Luật Dân sự

Thủ tục kháng cáo quyết định đình chỉ giải quyết vụ án

Thủ tục kháng cáo quyết định đình chỉ giải quyết vụ án được pháp luật dân sự quy định cụ thể. Đối với việc ĐÌNH CHỈ giải quyết vụ án sẽ do Thẩm phán thụ lý vụ án và ra quyết định. Vậy để KHÁNG CÁO quyết định này ta cần những THỦ TỤC gì? Mời bạn theo dõi bài viết dưới đây để giải quyết vấn đề này nhé.

Thẩm quyền ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án

Thẩm phán ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án

>>Xem thêm:Người đại diện theo ủy quyền của đương sự có được kháng cáo không?

Trường hợp nào Thẩm phán thụ lý vụ án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án

Theo khoản 1 Điều 217 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về các trường hợp Thẩm phán thụ lý vụ án ra QUYẾT ĐỊNH đình chỉ giải quyết vụ án như sau:

 • Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế;
 • Cơ quan, tổ chức đã bị giải thể, phá sản mà không có cơ quan, tổ chức, cá nhân nào kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức đó;
 • Người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện hoặc nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, trừ trường hợp họ đề nghị xét xử vắng mặt hoặc vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan;
 • Đã có quyết định của Tòa án mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã là một bên đương sự trong vụ án mà việc giải quyết vụ án có liên quan đến nghĩa vụ, tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã đó;
 • Nguyên đơn không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản và chi phí tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này.
 • Trường hợp bị đơn có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản và chi phí tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này thì Tòa án đình chỉ việc giải quyết yêu cầu phản tố của bị đơn, yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 • Đương sự có yêu cầu áp dụng thời hiệu trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ án và thời hiệu khởi kiện đã hết;
 • Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 192 của Bộ luật này mà Tòa án đã thụ lý;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

>>Mời bạn tham khảo thêm bài viết: THỦ TỤC KHÁNG CÁO BẢN ÁN HÌNH SỰ SƠ THẨM

Quy định pháp luật về thủ tục kháng cáo quyết định đình chỉ giải quyết vụ án

Thủ tục kháng cáo được pháp luật quy đinh cụ thể

Thủ tục kháng cáo được pháp luật quy định cụ thể

Người có quyền kháng cáo quyết định đình chỉ

Điều 271 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định người có quyền KHÁNG CÁO như sau: Đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm.

Thời hạn kháng cáo quyết định đình chỉ giải quyết vụ án

Khoản 2, 3 Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định thời hạn kháng cáo như sau:

 • Thời hạn kháng cáo đối với quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm là 07 ngày, kể từ ngày đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được niêm yết theo quy định của Bộ luật này.
 • Trường hợp đơn kháng cáo được gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo được xác định căn cứ vào ngày tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu ở phong bì. Trường hợp người kháng cáo đang bị tạm giam thì ngày kháng cáo là ngày đơn kháng cáo được giám thị trại giam xác nhận

Đơn kháng cáo và kiểm tra đơn kháng cáo

Khoản 1 Điều 272 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định khi thực hiện quyền kháng cáo, người kháng cáo phải làm đơn kháng cáo, đơn kháng cáo phải có các nội dung chính sau đây:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo;
 • Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người kháng cáo;
 • Kháng cáo toàn bộ hoặc phần của bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật;
 • Lý do của việc kháng cáo và yêu cầu của người kháng cáo;
 • Chữ ký hoặc điểm chỉ của người kháng cáo

Điều 274 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về kiểm tra đơn kháng cáo như sau:

 • Sau khi nhận được đơn kháng cáo, Tòa án cấp sơ thẩm phải kiểm tra tính hợp lệ của đơn kháng cáo theo quy định tại Điều 272 của Bộ luật này.
 • Trường hợp đơn kháng cáo quá hạn thì Tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo trình bày rõ lý do và xuất trình tài liệu, chứng cứ (nếu có) để chứng minh lý do nộp đơn kháng cáo quá hạn là chính đáng.
 • Trường hợp đơn kháng cáo chưa đúng quy định tại Điều 272 của Bộ luật này thì Tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo làm lại hoặc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo.

>>Xem thêm:Hướng xử lý khi đơn kháng cáo trong vụ án dân sự bị quá hạn

Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

Đình chỉ giải quyết vụ án có thể để lại nhiều hậu quả

Đình chỉ giải quyết vụ án có thể để lại nhiều hậu quả

Theo Điều 218 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự như sau:

 • Khi có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, đương sự không có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết lại vụ án dân sự đó, nếu việc khởi kiện vụ án sau không có gì khác với vụ án trước về nguyên đơn, bị đơn và quan hệ pháp luật có tranh chấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 192, điểm c khoản 1 Điều 217 của Bộ luật này và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 217 hoặc vì lý do nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt quy định tại điểm c khoản 1 Điều 217 của Bộ luật này thì tiền tạm ứng án phí mà đương sự đã nộp được sung vào công quỹ nhà nước.
 • Trường hợp Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự do người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện quy định tại điểm c và trường hợp khác quy định tại các điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều 217 của Bộ luật này thì tiền tạm ứng án phí mà đương sự đã nộp được trả lại cho họ.
 • Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Luật sư tư vấn thủ tục kháng cáo quyết định đình chỉ vụ án

Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề và hiểu biết sâu sắc pháp luật thì Luật sư sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho bạn khi giải quyết vấn đề về THỦ TỤC KHÁNG CÁO quyết định đình chỉ vụ án. Với vấn đề này, Luật sư sẽ giải quyết như sau:

 • Tư vấn, giải thích pháp luật về quyết định đình chỉ vụ án, thủ tục kháng cáo;
 • Tư vấn hậu quả sẽ xảy ra khi quyết định đình chỉ giải quyết vụ án;
 • Tư vấn soạn mẫu đơn kháng cáo quyết định đình chỉ vụ án.

>>Mời bạn tham khảo thêm bài viết: TÒA ÁN ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN DO ĐƯƠNG SỰ KHÔNG CUNG CẤP CHỨNG CỨ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Như vậy, bài viết trên đã cung cấp thông tin về thủ tục kháng cáo quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Nếu như bạn còn gặp khó khăn về thủ tục kháng cáo hay muốn sử dụng dịch vụ Luật sư tư vấn luật dân sự hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn. Xin cảm ơn./.

4.47 (16 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 787 bài viết