Luật Dân sự

Thủ Tục Giám Định Chữ Ký, Chữ Viết Trong Vụ Án Dân Sự

Trong một số vụ án dân sự, việc GIÁM ĐỊNH CHỮ KÝ, chữ viết rất cần thiết để có thể xác định được một số chứng cứ trong vụ án đó là thật hay giả để giải quyết khách quan vụ án. Vậy thủ tục giám định chữ ký, chữ viết trong vụ án dân sự được thực hiện thế nào? Mời bạn đọc cùng tìm hiểu qua bài viết sau

Người yêu cầu giám định gửi 01 bộ hồ sơ yêu cầu giám định trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trưng cầu giám định. Trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng không chấp nhận yêu cầu thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu trưng cầu giám định,

Việc giám định chữ ký, chữ viết do người giám định thực hiện theo nguyên tắc sau:

 • Tuân thủ pháp luật, tuân theo quy chuẩn chuyên môn.
 • Trung thực, chính xác, khách quan, vô tư, kịp thời.
 • Chỉ kết luận về chuyên môn những vấn đề trong phạm vi được yêu cầu.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận giám định.

Kết quả giám định chữ ký, chữ viết phải được thể hiện bằng kết luận giám định.

 

Chi phí giám định tư pháp mất bao nhiêu tiền?

Theo quy định của Điều 36 Luật giám định tư pháp 2012 thì Người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định có trách nhiệm trả chi phí giám định tư pháp cho cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp theo quy định của pháp luật về chi phí giám định tư pháp.

Như vậy, pháp luật không quy định cụ thể chi phí giám định chữ ký, chữ viết hết bao nhiêu tiền.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề trên, nếu có thắc mắc cần được tư vấn trực tiếp hãy liên hệ Chuyên Tư Vấn Luật qua Hotline 1900 63 63 87 để được tư vấn trực tiếp. Xin cảm ơn./.

 

 

 

Thủ tục nộp hồ sơ yêu cầu giám định
Thủ tục nộp hồ sơ yêu cầu giám định.

Người yêu cầu giám định gửi 01 bộ hồ sơ yêu cầu giám định trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trưng cầu giám định. Trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng không chấp nhận yêu cầu thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu trưng cầu giám định,

Việc giám định chữ ký, chữ viết do người giám định thực hiện theo nguyên tắc sau:

 • Tuân thủ pháp luật, tuân theo quy chuẩn chuyên môn.
 • Trung thực, chính xác, khách quan, vô tư, kịp thời.
 • Chỉ kết luận về chuyên môn những vấn đề trong phạm vi được yêu cầu.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận giám định.

Kết quả giám định chữ ký, chữ viết phải được thể hiện bằng kết luận giám định.

 

Chi phí giám định tư pháp mất bao nhiêu tiền?

Theo quy định của Điều 36 Luật giám định tư pháp 2012 thì Người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định có trách nhiệm trả chi phí giám định tư pháp cho cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp theo quy định của pháp luật về chi phí giám định tư pháp.

Như vậy, pháp luật không quy định cụ thể chi phí giám định chữ ký, chữ viết hết bao nhiêu tiền.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề trên, nếu có thắc mắc cần được tư vấn trực tiếp hãy liên hệ Chuyên Tư Vấn Luật qua Hotline 1900 63 63 87 để được tư vấn trực tiếp. Xin cảm ơn./.

 

 

 

 

Thủ tục nộp hồ sơ yêu cầu giám định
Thủ tục nộp hồ sơ yêu cầu giám định.

Người yêu cầu giám định gửi 01 bộ hồ sơ yêu cầu giám định trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trưng cầu giám định. Trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng không chấp nhận yêu cầu thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu trưng cầu giám định,

Việc giám định chữ ký, chữ viết do người giám định thực hiện theo nguyên tắc sau:

 • Tuân thủ pháp luật, tuân theo quy chuẩn chuyên môn.
 • Trung thực, chính xác, khách quan, vô tư, kịp thời.
 • Chỉ kết luận về chuyên môn những vấn đề trong phạm vi được yêu cầu.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận giám định.

Kết quả giám định chữ ký, chữ viết phải được thể hiện bằng kết luận giám định.

 

Chi phí giám định tư pháp mất bao nhiêu tiền?

Theo quy định của Điều 36 Luật giám định tư pháp 2012 thì Người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định có trách nhiệm trả chi phí giám định tư pháp cho cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp theo quy định của pháp luật về chi phí giám định tư pháp.

