Việc cha mẹ cho con đất hiện nay diễn ra rất phổ biến. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp về sau, con cái bất hiếu, không làm tròn bổn phận, trách nhiệm với bố mẹ. Vì thế, nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu cha mẹ cho con đất rồi thì có đòi lại được không? Để đảm bảo quyền lợi cho bố mẹ, pháp luật đã dự liệu trường hợp trên có thể xảy ra, bố mẹ không muốn cho con nữa mà đòi lại đất từ người con đã nhận.Theo đó, pháp luật quy định về vấn đề này như sau:

Cha mẹ cho con đất đòi lại được không?

Cha mẹ đã cho con đất có quyền đòi lại không?

Quy định pháp luật về việc tặng cho đất

Cha mẹ cho con đất thông qua việc tặng cho đất cho con cái, pháp luật dân sự hiện hành không quy định mọi trường hợp tặng cho tài sản đều phải lập thành văn bản.

Theo Điều 385 và Điều 485 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

  • Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.
  • Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.

Tuy nhiên, điểm a khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013 có quy định tặng cho đất đai, gọi chung là tặng cho bất động sản thì phải lập thành văn bản và có công chứng thì mới hợp pháp về mặt hình thức. Việc pháp luật quy định như vậy nhằm tránh tránh những khó khăn khi các bên có vấn đề mâu thuẫn, tranh chấp.

Quyền đòi lại đất khi tặng cho có điều kiện

Cha mẹ cho con đất có quyền đòi lại khi việc cho đất đấy bằng hình thức tặng cho có điều kiện theo Điều 462 Bộ luật Dân sự 2015, và được pháp luật quy định như sau:

  • Bố mẹ có thể yêu cầu người con được tặng cho đất thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội.
  • Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên được tặng cho (“con cái”) đã hoàn thành nghĩa vụ mà bố mẹ không giao TÀI SẢN thì bố mẹ phải thanh toán đối với phần nghĩa vụ mà người con đã thực hiện.
  • Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho (con cái) không thực hiện thì bố mẹ có quyền đòi lại đất đã cho và yêu cầu bồi thường thiệt hại, dù cho đã thực hiện thủ tục sang tên và ra sổ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Trường hợp việc tặng cho vô hiệu thì có quyền đòi lại đất không ?

Cha mẹ cho con đất có quyền đòi lại khi việc tặng cho đất cho con rơi vào trường hợp giao dịch vô hiệu. Giao dịch tặng cho vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự kể từ thời điểm giao dịch được xác lập.

Theo khoản 2 Điều Điều 131 Bộ luật Dân sự 2015, khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận (Kể cả trường hợp người được tặng cho mất và để lại tài sản tặng cho cho người thừa kế bằng di chúc cũng bắt buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu).

Được đòi lại đất khi cha mẹ đã cho nếu hợp đồng tặng cho vô hiệu không?

Cha mẹ cho con đất có quyền đòi lại khi hợp đồng tặng cho vô hiệu?

Việc tặng cho đất cho con bị vô hiệu khi thuộc các trường hợp theo quy định của pháp luật dân sự 2015 gồm: vi phạm điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự; bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép; vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức.

Cụ thể, về việc không tuân thủ hình thức của hợp đồng như sau: Hợp đồng này có thể bị vô hiệu về hình thức, như không tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 459 Bộ Luật Dân Sự 2015 “Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật”. Ngoài ra, theo các chuyên gia tư vấn luật đất đai hiện hành cho biết, việc tặng cho đất phải lập thành văn bản, phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013.

Việc đất tặng cho con cái chưa có giấy chứng nhận theo quy định pháp luật thì bị vô hiệu do không tuân thủ điều kiện tặng cho cụ thể tại Điều 188 Luật đất đai 2013. Chính vì vậy, cha mẹ có quyền khởi kiện yêu cầu tuyên bố giao dịch tặng cho vô hiệu để lấy lại đất đã tặng cho.

Quy định về việc khởi kiện đòi lại đất

Đòi lại đất cha mẹ cho con là tranh chấp hợp đồng dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Khoản 1 Điều 35 BLTTDS quy định Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết. Cho nên cha mẹ có quyền KHỞI KIỆN người được tặng cho ra tòa án có thẩm quyền.

Cụ thể là tòa án cấp huyện/ quận nơi có đất, dựa vào điểm c Khoản 1 Điều 39 BLTTDS quy định về Đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết. Người khởi kiện phải nộp Đơn khởi kiện kèm theo toàn bộ giấy tờ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện tại đúng Tòa án có thẩm quyền thì mới được Tòa án thụ lý giải quyết.

Trên đây là nội dung tư vấn liên quan đến vấn đề bố mẹ đòi lại đất đã tặng cho con. Trường hợp quý khách có nhu cầu cần tư vấn thêm, hãy liên lạc với http://chuyentuvanluat.com để được hỗ trợ kịp thời.

  Hotline: 1900.63.63.87