Luật Đất Đai

Đất thuộc quy hoạch có được xây dựng mới không?

Đất đai được đưa vào kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất sẽ hạn chế một số quyền của chủ sử dụng đất. Việc chuyển giao quyền sử dụng đất thuộc quy hoạch vẫn được Nhà nước cho phép. Tuy nhiên, việc cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình xây dựng trên đất phải xem xét quy hoạch, kế hoạch. Bài viết Đất thuộc quy hoạch có được xây dựng mới không? dưới đây của Chuyên tư vấn luật sẽ giải đáp các thắc mắc này của bạn đọc.

Kế hoạch quy hoạch sử dụng đấtKế hoạch quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch sử dụng đất theo quy định pháp luật

Căn cứ theo khoản 2 Điều 3 Luật Đất đai 2013, quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Quy định về xây dựng mới

Đất ở xây dựng mới nhóm đất dân cư gồm đất ở cải tạo chỉnh trang, đất dân cư xây dựng mới, đất hỗn hợp, đất nhóm nhà ở cao tầng, thấp tầng được cấp phép xây dựng chính thức. Bên cạnh đó, các chức năng còn lại như đất cây xanh, giao thông, công trình chỉ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Điều kiện để cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

Điều kiện chung

Căn cứ theo khoản 1 Điều 94 Luật Xây dựng 2014 sửa đổi, bổ sung 2020, điều kiện chung để cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cụ thể như sau:

 • Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Phù hợp với mục đích sử dụng đất được xác định tại giấy tờ hợp pháp về đất đai của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn;
 • Khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn và cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất, chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ. Trường hợp quá thời hạn này mà quy hoạch xây dựng chưa thực hiện được, chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng công trình cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất. Việc hỗ trợ khi phá dỡ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Cấp giấy phép xây dựng có thời hạnCấp giấy phép xây dựng có thời hạn

Đối với công trình

Công trình xây dựng được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều kiện như sau:

 • Điều kiện chung quy định tại khoản 1 Điều 94 Luật Xây dựng sửa đổi 2020;
 • Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;
 • Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật Xây dựng 2014;
 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định tại các điều 95, 96 và 97 Luật Xây dựng 2014.

Đối với nhà ở riêng lẻ

Nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều kiện như sau:

 • Điều kiện chung quy định tại khoản 1 Điều 94 Luật Xây dựng sửa đổi 2020;
 • Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;
 • Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 Luật Xây dựng 2014;
 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 95, Điều 96 và Điều 97 Luật Xây dựng 2014.

Đất trong quy hoạch có được xây dựng công trình không?

Đối với công trình xây dựng thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện, chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

Trường hợp sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 94 Luật Xây dựng 2014.

Căn cứ theo Điều 50 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, trên cơ sở kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng, vị trí xây dựng công trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định cụ thể về quy mô, chiều cao đối với công trình xây dựng mới và công trình đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo; thời hạn tồn tại của công trình để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Như vậy, đất trong quy hoạch được phép xây dựng công trình theo dạng xây dựng mới hoặc theo dạng đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Xây dựng công trình trên đất thuộc quy hoạchXây dựng công trình trên đất thuộc quy hoạch

Luật sư tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai

Người sử dụng đất cần nắm rõ các quy định của pháp luật đất đai hiện hành để đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Ngoài ra nhằm hạn chế các tranh chấp về đất đai, luật sư tư vấn lĩnh vực đất đai sẽ giúp Quý khách hàng giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai. Cụ thể các thông tin pháp lý về:

 • Luật sư tư vấn quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong các giao dịch đất đai;
 • Luật sư tư vấn quyền đền bù tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
 • Luật sư tư vấn về quyền cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Thủ tục khởi kiện, khiếu kiện và khiếu nại về tranh chấp đất đai;
 • Thủ tục nhận di sản là quyền sử dụng đất có di chúc.

Trên đây là các vấn đề pháp lý về vấn đề đất thuộc quy hoạch có được xây dựng mới hay không, cụ thể điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn là gì, Chuyên Tư Vấn Luật đã giúp Quý bạn đọc hiểu rõ hơn trong bài viết này. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần tư vấn, xin vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn luật đất đai qua hotline 1900.63.63.87 để được luật sư tư vấn trực tuyến miễn phí.

4.9 (12 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 912 bài viết