Luật Dân sự

Thủ tục khiếu nại chấp hành viên do thi hành sai bản án của tòa án

Thủ tục khiếu nại Chấp hành viên do thi hành sai bản án của Tòa án là vấn đề được nhiều quý bạn đọc quan tâm. Bởi lẽ, việc thi thành sai bản án của Tòa án ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của các bên đương sự. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý bạn đọc một số thông tin cơ bản về thủ tục khiếu nại này.

Thủ tục khiến nại chấp hành viên do thi hành sai bản án

Thủ tục khiếu nại chấp hành viên do thi hành sai bản án

Quyền khiếu nại chấp hành viên do thi hành sai bản án

Chấp hành viên có nghĩa vụ thi hành đúng nội dung bản án, quyết định; áp dụng đúng các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thi hành án, bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; thực hiện nghiêm chỉnh chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Chấp hành viên.

Bên cạnh đó, đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền khiếu nại đối với hành vi của Chấp hành viên nếu có căn cứ cho rằng hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Như vậy, trong trường hợp Chấp hành viên thi hành sai bản án thì đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền khiếu nại về hành vi sai phạm này.

Ngoài ra, việc khiếu nại phải tuân theo quy định về thời hiệu khiếu nại quy định tại Khoản 2 Điều 140 Luật Thi Hành án dân sự.

Những trường hợp khiếu nại không được thụ lý giải quyết

Như được nêu ra ở trên thì đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền khiếu nại Chấp hành viên đối với hành vi thi hành sai bản án của Tòa án. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp khiếu nại đều được thụ lý giải quyết. Pháp luật đã đưa ra một số trường hợp cụ thể khiếu nại không được thụ lý giải quyết, cụ thể như sau:

  • Quyết định, hành vi bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;
  • Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
  • Người đại diện không có giấy tờ chứng minh về việc đại diện hợp pháp của mình;
  • Thời hiệu khiếu nại đã hết;
  • Việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 và điểm b khoản 7 Điều 142 của Luật Thi hành án dân sự.

Thủ tục khiếu nại chấp hành viên

Thủ tục khiến nại chấp hành viên

Thủ tục khiếu nại chấp hành viên

Các hình thức khiếu nại chấp hành viên

Việc khiếu nại Chấp hành viên do hành vi thi hành sai bản án của Tòa án có thể thực hiện bằng một trong các hình thức sau đây:

  • Gửi đơn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Trong đó, đơn của người khiếu nại phải đảm bảo các nội dung bao gồm: ngày, tháng, năm khiếu nại; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; họ, tên, địa chỉ của người bị khiếu nại; nội dung khiếu nại, lý do khiếu nại và yêu cầu giải quyết. Lưu ý, đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.
  • Trình bày trực tiếp nội dung khiếu nại tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Tại cơ quan có thẩm quyền, người tiếp nhận việc khiếu nại có trách nhiệm hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn hoặc ghi lại nội dung theo quy định như đối với đơn khiếu nại được thực hiện bằng hình thức thứ nhất, bên cạnh đó đơn khiếu nại phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại.
  • Khiếu nại thông qua người đại diện. Người đại diện phải có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện và việc khiếu nại phải thực hiện theo đúng thủ tục quy định như đối với hình thức khiếu nại bằng đơn hoặc trình bày trực tiếp.

Trình tự giải quyết

Trường hợp khiếu nại lần đầu

Đối với trường hợp khiếu nại lần đầu, trình tự giải quyết khiếu nại được thực hiện như sau. Sau khi thụ lý đơn khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiến hành xác minh, yêu cầu người bị khiếu nại giải trình, trong trường hợp cần thiết, có thể trưng cầu giám định hoặc tổ chức đối thoại để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại.

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải ra quyết định giải quyết khiếu nại đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền.

Trường hợp khiếu nại lần thứ hai

Trường hợp tiếp tục khiếu nại thì người khiếu nại phải gửi đơn kèm theo bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và tài liệu liên quan cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có các quyền được quy định tại Điều 145 của Luật Thi hành án dân sự và có quyền yêu cầu người giải quyết khiếu nại lần đầu, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu và những bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại; triệu tập người bị khiếu nại, người khiếu nại để tổ chức đối thoại khi cần thiết; xác minh; trưng cầu giám định, tiến hành các biện pháp khác theo quy định của pháp luật để giải quyết khiếu nại.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi nhận được yêu cầu phải thực hiện đúng các yêu cầu đó. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai phải ra quyết định giải quyết khiếu nại.

Vai trò của Luật sư tư vấn trong khiếu nại chấp hành viên

Vai trò của luật sư tư vấn trong khiếu nại chấp hành viên

Vai trò của Luật sư tư vấn trong khiếu nại chấp hành viên

Như vậy, có thể thấy rằng việc khiếu nại Chấp hành viên do hành vi thi hành sai bản án của Tòa án đã được quy định tại Luật Thi hành án dân sự. Tuy nhiên, trên thực tế luôn có nhiều diễn biến mà người khiếu nại không lường trước được. Do đó, vai trò của Luật sư tư vấn pháp luật là vô cùng quan trọng.

Với đội ngũ Luật sư nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn, giải quyết tranh chấp các vụ việc dân sự và các chuyên viên có trình độ cao, Long Phan PMT chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách hàng những thông tin tư vấn cần thiết, đảm bảo cho quý khách hàng có thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình một cách đơn giản và nhanh chóng nhất.

Trên đây là nội dung tư vấn về thủ tục khiếu nại Chấp hành viên do thi hành sai bản án của Tòa án. Nếu quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc nào về thủ tục khiếu nại Chấp hành viên hoặc cần tư vấn thêm về thủ tục khiếu nại xin vui lòng liên hệ tổng đài 1900.63.63.87 để được Luật sư dân sự tư vấn. Xin cảm ơn.

4.6 (13 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 787 bài viết