Thứ nhất, về đất kênh rạch có được xem là đất công ích

Theo quy định tại Điểm e khoản 2 điều 10 Luật đất đai 2013: e) Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông (gồm cảng hàng không, sân bay, cảng đường thủy nội địa, cảng hàng hải, hệ thống đường sắt, hệ thống đường bộ và công trình giao thông khác); thủy lợi; đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng; đất công trình năng lượng; đất công trình bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải và đất công trình công cộng khác;” 

Đất kênh rạch là gì

Quy định pháp luật về đất kênh rạch

Ngoài đất có mục đích công cộng gồm nhiều loại đất khác nhau ví dụ như đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp của nhà nước, đất quốc phòng, đất an ninh,đất nghĩa trang, nghĩa địa, đất kênh rạch sông suối.

Như vậy, ta có thể khẳng định, đất kênh rạch là đất công ích.

Thứ hai, về việc nếu người dân sử dụng ổn định, lâu dài thì có được cấp sổ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất Đai thì người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường , thị trấn không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Vì vậy, người dân sử dụng đất kênh rạch lâu dài không được nhà nước, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mà theo quy định tại Điều 163 Luật đất đai 2013, thì người dân sử dụng đất kênh rạch lâu dài chỉ được sử dụng đất dưới ba hình thức sau:

Một là, nhà nước giao cho tổ chức để quản lý kết hợp sử dụng, khai thác đất có mặt nước chuyên dùng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng và khai thác thủy sản;

Hai là, nhà nước cho thuê đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối thu tiền thuê đất hàng năm đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân để nuôi trồng thủy sản;

Đất kênh rạch

Sử dụng ổn định lâu dài đất kênh rạch có được cấp sổ đỏ

Ba là, nhà nước cho thuê đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối thu tiền thuê đất hàng năm đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản.

Việc khai thác, sử dụng đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng phải bảo đảm không ảnh hưởng đến mục đích sử dụng chủ yếu đã được xác định; phải tuân theo quy định về kỹ thuật của các ngành, lĩnh vực có liên quan và các quy định về bảo vệ cảnh quan, môi trường; không làm cản trở dòng chảy tự nhiên; không gây cản trở giao thông đường thủy.

Trên đây là nội dung tư vấn của công ty chúng tôi về vấn đất kênh rạch trên. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua hotline 1900 63 63 87.

Scores: 4.7 (10 votes)

  Hotline: 1900.63.63.87