Luật Dân sự

Thủ tục khởi kiện thành viên Hội đồng quản trị

Thủ tục khởi kiện thành viên Hội đồng quản trị là một thủ tục thông qua Tòa án để khởi kiện yêu cầu bảo vệ quyền lợi của các chủ thể có quyền. Trong vận hành doanh nghiệp, Hội đồng quản trị bằng quyền hạn và nhiệm vụ của mình có quyền đưa ra những quyết định mà có thể sẽ xâm phạm đến quyền lợi của cổ đông. Vì vậy, quý độc giả nếu quan tâm đến thủ tục khởi kiện để bảo vệ quyền lợi cho cổ đông, xin vui lòng theo dõi bài viết sau đây.

Khởi kiện thành viên Hội đồng quản trị

Khởi kiện thành viên Hội đồng quản trị

Các trường hợp khởi kiện thành viên Hội đồng quản trị

Các trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông được khởi kiện thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 166 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau :

 • Vi phạm trách nhiệm của người quản lý công ty theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, thực hiện không kịp thời hoặc thực hiện trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với quyền và nghĩa vụ được giao;
 • Lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
 • Trình tự, thủ tục khởi kiện thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Chi phí khởi kiện trong trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông khởi kiện nhân danh công ty được tính vào chi phí của công ty, trừ trường hợp bị bác yêu cầu khởi kiện.
 • Cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại Điều này có quyền xem xét, tra cứu, trích lục thông tin cần thiết theo quyết định của Tòa án, Trọng tài trước hoặc trong quá trình khởi kiện.

Ai có quyền khởi kiện thành viên Hội đồng quản trị

Chủ thể được quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị cũng theo quy định tại Điều 166 Luật Doanh nghiệp 2020 sẽ bao gồm:

 • Cổ đông sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần phổ thông;
 • Nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần phổ thông.

Như vậy có thể hiểu rằng Cổ đông công ty phải sở hữu ít nhất 1% cổ phần phổ thông mới có quyền khởi kiện, trong trường hợp Cổ đông sở hữu dưới 1% thì bắt buộc phải liên kết với các cổ đông khác để tạo thành nhóm Cổ đông để đạt điều kiện như luật định. Ngoài ra, pháp luật còn đề cập đến việc, các cổ đông có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện.

Khởi kiện thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện thủ tục như thế nào?

Thẩm quyền giải quyết

Tòa án giải quyết đơn khởi kiện

Tòa án giải quyết đơn khởi kiện

Thẩm quyền giải quyết việc khởi kiện thành viên Hội đồng quản trị sẽ thuộc về Tòa án. Cụ thể, theo quy định tại Điều 30, Điều 37 và Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì thẩm quyền giải quyết việc khởi kiện thành viên Hội đồng quản trị sẽ thuộc thẩm quyền của Tòa kinh tế Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi thành viên Hội đồng quản trị cư trú hoặc làm việc.

Hồ sơ khởi kiện 

Hồ sơ khởi kiện để được giải quyết khởi kiện thành viên Hội đồng quản trị phải bao gồm Đơn khởi kiện và các tài liệu chứng cứ kèm theo.

>>>Xem thêm: Nộp đơn khởi kiện nhưng không nộp tài liệu, chứng cứ Tòa án có giải quyết không?

Đối với Đơn khởi kiện, căn cứ theo khoản 4 Điều 189 BLTTDS 2015 và đơn khởi kiện tại mẫu 23-DS Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP thì đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
 • Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;
 • Tên, nơi cư trú, nơi làm việc của người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân (nếu có); số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).
 • Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).
 • Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 • Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 • Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);
 • Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

Căn cứ theo khoản 5, điều 189, Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì kèm theo đơn khởi kiện phải có các tài liệu chứng cứ kèm theo. Đối với các tài liệu chứng cứ kèm theo cần đảm bảo các điều kiện về tính hợp pháp của chứng cứ, chứng cứ phải từ các nguồn chứng cứ theo quy định tại Điều 93, Điều 94, Điều 95 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015. Ngoài ra, các tài liệu chứng cứ được nộp phải đảm bảo cho việc chứng minh các vấn đề được nêu tại Đơn khởi kiện để vụ án được thụ lý giải quyết.

>>> Xem thêm: Tài Liệu Chứng Cứ Khi Nộp Đơn Khởi Kiện Dân Sự

Thủ tục thực hiện

Để thực hiện việc khởi kiện thành viên Hội đồng quản trị, các chủ thể phải thực hiện các thủ tục theo trình tự sau:

Bước 1: Nộp đơn khởi kiện đến toà án có thẩm quyền bằng 1 trong các phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại tòa án;
 • Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;
 • Nộp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia (nếu có).

Bước 2: Toà án nhận và xử lý đơn khởi kiện: Trong thời hạn 08 ngày kể từ ngày nhận đơn, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây:

 • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;
 • Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 317 của Bộ luật này;
 • Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;
 • Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

>>>Xem thêm: Các trường hợp Tòa án trả lại đơn khởi kiện dân sự

Bước 3: Chuẩn bị xét xử

Thời hạn chuẩn bị xét xử đối với tranh chấp giữa cổ đông là 2 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án (trừ trường hợp vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn hoặc có yếu tố nước ngoài), và có thể được gia hạn thời hạn nhưng không quá 1 tháng.

Bước 4: Tham gia phiên toà xét xử

Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng.

CSPL: Điều 190, Điều 191, Điều 203, Chương XIII Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

>>>Xem thêm: Thủ tục xử lý đơn khởi kiện dân sự theo quy định pháp luật

Luật sư thực hiện thủ tục khởi kiện thành viên hội đồng quản trị

Đội ngũ Thạc sĩ, Luật sư nhiều năm kinh nghiệm

Đội ngũ Thạc sĩ, Luật sư nhiều năm kinh nghiệm

 • Tư vấn soạn thảo đơn khởi kiện.
 • Hỗ trợ thực hiện khởi kiện thành viên hội đồng quản trị.
 • Soạn thảo các đơn từ trong quá trình khởi kiện như: Bản ý kiến pháp lý, Bản tự khai, Đơn yêu cầu,…
 • Đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan chức năng.
 • Hỗ trợ khách hàng thu thập các chứng cứ có lợi.
 • Hướng dẫn khiếu nại khi người tiến hành tố tụng không thực hiện đúng thủ tục
 • Tranh tụng tại phiên sơ thẩm và phúc thẩm với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Trong quá trình công ty vận hành sẽ không tránh khỏi các trường hợp mà các thành viên hội đồng quản trị làm ảnh hưởng quyền lợi của các cổ đông nói riêng và của công ty nói chung. Bài viết trên đây nhằm giải đáp các trường hợp và thủ tục để thực hiện khởi kiện thành viên hội đồng quản trị. Quý khách hàng nếu có bất kỳ thắc mắc về nội dung bài viết hoặc muốn tư vấn pháp luật bởi Luật sư Dân sự về nội dung cụ thể, vui lòng liên hệ hotline 1900.63.63.87.

4.6 (17 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 787 bài viết