Luật Đất Đai

Có được thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

Có được thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai? Nhà ở hình thành trong tương lai là loại tài sản được thừa nhận tại Bộ luật Dân sự 2015. Tuy nhiên, đây là loại tài sản có tính chất đặc thù nên cần có quy định pháp luật riêng biệt nhằm đảm bảo an toàn cho các giao dịch dân sự. Vậy Nhà ở hình thành trong tương lai là gì? Bài viết sau đây sẽ lý giải về vấn đề trên

thế chấp nhà ở

Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

>>> Xem thêm: Có được thế chấp tài sản hình thành trong tương lai không

Nhà ở hình thành trong tương lai?

Theo khoản 19 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 quy định: Nhà ở hình thành trong tương lai là nhà ở đang trong quá trình đầu tư xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Tại khoản 4 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là nhà, công trình xây dựng đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Như vậy, nhà ở hình thành trong tương lai là nhà đang trong quá trình xây dựng được xác định trên cơ sở đáp ứng những quy định cụ thể của pháp luật như có hồ sơ dự án, thiết kế kỹ thuật của dự án được phê duyệt…) hoặc đã hoàn thành việc xây dựng nhưng chưa được đưa vào sử dụng. Ngoại trừ những tài sản đã hiện hữu có được do mua bán, tặng cho, thừa kế, trao đổi… nhưng chưa hoàn thành việc chuyển quyền sở hữu.

>>> Xem thêm: Mua bán nhà hình thành trong tương lai bằng hợp đồng góp vốn có đúng luật không?

Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai được không?

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 nhà ở hình thành trong tương lai cũng là một loại tài sản, và có thể trở thành đối tượng của hợp đồng thế chấp.

Căn cứ Điều 148 Luật Nhà ở 2014 quy định thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai phải đáp ứng điều kiện như sau:

Chủ đầu tư thế chấp một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư

 • Có hồ sơ dự án
 • Thiết kế kỹ thuật của dự án được phê duyệt
 • Giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chủ đầu tư thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai xây dựng

 • Có hồ sơ dự án
 • Thiết kế kỹ thuật của dự án được phê duyệt
 • Giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Đã xây dựng xong phần móng theo quy định của pháp luật về xây dựng và không nằm trong phần dự án hoặc toàn bộ dự án mà chủ đầu tư đã thế chấp

Tổ chức, cá nhân thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai trên đất hợp pháp

 • Giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về đất đai
 • Giấy phép xây dựng nếu thuộc diện phải có Giấy phép xây dựng.

Nguyên tắc thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

Nguyên tắc thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai được quy định tại Điều 5 Thông tư 07/2019/TT-BTP:

 • Văn phòng đăng ký đất đai chỉ thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp bên thế chấp là người có quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
 • Các bên tham gia hợp đồng thế chấp phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung thỏa thuận về giá trị tài sản bảo đảm, nghĩa vụ được bảo đảm, việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự của bên thế chấp hoặc của người khác
 • Thỏa thuận về tài sản bảo đảm khác không phải là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nội dung khác mà các bên được thỏa thuận theo quy định của pháp luật.
 • Đã đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở thì không được đồng thời đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai đó
 • Đã đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai thì không được đồng thời đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở.
 • Trường hợp chủ đầu tư đã thế chấp và đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoặc nhà ở hình thành trong tương lai thì trước khi bán nhà ở trong dự án, chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký để rút bớt tài sản thế chấp, trừ trường hợp chủ đầu tư, bên mua và bên nhận thế chấp có thỏa thuận khác.

nguyên tắc thế chấp

Nguyên tắc thế chấp

Giấy tờ thế chấp nhà ở

 • Giấy tờ chứng minh đã đóng tiền mua nhà ở cho chủ đầu tư theo tiến độ thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nhà ở (bản gốc);
 • Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở đối với trường hợp bên thế chấp là bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở (bản gốc);
 • Hợp đồng mua bán nhà ở được ký giữa bên thế chấp với chủ đầu tư (bản gốc);
 • Hợp đồng thế chấp;
 • Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp lập theo Mẫu số 01/ĐKTC-NTL (01 bản chính); trường hợp Mẫu số 01/ĐKTC-NTL không đủ để kê khai nội dung đăng ký thì kê khai bổ sung vào Mẫu số 04/ĐKTC-NTL
 • Các giấy tờ khác (nếu có).

Trình tự thế chấp nhà ở

Chuẩn bị hồ sơ

Người thực hiện thủ tục chuẩn bị những hồ sơ nêu trên

Nộp hồ sơ

Nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính – Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Giải quyết hồ sơ

 • Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ;
 • Xác nhận đơn đăng ký thế chấp, sao y bản gốc đơn đăng ký để lưu hồ sơ;
 • Ghi thông tin đăng ký thế chấp vào Sổ đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai;
 • Trường hợp có căn cứ để từ chối đăng ký thì phải từ chối đăng ký bằng văn bản và trả hồ sơ đăng ký.

Trả kết quả

Người nộp hồ sơ mang phiếu hẹn trả kết quả lên nhận hồ sơ

thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

Trình tự thế chấp

Trên đây là bài viết tư vấn Có được thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai, nếu khách hàng có thắc mắc liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn đất đai hãy liên hệ với LUẬT SƯ ĐẤT ĐAI của chúng tôi qua hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn. Xin chân thành cảm ơn.

5 (18 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 900 bài viết