Luật Dân sự

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là một trong ba chủ thể tham gia tố tụng dân sự với tư cách là đương sự. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có vai trò quan trọng trong việc giải quyết một cách chính xác, khách quan VỤ ÁN DÂN SỰ. Để tìm hiểu rõ hơn quy định của pháp luật về người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, quý bạn đọc quan tâm có thể tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

Giải quyết vụ án dân sự

Giải quyết vụ án dân sự

Các chủ thể trong tố tụng dân sự

Cơ quan tiến hành tố tụng

Cơ quan tiến hành tố tụng dân sự là những cơ quan nhà nước có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định nhằm thực hiện nhiệm vụ giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự; hoặc kiểm tra, giám sát việc tuân theo pháp luật trong toàn bộ hoạt động tố tụng dân sự. Theo quy định của pháp luật. Cơ quan tiến hành tố tụng dân sự bao gồm Viện kiểm sát nhân dânTòa án nhân dân.

Tòa án nhân dân nước ta hiện nay có: Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự. Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử và giải quyết các yêu cầu về dân sự, tranh chấp dân sự.

Người tiến hành tố tụng

Theo khoản 2 Điều 46 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, người tiến hành tố tụng dân sự gồm có: Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên. Mỗi người tiến hành tố tụng tuy có nhiệm vụ khác nhau nhưng có điểm chung là cùng tiến hành giải quyết vụ việc dân sự.

>>Xem thêm: Khi nào được yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng dân sự?

Người tiến hành tố tụng

Người tiến hành tố tụng

Người tham gia tố tụng

Người tham gia tố tụng là người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc xét xử, giải quyết vụ án của Tòa án. Ngoài đương sự, người tham gia tố tụng khác bao gồm những người sau: người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự; người làm chứng; người giám định; người phiên dịch và người đại diện.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự gồm những ai?

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự là người tuy không khởi kiện, không bị kiện nhưng việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ được tự mình đề nghị hoặc các đương sự khác đề nghị và được Tòa án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Không phải trong mọi vụ án dân sự đều có sự tham gia của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Đương sự

Đương sự

Quy định về người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự

Quyền

Khi tham gia tố tụng dân sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền và nghĩa vụ ngang với hai đương sự khác là nguyên đơn, bị đơn. Quyền và nghĩa vụ ngang nhau này được quy định tại Điều 70 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Ngoài các quyền chung trong các quyền của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có thêm các quyền như:

 • Có thể có yêu cầu độc lập hoặc tham gia tố tụng với bên nguyên đơn hoặc với bên bị đơn.
 • Nếu có yêu cầu độc lập, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có các quyền của nguyên đơn theo quy định. Nếu yêu cầu độc lập đó không được Tòa chấp nhận giải quyết trong cùng một vụ án dân sự thì người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền khởi kiện với nội dung khởi kiện là yêu cầu độc lập đó.
 • Nếu tham gia tố tụng với bên nguyên đơn hoặc chỉ có quyền lợi liên quan thì có quyền của nguyên đơn theo Điều 71 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.
 • Nếu tham gia tố tụng với bên bị đơn hoặc chỉ có nghĩa vụ liên quan thì có quyền của bị đơn theo Điều 72 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Nghĩa vụ

Ngoài các nghĩa vụ chung với tư cách đương sự tham gia tố tụng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có thêm các nghĩa vụ sau:

 • Nếu có yêu cầu độc lập và việc giải quyết yêu cầu độc lập này có liên quan đến việc giải quyết vụ án thì người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có nghĩa vụ của nguyên đơn.
 • Nếu tham gia tố tụng với bên nguyên đơn hoặc chỉ có quyền lợi liên quan thì có các nghĩa vụ như nguyên đơn theo Điều 71 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.
 • Nếu tham gia tố tụng với bên bị đơn hoặc chỉ có nghĩa vụ liên quan thì có các nghĩa vụ như bị đơn theo Điều 72 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Một số quy định cần chú ý về người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

Trong số 25 quyền và nghĩa vụ của đương sự nói chung và quyền và nghĩa vụ của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan theo quy định tại Điều 70 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, các quyền và nghĩa vụ sau đây cần chú ý:

 • Nghĩa vụ tôn trọng Tòa án, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên tòa
 • Quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ đó cho mình
 • Nghĩa vụ có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án và chấp hành quyết định của Tòa án trong quá trình Tòa án giải quyết vụ việc
 • Đề nghị Tòa án tạm đình chỉ giải quyết vụ án
 • Tranh luận tại phiên tòa, đưa ra lập luận về đánh giá chứng cứ và pháp luật áp dụng

>>Xem thêm: Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trọng vụ án dân sự

Ý nghĩa việc đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia vào quá trình tố tụng

Việc tham gia vào tố tụng dân sự của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan mang ý nghĩa vô cùng lớn, giúp giải quyết vụ án đảm bảo việc tuân thủ pháp luật và đảm bảo quyền cũng như lợi ích của các bên đương sự khác. Trường hợp không có đề nghị đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng, nếu thấy cần thiết, Tòa án phải thực hiện việc đưa người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng. Việc không đưa người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tham gia vào tố tụng của Tòa án sau khi có đề nghị có thể là căn cứ để đương sự kháng cáo, Viện kiểm sát kháng nghị bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án do không đảm bảo việc xét xử đúng đắn, làm sai lệch kết quả xét xử.

Với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm, Luật Long Phan xin hỗ trợ quý khách hàng trong các công việc sau đây:

 • Tư vấn quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
 • Soạn thảo, nộp đơn yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
 • Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại phiên tòa cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
 • Đại diện theo ủy quyền trong sự cho phép của luật.

Trên đây là toàn bộ bài viết của chúng tôi về người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự. Nếu còn có thắc mắc về vấn đề này hoặc các vấn đề pháp lý liên quan đến người tham gia tố tụng, quy trình thủ tục tố tụng dân sự và muốn nhờ luật sư tư vấn tư vấn luật dân sự, quý khách hàng có thể gọi ngay tới HOTLINE 1900.63.63.87 hoặc email: chuyentuvanluat@gmail.com. để được tư vấn cụ thể, rõ ràng và chi tiết hơn. Xin cảm ơn!

4.6 (13 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 787 bài viết