Luật Đất Đai

Các trường hợp từ chối cấp Sổ đỏ và cách xử lý

Các trường hợp từ chối cấp Sổ đỏ và cách xử lý là vấn đề mọi người cần  nắm khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ). Bởi không phải trường  hợp nào cũng được tiếp nhận và giải quyết. Để hiểu rõ về vấn đề này cũng như bảo vệ quyền và lợi ích của mình, chúng tôi mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Trường hợp bị từ chối cấp Sổ đỏ và cách xử lý

Trường hợp bị từ chối cấp Sổ đỏ và cách xử lý

Các trường hợp bị từ chối cấp sổ đỏ

Căn cứ quy định tại Khoản 11 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT thì các trường hợp bị từ chối hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm:

 • Trường hợp 1: Không thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ
 • Trường hợp 2: Hồ sơ không có đủ thành phần để thực hiện thủ tục theo quy định
 • Trường hợp 3: Nội dung kê khai của hồ sơ không đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất và hợp lệ theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp 4:  Thông tin trong hồ sơ không phù hợp với thông tin được lưu giữ tại cơ quan đăng ký hoặc có giấy tờ giả mạo.
 • Trường hợp 5: Người sử dụng đất đang phải thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án hoặc bị kê biên tài sản thi hành án hoặc đất, tài sản gắn liền với đất có tranh chấp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tiếp nhận.
 • Trường hợp 6: Người sử dụng đất không đủ điều kiện thực hiện quyền theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

>> Xem thêm: Thu hồi đất khi chưa có sổ đỏ có được đền bù không?

Các trường hợp từ chối cấp Sổ đỏ

Các trường hợp từ chối cấp Sổ đỏ

Cách xử lý:

Cơ quan nhà nước từ chối đúng quy định

Nếu người nộp hồ sơ không thực hiện đúng quy định, sau khi bị từ chối cần thực hiện đúng quy định. Tùy vào các trường hợp sẽ có các cách xử lý khác nhau.

Cơ quan nhà nước từ chối sai quy định

Tùy theo tính chất, mức độ người dân có thể lựa chọn các phương án giải quyết sau:

 • Kiến nghị với cơ quan tiếp nhận,  xem xét hồ sơ.
 • Khiếu nại
 • Khởi kiện.

Khiếu nại

Điều kiện thực hiện khiếu nại về việc từ chối cấp Sổ đỏ như sau:

 • Người khiếu nại tự mình thực hiện thì phải là người sử dụng đất chịu sự tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.
 • Có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi từ chối trái pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
 • Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có người đại diện hợp pháp thực hiện khiếu nại trong trường hợp khiếu nại thông qua người đại diện.
 • Việc khiếu nại chưa được Tòa án thụ lý để giải quyết.
 • Còn thời hiệu, thời hạn khiếu nại hoặc đã hết thời hiệu, thời hạn mà có lý do chính đáng.

Khởi kiện

Nếu có chứng cứ chứng minh hành vi từ chối cấp Sổ đỏ của cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ là không đúng với quy định pháp luật, cá nhân, hộ gia đình có quyền khởi kiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tục khiếu nại

Thẩm quyền giải quyết

Thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết quyết nại được quy định tại Điều 209 Luật đất đai năm 2013 như sau:

Khi phát hiện cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ từ chối cấp Sổ đỏ không đúng quy định pháp luật thì tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại đến các cơ quan sau:

 • Đối với vi phạm của công chức địa chính xã, phường, thị trấn thì gửi kiến nghị đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
 • Đối với những vi phạm của công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai cấp nào thì gửi kiến nghị đến thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai cấp đó;
 • Đối với vi phạm của thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai thì gửi kiến nghị đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp.

Trình tự thực hiện

Căn cứ Luật khiếu nại 2011 và Luật đất đai 2013, trình tự thực hiện khiếu nại như sau:

Bước 1. Gửi đơn và tiếp nhận đơn khiếu nại

Người khiếu nại gửi đơn và các tài liệu có liên quan (nếu có) cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu .

Bước 2. Thụ lý đơn

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, người có thẩm quyền thụ lý giải quyết và thông báo về việc thụ lý giải quyết;

Bước 3. Xác minh nội dung khiếu nại

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm sau:

 • Kiểm tra lại quyết định hành chính, nếu khiếu nại đúng thì ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay;
 • Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại thì tự mình tiến hành xác minh hoặc giao cho người có trách nhiệm xác minh xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại.

Bước 4. Tổ chức đối thoại

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu tổ chức đối thoại nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau.

Việc đối thoại phải được lập thành biên bản.

Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại.

Bước 5. Ra quyết định giải quyết khiếu nại

Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại.

Gửi kết quả giải quyết khiếu nại đến: Người khiếu nại, Thủ trưởng cấp trên trực tiếp hoặc người có thẩm quyền, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến; Cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.

>> Xem thêm: Thủ tục đề nghị cấp sổ đỏ khi đất không có giấy tờ

Thủ tục Khiếu nại

Thủ tục Khiếu nại

Thủ tục khởi kiện

Thẩm quyền giải quyết

Căn cứ Điều 31 Luật Tố tụng hành chính 2015 sửa đổi, bổ sung 2019, Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết hồ sơ khởi kiện quyết định từ chối cấp Sổ đỏ của công chức xã, phường, thị trấn hoặc bộ phận một cửa cấp huyện hoặc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.

Trình tự thực hiện

Căn cứ Luật tố tụng hành chính 2015 sửa đổi, bổ sung 2019, trình tự khởi kiện được thực hiện như sau:

Bước 1. Gửi đơn và tiếp nhận đơn khởi kiện

Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện, các tài liệu và chứng cứ kèm theo cho Tòa án có thẩm quyền.

Tòa án có trách nhiệm xác nhận đã nhận đơn khởi kiện cho người khởi kiện

Trong thời hạn 3 ngày, Thẩm phán phải xem xét đơn và đưa ra quyết định: Yêu cầu sửa đổi, bổ sung, thụ lý vụ án, chuyển vụ án hay trả lại đơn khởi kiện.

Bước 2. Thụ lý đơn

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, người có thẩm quyền thụ lý giải quyết và thông báo về việc thụ lý giải quyết;

Bước 3. Phân công thẩm phán:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ án, Chánh án Tòa án quyết định phân công Thẩm phán giải quyết vụ án.

Bước 4. Tổ chức đối thoại

Trong thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, Tòa án tiến hành đối thoại để các đương sự thống nhất với nhau về việc giải quyết vụ án

Bước 5. Quyết định đưa vụ án ra xét xử

Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án có thẩm quyền ra quyết định giải quyết vụ án đó.

Gửi quyết định đưa vụ án ra xét xử cho đương sự, Viện kiểm sát cùng cấp ngay sau khi ra quyết định.

>> Xem thêm: Hướng dẫn thực hiện thừa kế nhà đất khi không có sổ đỏ?

Trên đây là bài viết của chúng tôi tư vấn về Các trường hợp bị từ chối cấp Sổ đỏ và cách xử lý khi bị từ chối, nếu quý bạn đọc còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề trên hoặc muốn tìm kiếm những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 1900.63.63.87 để được TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI hỗ trợ tận tình và chu đáo. Xin cảm ơn!

4.8 (18 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 906 bài viết