Luật Dân sự

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong vụ án dân sự

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong vụ án dân sự thuộc về ai và cơ quan Nhà nước nào có thẩm quyền giải quyết khi nhận được đơn khiếu nại. Cũng như về thời hạn khiếu nại, hình thức khiếu nại được PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH quy định như thế nào. Để có thể giúp bạn đọc nắm bắt kịp thời chính xác được những quy định của pháp luật về vấn đề này bài viết dưới đây sẽ giải thích cụ thể hơn về thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong vụ án dân sự này.

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong vụ án dân sự

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong vụ án dân sự

Khiếu nại trong tố tụng dân sự

Theo Điều 499 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự có thể bị khiếu nại như sau:

 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự của cơ quan, người tiến hành tố tụng dân sự khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 • Đối với bản án, quyết định sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án nếu có kháng cáo, kháng nghị và các quyết định tố tụng khác do người tiến hành tố tụng dân sự ban hành nếu có khiếu nại, kiến nghị thì không giải quyết theo quy định của Chương này mà được giải quyết theo quy định của các chương tương ứng của Bộ luật này.

Về thời hiệu khiếu nại

Theo Điều 502 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về thời hiệu khiếu nại như sau:

 • Thời hiệu khiếu nại là 15 ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi tố tụng mà người đó cho rằng có vi phạm pháp luật.
 • Trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hạn quy định tại Điều này thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Hình thức khiếu nại

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

>>> Xem thêm: Thủ tục khiếu nại quyết định chuyển vụ án dân sự

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

 • Khiếu nại quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng là Thẩm phán, Phó Chánh án, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Hội thẩm nhân dân do Chánh án Tòa án đang giải quyết vụ việc dân sự có thẩm quyền giải quyết
 • Đối với khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Chánh án Tòa án thì Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp có thẩm quyền giải quyết.
 • Khiếu nại quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát do Viện trưởng Viện kiểm sát giải quyết.
 • Đối với kiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Viện trưởng Viện kiểm sát thì Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có thẩm quyền giải quyết
 • Khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chánh án Tòa án, Viện trưởng Viện kiểm sát quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này do Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp, Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp giải quyết.

(Theo Điều 504 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015)

Thời hạn giải quyết khiếu nại

Theo Điều 505 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về thời hạn giải quyết khiếu nại như sau:

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là 15 ngày, kể từ ngày Tòa án, Viện kiểm sát nhận được khiếu nại. Trường hợp cần thiết, đối với vụ việc có tính chất phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể được kéo dài nhưng không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại.

Thủ tục giải quyết khiếu nại

Khiếu nại lần đầu

Theo Điều 506 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

 • Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản. Quyết định giải quyết khiếu nại phải có các nội dung sau đây:
 • Ngày, tháng, năm ra quyết định;
 • Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại;
 • Nội dung khiếu nại;
 • Kết quả xác minh nội dung khiếu nại;
 • Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại;
 • Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại.
 • Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải được gửi cho người khiếu nại, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan; trường hợp là quyết định của Chánh án Tòa án thì còn phải gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp.

Khiếu nại lần hai

Theo Điều 507 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai như sau:

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người khiếu nại nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu không đồng ý với quyết định đó thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.
 • Đơn khiếu nại phải kèm theo bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu kèm theo.

Đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng năm làm đơn; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại; có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại.

 • Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai phải có các nội dung sau đây:
 • Các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 506 của Bộ luật này;
 • Kết quả giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại lần đầu;
 • Kết luận về từng vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại của người khiếu nại và việc giải quyết của người giải quyết khiếu nại lần hai.
 • Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai phải được gửi cho người khiếu nại, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan; trường hợp là quyết định của Chánh án Tòa án thì còn phải gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp.
 • Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai có hiệu lực thi hành.

>>> Xem thêm: Các quyết định, hành vi bị khiếu nại trong tố tụng dân sự

Thời hạn giải quyết khiếu nại

Thời hạn giải quyết khiếu nại

Trên đây là bài viết về thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong vụ án dân sự. Nếu quý đọc giả có thắc mắc hoặc có nhu cầu tư vấn những vấn đề liên quan cần TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ thì có thể vui lòng liên hệ qua Hotline 1900.63.63.87 của chúng tôi để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.

4.6 (17 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 766 bài viết