Luật Đất Đai

Đất thực tế nhiều hơn trên sổ thì có được cấp lại sổ đỏ không?

Khi đất thực tế nhiều hơn trên sổ đất, trong một số trường hợp sẽ được xem xét cấp lại sổ đất. Để được công nhận phần diện tích tăng thêm cần phải thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận. Bài viết dưới đây sẽ tư vấn cho bạn đọc về quyền và thủ tục yêu cầu cấp lại sổ đỏ trong trường hợp trên cùng với những thông tin pháp lý liên quan.

dat thuc te nhieu hon tren so
Đất trên thực tế nhiều hơn đất trên sổ đỏ

>>Xem thêm: Thủ tục xin cấp lại sổ đất theo quyết định/ bản án của tòa án

Quy định pháp luật về diện tích đất trên bản đồ sai so với diện tích đất trên sổ đỏ

Trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ quan nhà nước phải thực hiện đo đạc để lập bản đồ địa chính và để xác định ranh giới giữa các thửa đất, mốc giới thửa đất. Trường hợp số liệu đo đạc thực tế khác với số liệu ghi trên giấy tờ quy định của Luật đất đai thì theo khoản 4 Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định:

 • Nếu ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi, không có tranh chấp, khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế.
 • Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.
 • Nếu ranh giới thửa đất có thay đổi và diện tích đất đai đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Như vậy, trong trường hợp diện tích đất ít hơn diện tích ghi trong sổ đỏ thì khi cấp Sổ đỏ lần đầu hoặc cấp đổi Sổ đỏ thì công nhận theo diện tích thực tế. Đối với diện tích đất trên thực tế nhiều hơn thì có thể được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo đó, các loại giấy tờ theo quy định Điều 100 Luật đất 2013, bao gồm:

 • Giấy tờ về quyền sử dụng đất;
 • Bản án, quyết định của tòa án;
 • Quyết định thi hành án;
 • Quyết định công nhận hòa giải thành;
 • Quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo;
 • Quyết định giao đất, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2014.
do dat xac dinh chenh lech dien tich dat
Phần diện tích đất tăng thêm có thể được xem xét cấp sổ đỏ

Quy định pháp luật về diện tích đất tăng thêm so với diện tích đất trong sổ đỏ

Trường hợp diện tích đất thực tế nhiều hơn diện tích đất ghi trên GCNQSDĐ và ranh giới thửa đất không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có Giấy chứng nhận và không có tranh chấp thì được công nhận theo diện tích thực tế và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Trường hợp diện tích đất thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp, ranh giới thửa đất thực tế có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có Giấy chứng nhận thì việc xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với đất tăng thêm được thực hiện như sau:

Trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất 

Trường hợp diện tích đất tăng thêm do sang tên, nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận thực hiện như sau:

 • Thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đối với diện tích đất tăng thêm và thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc, nếu thửa đất gốc đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không yêu cầu người sử dụng đất thực hiện thủ tục hợp thửa đất.
 • Thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đối với diện tích đất tăng thêm và thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho thửa đất gốc, nếu thửa đất gốc có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật đất đai.

Trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà diện tích đất tăng thêm có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100

 • Thực hiện thủ tục cấp lần đầu đối với diện tích đất tăng và thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất, nếu thửa đất gốc đã được cấp Giấy chứng nhận.
 • Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho toàn bộ diện tích thửa đất nếu thửa đất gốc có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật đất đai.
xu phat hanh vi lan chiem dat
Người sử dụng đất có hành vi lấn chiếm có thể bị xử phạt hành chính

Trường hợp diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất 

Trường hợp diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định này thì thực hiện như sau:

 • Trường hợp người sử dụng đất không vi phạm hoặc vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 01/7/2014 pháp luật thì được xem xét xử lý và cấp GCNQSDĐ đối với diện tích đất tăng thêm Theo Điều 20 và Điều 22 Nghị Định 43/2014/NĐ-CP;
 • Trường hợp diện tích đất tăng thêm do được giao đất trái thẩm quyền trước ngày 01/7/2014 thì việc xem xét xử lý và cấp GCNQSDĐ đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện như sau:
 • Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định trước ngày 01/7/2014, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp GCNQSDĐ theo quy định tại Điều 20 NĐ 43/2014/NĐ-CP.
 • Trường hợp đất đã giao, cho thuê không đúng thẩm quyền kể từ ngày 01/7 2014 trở về sau, Nhà nước không cấp GCNQSDĐ và thu hồi toàn bộ diện tích đất đó.
 • Nếu thửa đất gốc đã được cấp Giấy chứng nhận, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích đất tăng thêm và cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc.
 • Nếu thửa đất gốc có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với toàn bộ diện tích thửa.

Trường hợp người sử dụng đất có hành vi lấn chiếm, làm tăng diện tích đất sau ngày 01/7/2014 sẽ bị xử phạt hành chính theo điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP từ 2.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với cá nhân; buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm, trả lại đất đã lấn, chiếm.

cap doi lai so do
Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận

Thủ tục cấp đổi sổ đỏ trong trường hợp đất thực tế nhiều hơn trên sổ đỏ

Theo điểm c khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định trường hợp đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất thì thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận. Theo đó, thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cụ thể tại Điều 76 Nghị định này, như sau:

Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận, bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

 • Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận;
 • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
 • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài tư vấn về quyền được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp diện tích đất thực tế nhiều hơn trên sổ đất. Quý bạn đọc nếu có thắc mắc về vấn đề trên xin vui lòng liên hệ qua hotline 1900 63 63 87 để được luật sư tư vấn. Trân trọng./.

4.72 (13 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 915 bài viết