Luật Dân sự

Nếu không tống đạt được giấy triệu tập đương sự thì như thế nào?

Nếu không thể tống đạt được giấy triệu tập đương sự thì sẽ giải quyết như thế nào? Liệu việc không thể tống đạt tài liệu tố tụng cho đương sự thì có ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án dân sự và có làm kéo dài thời gian để giải quyết vụ án không. Quy định về việc cấp tống đạt giấy triệu tập được pháp luật quy định như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thêm cho bạn các quy định pháp luật để làm sáng tỏ vấn đề trên.

Nếu không tống đạt được giấy triệu tập đương sự thì như thế nào?

Nếu không tống đạt được giấy triệu tập đương sự thì như thế nào?

>>> Xem thêm: Thủ tục tống đạt trong vụ án dân sự và vấn đề thời hạn thực hiện quyền của đương sự

Thẩm quyền thực hiện việc cấp tống đạt

Theo Điều 170 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về nghĩa vụ cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng như sau:

Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng cho đương sự, những người tham gia tố tụng khác và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của Bộ luật này và pháp luật có liên quan.

Người thực hiện cấp tống đạt văn bản tố tụng

Theo Điều 172 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về việc người thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng như sau:

Việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng do những người sau đây thực hiện:

 • Người tiến hành tố tụng, người của cơ quan ban hành văn bản tố tụng được giao nhiệm vụ thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng.
 • Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người tham gia tố tụng dân sự cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người tham gia tố tụng dân sự làm việc khi Tòa án có yêu cầu.
 • Đương sự, người đại diện của đương sự hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong những trường hợp do Bộ luật này quy định.
 • Nhân viên tổ chức dịch vụ bưu chính.
 • Người có chức năng tống đạt.
 • Những người khác mà pháp luật có quy định.

Các phương thức thực hiện việc cấp tống đạt

Theo Điều 173 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về các phương thức cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng

Việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng được thực hiện bằng các phương thức sau đây:

 • Cấp, tống đạt, thông báo trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc người thứ ba được ủy quyền thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo;
 • Cấp tống đạt bằng phương tiện điện tự;
 • yết công khai;
 • Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng;
 • Cấp, tống đạt, thông báo bằng phương thức khác theo quy định tại Chương XXXVIII của Bộ luật này.

Cấp tống đạt trực tiếp qua dịch vụ bưu điện

Theo Điều 175 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về thủ tục cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng

 • Việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng qua dịch vụ bưu chính phải bằng thư bảo đảm và có xác nhận của người nhận văn bản tố tụng.
 • Văn bản có xác nhận phải được chuyển lại cho Tòa án.
 • Thời điểm để tính thời hạn tố tụng là ngày họ xác nhận đã nhận được văn bản tố tụng do tổ chức dịch vụ bưu chính chuyển đến.

Cấp tống đạt bằng phương tiện điện tử

Theo Điều 20 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP quy định về việc tòa án cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử như sau:

Trong trường hợp người khởi kiện, người tham gia tố tụng đã đăng ký gửi và nhận, đăng ký nhận thông điệp dữ liệu điện tử với Tòa án và được Tòa án chấp nhận theo quy định tại Điều 12, Điều 15 của Nghị quyết này thì văn bản tố tụng do Tòa án ban hành theo quy định của pháp luật tố tụng phải được Tòa án gửi từ Cổng thông tin điện tử của Tòa án đến địa chỉ thư điện tử đã được đăng ký của người khởi kiện, người tham gia tố tụng trong thời hạn pháp luật quy định.

Cấp tống đạt tài liệu trực tiếp

Cấp tống đạt tài liệu trực tiếp

>> Xem thêm: Người bị kiện trong vụ án dân sự được vắng mặt mấy lần?

Cấp tống đạt trực tiếp cho cá nhân

Theo Điều 177 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về thủ tục cấp, tống đạt, thông báo trực tiếp cho cá nhân như sau:

 • Văn bản tố tụng được cấp, tống đạt, thông báo đến địa chỉ mà các đương sự đã gửi cho Tòa án theo phương thức đương sự yêu cầu hoặc tới địa chỉ mà các đương sự đã thỏa thuận và đề nghị Tòa án liên hệ theo địa chỉ đó.
 • Người được cấp, tống đạt, thông báo là cá nhân thì văn bản tố tụng phải được giao trực tiếp cho họ. Đương sự phải ký nhận theo quy định tại khoản 1 Điều 175 của Bộ luật này.

Cấp tống đạt trực tiếp cho cơ quan tổ chức

Theo Điều 178 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về thủ tục cấp, tống đạt, thông báo trực tiếp cho cơ quan, tổ chức

 • Trường hợp người được cấp, tống đạt, thông báo là cơ quan, tổ chức thì văn bản tố tụng phải được giao trực tiếp cho người đại diện theo pháp luật hoặc người chịu trách nhiệm nhận văn bản của cơ quan, tổ chức đó và phải được những người này ký nhận. Trường hợp cơ quan, tổ chức được cấp, tống đạt, thông báo có người đại diện tham gia tố tụng hoặc cử người đại diện nhận văn bản tố tụng thì những người này ký nhận văn bản tố tụng đó. Ngày ký nhận là ngày được cấp, tống đạt, thông báo.
 • Trường hợp người được cấp, tống đạt, thông báo từ chối nhận văn bản tố tụng hoặc vắng mặt thì thực hiện theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 177 của Bộ luật này.

Trường hợp đương sự được cấp tống đạt vắng mặt giải quyết thế nào?

Theo Điều 177 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về thủ tục cấp, tống đạt, thông báo trực tiếp cho cá nhân như sau:

 • Trường hợp người được cấp, tống đạt, thông báo vắng mặt thì người thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo phải lập biên bản và giao cho người thân thích có đủ năng lực hành vi dân sự cùng nơi cư trú với họ hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc để thực hiện việc ký nhận hoặc điểm chỉ và yêu cầu người này cam kết giao lại tận tay ngay cho người được cấp, tống đạt, thông báo. Biên bản phải được lưu trong hồ sơ vụ án.

Hậu quả pháp lý khi không tống đạt được giấy triệu tập cho đương sự

Trường hợp người được cấp, tống đạt, thông báo vắng mặt ở nơi cư trú mà không rõ thời điểm trở về hoặc không rõ địa chỉ nơi cư trú mới của họ thì người thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo phải lập biên bản về việc không thực hiện được việc cấp, tống đạt, thông báo, có xác nhận của đại diện tổ dân phố hoặc Công an xã, phường, thị trấn; đồng thời, thực hiện thủ tục niêm yết công khai văn bản cần tống đạt theo quy định tại Điều 179 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Và việc niêm yết công khai được xem như đã hoàn thành thủ tục theo quy định của pháp luật để xử vắng mặt.

>> Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục xin hoãn phiên tòa

Hậu quả pháp lý của việc không thể tống đạt giấy triệu tập

Hậu quả pháp lý của việc không thể tống đạt giấy triệu tập

Trên đây là bài viết về vấn đề nếu không thể tống đạt được giấy triệu tập đương sự thì hậu quả pháp lý như thế nào. Nếu quý đọc giả có thắc mắc hoặc có nhu cầu tư vấn những vấn đề liên quan đến LUẬT SƯ DÂN SỰ thì có thể vui lòng liên hệ qua Hotline 1900.63.63.87 của chúng tôi để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.

 

5 (11 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 766 bài viết