Như vậy, pháp luật không quy định cụ thể chi phí giám định chữ ký, chữ viết hết bao nhiêu tiền.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề trên, nếu có thắc mắc cần được tư vấn trực tiếp hãy liên hệ Chuyên Tư Vấn Luật qua Hotline 1900 63 63 87 để được tư vấn trực tiếp. Xin cảm ơn./.

 

 

 

 

Thủ tục giám định chữ kỹ chữ viết trong vụ án dân sự
Thủ tục giám định chữ ký, chữ viết.

>>> Xem thêm: Các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định trong vụ án dân sự

Khi nào thực hiện việc giám định chữ ký, chữ viết?

Theo quy định tại Điều 102 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 và Luật giám định tư pháp 2012, việc giám định chữ ký được thực hiện trong các trường hợp sau:

 • Theo yêu cầu của người yêu cầu giám định. Người yêu cầu giám định phải là đương sự trong vụ án.
 • Khi đã yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định mà Tòa án từ chối trưng cầu giám định thì người yêu cầu có quyền tự mình yêu cầu giám định chữ ký, chữ viết trong vụ án dân sự.

Quyền yêu cầu giám định chữ ký, chữ viết trong vụ án dân sự chỉ được thực hiện trước khi Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.

Hồ sơ yêu cầu giám định

 

Hồ sơ yêu cầu dám định.

 

Theo khoản 1 Điều 26 Luật giám định tư pháp 2012, người yêu cầu giám định chữ ký, chữ viết phải chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn yêu cầu giám định;
 • Đối tượng giám định (Văn bản có chữa chư ký, chữ viết cần giám định)
 • Các tài liệu, đồ vật có liên quan (nếu có)
 • Tài liệu chứng minh mình là đương sự trong vụ án dân sự.

Lưu ý: Hồ sơ yêu cầu giám định phải đảm bảo đầy đủ các thông tin như tên tổ chức hoặc họ, tên người yêu cầu giám định; Nội dung yêu cầu giám định; Tên và đặc điểm của đối tượng giám định; Ngày, tháng, năm yêu cầu giám định và thời hạn trả kết luận giám định; Chữ ký, họ, tên người yêu cầu giám định…

Ai có thẩm quyền giám định và thủ tục nộp hồ sơ yêu cầu giám định

Thẩm quyền giám định chữ ký, chữ viết

Khoản 4 Điều 2 Luật giám định tư pháp 2012 quy định như sau “Cá nhân, tổ chức giám định tư pháp bao gồm giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp công lập, tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc”.

Hiện nay, Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 157/2020/NĐ-CP quy định các cơ quan sau có chức năng giám định tư pháp theo yêu cầu trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công An bao gồm:

 • Viện pháp y quốc gia; Trung tâm pháp y tâm thần khu vực; Viện pháp y tâm thần Trung ương trực thuộc Bộ Y tế.
 • Viện pháp y Quân đội; Phòng giám định kỹ thuật hình sự trực thuộc Bộ Quốc phòng.
 • Viện Khoa học hình sự; TT giám định pháp y thuộc Viện khoa học hình sự trực thuộc BCA.
 • Trung tâm pháp y cấp tỉnh thuộc UBND tỉnh; Phòng kỹ thuật hình sự thuộc Công an cấp tỉnh.

Thủ tục nộp hồ sơ yêu cầu giám định

 

Thủ tục nộp hồ sơ yêu cầu giám định
Thủ tục nộp hồ sơ yêu cầu giám định.

Người yêu cầu giám định gửi 01 bộ hồ sơ yêu cầu giám định trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trưng cầu giám định. Trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng không chấp nhận yêu cầu thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu trưng cầu giám định,

Việc giám định chữ ký, chữ viết do người giám định thực hiện theo nguyên tắc sau:

 • Tuân thủ pháp luật, tuân theo quy chuẩn chuyên môn.
 • Trung thực, chính xác, khách quan, vô tư, kịp thời.
 • Chỉ kết luận về chuyên môn những vấn đề trong phạm vi được yêu cầu.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận giám định.

Kết quả giám định chữ ký, chữ viết phải được thể hiện bằng kết luận giám định.

 

Chi phí giám định tư pháp mất bao nhiêu tiền?

Theo quy định của Điều 36 Luật giám định tư pháp 2012 thì Người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định có trách nhiệm trả chi phí giám định tư pháp cho cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp theo quy định của pháp luật về chi phí giám định tư pháp.

Như vậy, pháp luật không quy định cụ thể chi phí giám định chữ ký, chữ viết hết bao nhiêu tiền.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề trên, nếu có thắc mắc cần được tư vấn trực tiếp hãy liên hệ Chuyên Tư Vấn Luật qua Hotline 1900 63 63 87 để được tư vấn trực tiếp. Xin cảm ơn./.

 

 

 

4.85 (20 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 767 bài viết