Luật Dân sự

Trách nhiệm liên đới trong bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được xác định như thế nào?

Nếu một người có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho người khác thì phát sinh trách nhiệm bồi thường. Tuy nhiên, hành vi trái pháp luật gây thiệt hại có thể là hành vi của một người nhưng cũng có thể là hành vi của nhiều người, khi đó sẽ phát sinh trách nhiệm liên đới trong bồi thường thiệt hại. Vậy, trách nhiệm liên đới trong bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được xác định như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc các thông tin liên quan. trách nhiệm liên đới

Trách nhiệm liên đới trong bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

>>> Xem thêm: Trách nhiệm liên đới của bên bán trong hợp đồng mua bán quyền đòi nợ

Điều kiện phát sinh trách nhiệm liên đới trong bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Khi xem xét về trách nhiệm bồi thường của nhiều người cùng gây thiệt hại thì cần phải căn cứ vào những điều kiện sau:

Thứ nhất, có việc gây thiệt hại của nhiều người

Hành vi trái pháp luật của những người gây ra thiệt hại thể hiện sự vi phạm pháp luật của mỗi người trong việc gây ra thiệt hại hoặc trong lĩnh vực hoạt động của từng người đó. Như đã phân tích ở trên, trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra không thể phát sinh khi chỉ có một người gây thiệt hại mà việc gây thiệt hại đó phải do nhiều người thực hiện.

Người gây thiệt hại có thể là cá nhân, pháp nhân hoặc bất cứ chủ thể nào khác nhưng ít nhất phải có từ hai chủ thể trở lên, nếu chỉ có một người gây thiệt hại thì không phát sinh loại trách nhiệm này. Mặc dù trên thực tế có thể có trường hợp một người gây thiệt hại cho nhiều người, nếu thiệt hại của những người bị thiệt hại là một khối thống nhất thì phát sinh trách nhiệm liên đới nhưng đây là quyền liên đới của nhiều người đối với một người có nghĩa vụ (Trường hợp này không thuộc quy định tại Điều 587 Bộ luật dân sự năm 2015).

Nếu nhiều người gây thiệt hại cho một hoặc nhiều người thì cũng có thể phát sinh trách nhiệm liên đới nhưng liên đới trong Trường hợp này là trách nhiệm liên đới của nhiều người có nghĩa vụ, người có quyền (bị thiệt hại) có thể là một hoặc nhiều người. Đây chính là trường hợp bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra theo quy định tại Điều 587 Bộ luật dân sự năm 2015.

Thứ hai, hành vi trái pháp luật trong việc gây thiệt hại của nhiều người có sự thống nhất với nhau

Mặc dù có hành vi của nhiều người gây thiệt hại nhưng không phải cứ nhiều người gây thiệt hại thì phát sinh trách nhiệm liên đới bồi thường. Để phát sinh trách nhiệm liên đới bồi thường giữa những người gây thiệt hại thì giữa họ phải có sự thống nhất về hành vi gây thiệt hại, điều này nói lên tính chất “cùng gây thiệt hại”.

Khi nhiều người cùng gây thiệt hại, nếu chúng ta xem xét xét điều kiện làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì hành vi của mỗi người đều mang đầy đủ các yếu tố làm phát sinh trách nhiệm trong tổng thể thiệt hại đã xảy ra. Tuy nhiên, mỗi trường hợp đều có đặc thù riêng căn cứ vào hình thức lỗi của những người gây thiệt hại.

Căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại của người liên đới

nguyên tắc bồi thường

Nguyên tắc trong bồi thường thiệt hại

Vai trò của người gây thiệt hại

Nguyên tắc chung khi nhiều người cùng gây thiệt hại là họ phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại. Tuy nhiên, một người chỉ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình và hậu quả của hành vi đó. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra không thể phát sinh khi chỉ có một người gây thiệt hại mà việc gây thiệt hại đó phải do nhiều người thực hiện, do đó cần phải xem xét vai trò của từng người tham gia trong quá trình thực hiện hành vi gây thiệt hại cho một người nào đó để làm căn cứ xác định mức bồi thường tương ứng với vai trò và thiệt hại gây ra của từng người

Yếu tố lỗi của người gây thiệt hại

Căn cứ theo quy định tại Điều 587 Bộ luật dân sự 2015 thì việc bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra được quy định cụ thể như sau: “Trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường của từng người cùng gây thiệt hại được xác định tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người; nếu không xác định được mức độ lỗi thì họ phải bồi thường thiệt hại theo phần bằng nhau.” Như vậy, để xác định mức bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra thì phải căn cứ vào mức độ gây thiệt hại do lỗi của từng người gây ra.

Mức độ của từng người gây ra thiệt hại

Bên cạnh các căn cứ về vai trò và yếu tố lỗi của người gây thiệt hại, tuy nhiên, đây là vấn đề tương đối phức tạp khi chúng ta xác định lỗi của mỗi người trong số những người cùng gây thiệt hại – bởi vì lỗi là yếu tố mang tính chủ quan. Vì vậy, chúng ta có thể  xem xét mức độ gây thiệt hại của từng người tham gia đối với người bị thiệt hại từ đó sẽ cân nhắc với mức bồi thường tương ứng với mức đồ gây thiệt hại của từng người một cách thỏa đáng nhất. 

Thông tin liên hệ luật sư Chuyên tư vấn luật

thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ Luật sư Chuyên tư vấn luật

Chuyên tư vấn luật nhận hỗ trợ, hướng dẫn trợ giúp pháp luật trực tuyến qua các hình thức như sau:

  • Hỗ trợ pháp luật qua EMAIL: chuyentuvanluat@gmail.com.
  • Tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại: 1900.63.63.87
  • Tư vấn luật online qua ZALO: 0939 846973
  • Hỗ trợ tư vấn pháp luật trực tuyến FACEBOOK: Chuyên Tư Vấn Pháp Luật

Trên đây là một số tư vấn sơ lược về Trách nhiệm liên đới trong bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được xác định như thế nào ? Để tìm hiểu các vấn đề pháp lý liên quan về lĩnh vực lao động quý khách có thể truy cập Luật sư dân sự để tham khảo một cách chi tiết và kịp thời nhất, đồng thời bạn đọc vui lòng liên hệ qua số HOTLINE 1900.63.63.87 để được tư vấn và hỗ trợ.

4.6 (13 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 787 bài viết