Luật Dân sự

Luật sư soạn đơn yêu cầu định giá tài sản trong tranh chấp thừa kế

Luật sư soạn đơn yêu cầu định giá tài sản trong tranh chấp thừa kế để giúp người dân xác định giá trị bằng tiền các loại tài sản của mình theo quy định của Bộ luật Dân sự. Đồng thời, Luật sư sẽ cung cấp cho khách hàng những vấn đề pháp lý liên quan đến việc định giá tài sản và các chi phí cần thiết. Bài viết sau đây xin đưa ra các thông tin mà chúng tôi đã đề cập đến, mời Quý bạn đọc cùng theo dõi.

Định giá tài sản trong tranh chấp dân sựĐịnh giá tài sản trong tranh chấp dân sự

Quy định của pháp luật về định giá tài sản trong tố tụng dân sự

Việc định giá tài sản sẽ được Tòa án ra quyết định và thành lập Hội đồng định giá khi thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Theo yêu cầu của một hoặc các bên đương sự;
 • Các đương sự không thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản hoặc đưa ra giá tài sản khác nhau hoặc không thỏa thuận được giá tài sản;
 • Các bên thỏa thuận với nhau hoặc với tổ chức thẩm định giá tài sản theo mức giá thấp so với giá thị trường nơi có tài sản định giá tại thời điểm định giá nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc người thứ ba hoặc có căn cứ cho thấy tổ chức thẩm định giá tài sản đã vi phạm pháp luật khi thẩm định giá.

Cơ sở pháp lý: Khoản 3 Điều 104 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Nguyên tắc định giá tài sản

Căn cứ theo Điều 2 Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC có quy định việc định giá tài sản trong tố tụng dân sự được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

 • Các bên đương sự tự thỏa thuận về việc xác định giá tài sản, lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản theo quy định của pháp luật và được Nhà nước tôn trọng. Trừ những trường hợp hợp các bên thỏa thuận với nhau hoặc với tổ chức thẩm định giá theo mức giá thấp nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước sẽ không được chấp thuận.
 • Việc định giá tài sản được thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật, thực trạng của tài sản, phù hợp với giá thị trường nơi có tài sản tại thời điểm định giá.
 • Bảo đảm trung thực, khách quan, công khai, đúng với quy định của pháp luật.
 • Giá tài sản được tính bằng đồng Việt Nam.

Đối với trường hợp tài sản định giá không còn thì việc xác định sẽ căn cứ vào:

 • Tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ việc;
 • Tham khảo giá của tài sản cùng loại hoặc tài sản có cùng tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật được xác định theo quy định của pháp luật.

Mẫu đơn yêu cầu định giá tài sản trong tranh chấp thừa kế

Mẫu đơn yêu cầu định giá tài sản cần được ghi chính xác các thông tin sau đây:

 • Tên cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giá;
 • Họ và tên của cá nhân/cơ quan/tổ chức yêu cầu;
 • Địa chỉ nơi cư trú;
 • Số ký hiệu và ngày, tháng, năm thụ lý vụ việc và từng loại việc cụ thể Tòa án đang giải quyết;
 • Loại tài sản và số lượng tài sản cần định giá;
 • Chữ ký người yêu cầu.

Mẫu đơn yêu cầu định giá tài sảnMẫu đơn yêu cầu định giá tài sản

Trình tự tiến hành thẩm định giá tài sản là di sản thừa kế

Thẩm quyền ra quyết định định giá tài sản

Xác định cơ quan có thẩm quyền ra quyết định định giá tài sản là một việc rất quan trọng vì sẽ giúp cho thời gian giải quyết yêu cầu của đương sự diễn ra nhanh chóng và chính xác, tránh mất thời gian chuyển giao văn bản từ cơ quan không chuyên ngành đến cơ quan chuyên ngành xử lý.

Căn cứ Điều 7 Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC thì thẩm quyền ra quyết định định giá tài sản thuộc về Tòa án khi có đơn yêu cầu của đương sự và khi không phụ thuộc vào yêu cầu của đương sự mà có căn cứ xác định các bên thỏa thuận với nhau hoặc với tổ chức thẩm định giá theo mức giá thấp nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước.

Tạm ứng chi phí định giá tài sản do ai đóng

Theo quy định tại Điều 164 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 về nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản:

 • Đối với trường hợp các bên đương sự không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác thì nghĩa vụ nộp tiền thuộc về người yêu cầu định giá tài sản.
 • Trường hợp các bên đương sự không thống nhất được về giá và cùng yêu cầu Tòa án định giá tài sản thì mỗi bên đương sự phải nộp một nửa tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản.
 • Trường hợp có nhiều đương sự thì các bên đương sự cùng phải nộp tiền theo mức mà Tòa án quyết định.
 • Đối với trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 104 của Bộ luật này thì nguyên đơn, người kháng cáo phải nộp tiền.

Thủ tục tiến hành định giá tài sản là đất đai

Việc thực hiện yêu cầu tổ chức thẩm định giá tài sản tiến hành thẩm định giá tài sản theo yêu cầu của đương sự được diễn ra theo trình tự quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC:

 • Sau khi có đủ điều kiện ra văn bản yêu cầu tổ chức thẩm định giá tài sản theo Điều 5 của Thông tư liên tịch này thì Tòa án ban hành văn bản yêu cầu tổ chức thẩm định giá tiến hành thẩm định giá tài sản đang tranh chấp.
 • Tòa án thông báo cho các bên đương sự tiến hành thủ tục theo quy định của pháp luật ngay sau khi nhận được văn bản trả lời đồng ý về việc tiến hành định giá tài sản của tổ chức thẩm định giá.
 • Tổ chức thẩm định giá tiến hành thẩm định giá tài sản theo quy định pháp luật.
 • Tổ chức thẩm định giá gửi kết quả thẩm định giá cho Tòa án.
 • Tòa án thông báo kết quả định giá cho các bên đương sự có liên quan.
 • Kết quả thẩm định giá được coi là chứng cứ nếu việc thẩm định giá được tiến hành đúng theo quy định của pháp luật.

Tòa án ra quyết định định giá tài sảnTòa án ra quyết định định giá tài sản

Luật sư tư vấn soạn đơn yêu cầu định giá tài sản

 • Tư vấn soạn thảo đơn theo Mẫu số 07- DS Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ban hành vào ngày 13/01/2017.
 • Tư vấn quy định của pháp luật về định giá tài sản trong tranh chấp dân sự.
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của đương sự tham gia định giá tài sản.
 • Tư vấn thẩm quyền của Tòa án trong việc thẩm định giá tài sản.
 • Tư vấn thỏa thuận xác định giá tài sản.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai, tranh chấp di sản thừa kế.
 • Nhận ủy quyền đại diện Khách hàng làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích của Khách hàng trong suốt quá trình tố tụng.

Như vậy, để yêu cầu định giá tài sản cần phải dựa vào các nguyên tắc, quy định của pháp luật. Bài viết trên của chúng tôi đã cung cấp những thông tin và kiến thức pháp lý giúp ích cho việc soạn đơn yêu cầu định giá trong tranh chấp dân sự. Do đó nếu Quý bạn đọc còn bất kỳ thắc mắc về các thủ tục khởi kiện để đòi quyền lợi hay cần tư vấn pháp luật đất đai, hãy liên ngay đến Văn phòng luật sư tư vấn đất đai qua hotline 1900.6363.87.

4.9 (12 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 775 bài viết