Việc mua bán tài sản gắn liền trên đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm là câu hỏi được rất nhiều người đặt ra, đây là vấn đề khá phổ biến cần giải quyết kịp thời để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người đang sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm. Vậy mua bán tài sản gắn liền trên đất trả tiền thuê đất hàng năm cần những điều kiện gì?

Điều kiện bán, mua tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm

Theo Điều 189 luật đất đai 2013 quy định về Điều kiện bán, mua tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm, thì:

 Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;
 • Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận.

Người mua tài sản gắn liền với đất thuê phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

 • Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;
 • Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;
 • Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.

Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.

Thủ tục mua bán được quy định như thế nào

Đối với Trường hợp người sử dụng đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm mà bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê thì thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định tại khoản 5 điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, theo đó:

 • Thực hiện mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về dân sự;
 • Sau khi nhận hồ sơ bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê, Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất;
 • Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định việc thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất; ký hợp đồng thuê đất đối với bên mua, nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê; thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế về việc hết hiệu lực của hợp đồng thuê đất đối với người bán, người góp vốn bằng tài sản;
 • Văn phòng đăng ký đất đai gửi hợp đồng thuê đất cho người mua, người nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp;
 • Trường hợp mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với một phần thửa đất thuê thì phải làm thủ tục tách thửa đất trước khi làm thủ tục thuê đất theo quy định tại Khoản này.

Hình thức của hợp đồng mua bán

Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất phải được lập thành văn bản có công chứng chứng thực:

Việc đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện theo quy định tại Điều 95 Luật đất đai năm 2013.

Hợp đồng này được công chứng, chứng thực theo quy định tại Điều 167 Luật đất đai năm 2013:

 • Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;
 • Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;
 • Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự;
 • Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Về hiệu lực của hợp đồng như đã nói ở trên đây là hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất nên được lập thành văn bản có công chứng chứng thực. Như vậy hợp đồng này sẽ có hiệu lực khi hoàn thành việc công chứng hoặc chứng thực.

Trên đây là bài viết về nội dung Điều kiện mua, bán tài sản gắn liền trên đất thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm là gì? Trong trường hợp các bạn cần hỗ trợ thủ tục tố tụng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại Tòa án, hãy liên hệ với Luật sư Phan Mạnh Thăng qua Hotline 0908 748 368 để được tư vấn và hỗ trợ.