Luật Dân sự

Tài sản thi hành án đang có tranh chấp thì có được hoãn thi hành án không?

Xử lý tài sản thi hành án đang có tranh chấp là vấn đề phổ biến được nhiều người quan tâm, đặc biệt là người được thi hành án. Có điều kiện thi hành án là trường hợp người phải thi hành án có tài sản, thu nhập để thi hành nghĩa vụ về tài sản tự mình hoặc thông qua người khác thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Trong phạm vi bài viết này, tôi sẽ làm rõ về vấn đề tài sản thi hành án đang có tranh chấp có được hoãn thi hành án không.

Tài sản thi hành án đang có tranh chấp thì có thể được hoãn thi hành án

Xác minh điều kiện thi hành án?

Theo quy định của Điều 44 Luật Thi hành án 2008, sửa đổi, bổ sung 2014 thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì Chấp hành viên tiến hành xác minh.

Trong trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải tiến hành xác minh ngay. Khi tiến hành xác minh, người phải thi hành án phải kê khai trung thực, cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án với cơ quan thi hành án dân sự và phải chịu trách nhiệm về việc kê khai của mình.

Trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án thì ít nhất 06 tháng một lần, Chấp hành viên phải xác minh điều kiện thi hành án. 

Trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án là người đang chấp hành hình phạt tù mà thời gian chấp hành hình phạt tù còn lại từ 02 năm trở lên hoặc không xác định được địa chỉ, nơi cư trú mới của người phải thi hành án thì thời hạn xác minh ít nhất 01 năm một lần.

Sau hai lần xác minh mà người phải thi hành án vẫn chưa có điều kiện thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo bằng văn bản cho người được thi hành án về kết quả xác minh. Việc xác minh lại được tiến hành khi có thông tin mới về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.

Hoãn thi hành án trong trường hợp nào?

Trường hợp hoãn thi hành án

Theo quy định tại Điều 48 Luật Thi hành án Dân sự 2008, sửa đổi, bổ sung 2014 thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án trong trường hợp sau đây:

  • Người phải thi hành án bị ốm nặng, có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án;
  • Chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án hoặc vì lý do chính đáng khác mà người phải thi hành án không thể tự mình thực hiện nghĩa vụ theo bản án, quyết định;
  • Đương sự đồng ý hoãn thi hành án; việc đồng ý hoãn thi hành án phải lập thành văn bản ghi rõ thời hạn hoãn, có chữ ký của đương sự; trong thời gian hoãn thi hành án thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án, trừ trường hợp đương sự có thỏa thuận khác;
  • Tài sản để thi hành án đã được Tòa án thụ lý để giải quyết; tài sản được kê biên nhưng sau khi giảm giá theo quy định mà giá trị bằng hoặc thấp hơn chi phí và nghĩa vụ được bảo đảm;
  • Việc thi hành án đang trong thời hạn cơ quan có thẩm quyền giải thích bản án, quyết định và trả lời kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự;
  • Người được nhận tài sản, người được giao nuôi dưỡng đã được thông báo hợp lệ 02 lần về việc nhận tài sản, nhận người được nuôi dưỡng nhưng không đến nhận;
  • Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án chưa thực hiện được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan;
  • Tài sản kê biên không bán được mà người được thi hành án không nhận để thi hành án.

Ai có thẩm quyền yêu cầu hoặc hoãn thi hành án?

Người phải thi hành án được quyền tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án. Cơ quan thi hành án dân sự được quyền từ chối hoặc tiếp nhận yêu cầu thi hành án. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án.

Tài sản thi hành án đang có tranh chấp thì có được hoãn thi hành án không?

Tài sản thi hành án đang có tranh chấp có thể được xem xét hoãn thi hành án

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật Thi hành án Dân sự 2008, sửa đổi bổ sung 2014 thì trong trường hợp tài sản của người phải thi hành án bị cưỡng chế để thi hành án mà có người khác tranh chấp thì Chấp hành viên thông báo cho đương sự, người có tranh chấp về quyền của họ được khởi kiện tại Tòa án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

  • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ mà đương sự, người có tranh chấp khởi kiện tại Tòa án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì việc xử lý tài sản được thực hiện theo quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền.
  • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ mà đương sự, người có tranh chấp không khởi kiện tại Tòa án hoặc không đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì Chấp hành viên xử lý tài sản để thi hành án theo quy định của Luật này.

Như vậy, trong trường hợp tài sản của người phải thi hành án bị cưỡng chế để thi hành án mà có người khác tranh chấp thì việc thi hành án bị hoãn. Việc tiếp tục thi hành hoặc xử lý tải sản như thế nào phụ thuộc vào việc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được thông báo tài sản có tranh chấp mà người phải thi hành án hoặc người có tranh chấp có khởi kiện tại Tòa án hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết hay không.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề “Tài sản thi hành án đang có tranh chấp thì có được hoãn thi hành án không”, nếu có bất kì vướng mắc, câu hỏi liên quan đến vấn đề này. Xin vui lòng liên hệ số điện thoại Chuyên Tư Vấn Luật qua hotline bên: 1900 63 63 87 để được tư vấn, hiệu quả và uy tín. Trân trọng

4.6 (17 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 753 bài viết