Luật Dân sự

Thủ tục nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản

Tạm ứng chi phí định giá tài sản là một bước quan trọng trong quá trình thực hiện định giá tài sản. Việc nộp tiền tạm ứng này nhằm đảm bảo rằng các chi phí liên quan đến việc định giá sẽ được thanh toán đầy đủ. Thủ tục nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản cần được thực hiện một cách chính xác và kịp thời để tránh gây ra bất kỳ sự chậm trễ nào trong quá trình định giá.Tạm ứng chi phí định giá tài sản

Tạm ứng chi phí định giá tài sản

Tạm ứng chi phí định giá tài sản trong pháp luật Luật Tố tụng?

Căn cứ theo Điều 163 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định Tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản và chi phí định giá tài sản như sau:

 • Tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản là số tiền mà Hội đồng định giá tạm tính để tiến hành việc định giá tài sản theo quyết định của Tòa án.
 • Chi phí định giá tài sản là số tiền cần thiết và hợp lý phải chi trả cho công việc định giá tài sản và do Hội đồng định giá tính căn cứ vào quy định của pháp luật.

Như vậy, đương sự trước hết phải nộp tạm ứng chi phí định giá tài sản được Hội đồng định giá tạm tính theo quyết định của Tòa án. Sau khi đã thực hiện xong hoạt động định giá tài sản, chi phí định giá tài sản sẽ được hình thành và đương sự có nghĩa vụ phải hoàn thành chi phí này sau khi đã trừ đi tiền tạm ứng định giá tài sản. Nếu số tiền tạm ứng chưa đủ cho chi phí định giá thực tế thì phải nộp thêm, nếu số tiền tạm ứng nhiều hơn chi phí định giá thực tế thì được trả lại.

>>> Xem thêm: Tiền tạm ứng chi phí xem xét thẩm định tại chỗ có được trả lại không?

Quy định nghĩa vụ phải nộp tạm ứng chi phí định giá tài sản

Nghĩa vụ phải nộp tạm ứng chi phí định giá tài sản được căn cứ theo Điều 164 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, trong trường hợp các bên không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác, thì được xác định như sau:

 • Người yêu cầu định giá tài sản phải nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản.
 • Trường hợp các bên đương sự không thống nhất được về giá và cùng yêu cầu Tòa án định giá tài sản thì mỗi bên đương sự phải nộp một nửa tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản.
 • Trường hợp có nhiều đương sự, thì các bên đương sự cùng phải nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản theo mức mà Tòa án quyết định.
 • Đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 104 của Bộ luật này thì nguyên đơn, người kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản

Trong từng trường hợp cụ thể mà pháp luật quy định ai mới có nghĩa vụ phải nộp tạm ứng chi phí định giá tài sản. Theo đó, người có yêu cầu định giá phải là người nộp tạm ứng chi phí định giá đó trên cơ sở có yêu cầu thì Tòa án mới thực hiện. Chính việc thực hiện này cần một chi phí nhất định và tạm ứng chi phí cũng là để cho yêu cầu của người này sẽ được đảm bảo thực hiện.
Nghia vu tam ung chi phi dinh gia

Nghĩa vụ tạm ứng chi phí định giá

Nghĩa vụ chịu chi phí định giá tài sản

Không phải tất cả vụ việc dân sự Tòa án sẽ có yêu cầu định giá tài sản, mà chỉ trong những trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 104 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì Tòa án mới có quyết định định giá đối với các trường hợp được quy định. Khi đó, dẫn chiếu đến Điều 164 Bộ luật này thì các bên mới phát sinh nghĩa vụ tạm ứng chi phí định giá tài sản. Cụ thể, người có nghĩa vụ phải nộp chi phí định giá tài sản nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Theo yêu cầu của một hoặc các bên đương sự;
 • Các đương sự không thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản hoặc đưa ra giá tài sản khác nhau hoặc không thỏa thuận được giá tài sản;
 • Các bên thỏa thuận với nhau hoặc với tổ chức thẩm định giá tài sản theo mức giá thấp so với giá thị trường nơi có tài sản định giá tại thời điểm định giá nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc người thứ ba hoặc có căn cứ cho thấy tổ chức thẩm định giá tài sản đã vi phạm pháp luật khi thẩm định giá.

Thủ tục tạm ứng chi phí định giá tài sản

Trình tự thủ tục

Căn cứ theo khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 38 Pháp lệnh số 02/2012/UBTVQH13 về Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, phiên dịch trong tố tụng 2012 quy định Thủ tục nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản như sau:

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được thành lập hoặc nhận được quyết định yêu cầu định giá của Tòa án, Hội đồng định giá, tổ chức định giá tài sản phải thông báo cho Tòa án và người yêu cầu định giá tài sản biết để đến Tòa án nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản; thông báo phải nêu rõ số tiền, thời hạn và phương thức nộp tiền.
 • Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Hội đồng định giá, tổ chức định giá tài sản, Tòa án có trách nhiệm thông báo cho người yêu cầu định giá biết để đến Tòa án nộp tiền tạm ứng chi phí định giá.
 • Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày thu tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản, Tòa án phải chuyển số tiền đó cho Hội đồng định giá, tổ chức định giá tài sản.

Xem thêm: Ai là người nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản

Thời hạn nộp tạm ứng chi phí

Đối với người có nghĩa vụ nộp tạm ứng chi phí định giá tài sản thì thời hạn để người đó nộp tạm ứng chi phí là trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án theo quy định tại khoản 2 Điều này, người yêu cầu định giá phải nộp tiền tạm ứng chi phí định giá, trừ trường hợp các bên đương sự có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 15 ngày căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Pháp lệnh số 02/2012/UBTVQH13 về Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, phiên dịch trong tố tụng 2012.nghĩa vụ tạm ứng chi phí định giá

Nghĩa vụ tạm ứng chi phí định giá

Luật sư tư vấn thủ tục nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản

 • Tư vấn quy định pháp luật về thủ tục nộp tạm ứng chi phí định giá tài sản.
 • Tư vấn quy định pháp luật về nghĩa vụ nộp tiền chi phí định giá tài sản.
 • Luật sư đại diện tham gia tranh tụng các vấn đề pháp lý có liên quan.
 • Tư vấn hướng xử lý có lợi cho khách hàng trong trường hợp khách hàng bất lợi.
 • Tham gia vào quá trình thu thập chứng cứ, tài liệu có liên quan đến vụ việc dân sự.

Nộp tiền tạm ứng chi phí định giá là một thủ tục nhằm đảm bảo việc thực hiện yêu cầu của đương sự và người nộp tiền tạm ứng chi phí này cũng phải được nhận thức rõ về yêu cầu của mình đối với vụ việc mà đương sự đang theo đuổi. Nếu quý khách còn bất kỳ vướng mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện của chúng tôi xin hãy vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn luật dân sự qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả nhất. Xin chân thành cảm ơn.

Bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

4.7 (20 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 776 bài viết