Trường hợp thu hồi toàn bộ diện tích đất hoặc thu hồi một phần diện tích đất của dự án mà phần còn lại không đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện dự án thì được bồi thường bằng đất để thực hiện dự án hoặc bồi thường bằng tiền;
 • Đối với dự án đã đưa vào kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường bằng tiền.
Bồi thường khi thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân

Trường hợp nào thu hồi đất được thỏa thuận giá với doanh nghiệp thực hiện dự án?

Theo quy định tại Điều 73 Luật đất đai 2013 và Luật đầu tư 2014 thì:

 • Đối với những dự án có thu hồi đất không trường hợp Nhà nước thu hồi tại Điều 61, Điều 62 Luật đất đai 2013 mà không phải do Nhà nước giao đất, cho thuê đất, thông qua đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất thì chủ đầu tư phải nhận chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Nhà nước chỉ ban hành quyết định chấp thuận dự án đầu tư, quyết định thu hồi đất còn chủ đầu tư phải thỏa thuận với người sử dụng đất để nhận chuyển nhượng.

Giá đất dùng để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Theo quy định tại khoản 2 Điều 74 và điểm đ khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai 2013:

 • Giá đất cụ thể được dùng để tính giá đất bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Giá đất cụ thể của đất ở bị thu hồi sẽ do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.
 • Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình UBND cùng cấp quyết định.
 • Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến vấn đề bồi thường khi nhà nước tiến hành thu hồi đất đai. Trường hợp Quý bạn đọc có bất cứ thắc mắc hoặc cần được giải đáp chi tiết nhất về vấn đề trên, hãy liên hệ chúng tôi thông qua hotline 1900 63 63 87 để được tư vấn và hỗ trợ hiệu quả nhất. Xin cảm ơn./.

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: chuyentuvanluat@gmail.com.       

Scores: 4.9 (15 votes)

  Hotline: 1900.63.63.87