Luật Đất Đai

Giá đền bù đất khai hoang được tính thế nào?

Giá đất đền bù khai hoang là việc nhà nước xác định giá trị đất phải bồi thường khi có quyết định thu hồi đất đối với phần diện tích người dân khai hoang sử dụng canh tác. Việc xác định giá đất để bồi thường đưa vào khung giá, bảng giá và giá đất cụ thể của từng địa phương khác nhau. Để hiểu thêm về vấn đề này hãy tìm hiểu bài viết dưới đây.

Cách tính giá bồi thường đất khai hoang

Điều kiện để được bồi thường về đất

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật đất đai 2013 thì:

  • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

Căn cứ Khoản 1 Điều 13 Nghị định 47/2014/NĐ-CP: Khi Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP mà đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 101 và Điều 102 của Luật Đất đai, các Điều 20, 22, 23, 25, 27 và 28 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì được bồi thường về đất.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang mà đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt, không có tranh chấp thì được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hạn mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; nếu vượt hạn mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì diện tích vượt hạn mức phải chuyển sang thuê. Như vậy, đối với đất nông nghiệp do tự khai hoang, nếu có đủ điểu kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định trên thì khi đất bị thu hồi, có thể được nhà nước bồi thường.

Thế nào là giá đất? Được xác định theo căn cứ nào?

Giá đất là giá trị của quyền sử dụng đất trên một đơn vị diện tích đất. Giá trị quyền sử dụng đất là giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất đối với một diện tích đất xác định trong thời hạn sử dụng đất xác định theo quy định tại Khoản 19, 20 Điều 3 Luật đất đai 2013.

Căn cứ vào cơ chế hình thành nên giá đất thì giá đất gồm:

  • Giá đất thị trường: là giá đất tính trên một diện tích đất theo từng mục đích sử dụng hợp pháp, được hình thành từ kết quả của nhưng giao dịch thực tế đã hoàn thành, mang tính phổ biến trong điều kiện thương mại bình thường, không chịu tác động của các yếu tố gây tăng hoặc giảm giá đột biến không hợp lý như: Đầu cơ, thiên tai, địch họa, khủng hoảng kinh tế, tài chính, thay đổi quy hoạch, chuyển nhượng trong tình trạng ép buộc…

Theo điểm a, Khoản 1 Điều 5 Nghị định 44/2014/NĐ-CP: Giá đất thị trường được xác định dựa vào các thông tin về: Giá đất đã chuyển nhượng trên thị trường, Giá đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất, Giá đất thị trường gồm: Giá thỏa thuận trong các giao dịch và giá hình thành do đấu giá quyền sử dụng đất.

  • Giá đất do nhà nước quy định: là giá đất do nhà nước ấn định cụ thể trong các văn bản pháp luật. Các loại giá đất nhà nước, cơ quan ban hành và áp dụng gồm:

khung giá, bảng giá, giá đất cụ thể.

Theo quy định tại điểm đ Khoản 4 Điều 114 Luật đất đai 2013 về giá đất cụ thể được sử dụng là căn cứ trong trường hợp tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Quy định tại Khoản 3 Điều 114 Luật đất đai 2013: Giá đất cụ thể là giá đất do UBND cấp tỉnh xác định cho từng trường hợp, tại thời điểm cụ thể khi phát sinh nhu cầu định giá cụ thể.

Do vậy, trường hợp thu hồi đất phải căn cứ vào giá đất cụ thể của từng địa phương nên mức bồi thường sẽ khác nhau.

Giá đất khi bồi thường được xác định thế nào?

Giá đất bồi thường đất khai hoang được tính thế nào?

Theo Khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai 2013:

Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng các loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Tóm lại, tùy thuộc vào trường hợp nhà nước thu hồi để nhằm mục đích gì thì có mức giá bồi thường phù hợp. Giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là giá đất cụ thể được tính theo bảng giá đất được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai và áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về chủ đề “Giá đền bù đất khai hoang được tính thế nào?”. Nếu có thắc mắc hoặc muốn tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Chuyên Tư Vấn Luật qua hotline 1900 63 63 87, để được tư sự tư vấn tốt nhất.

4.35 (17 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 900 bài viết