Luật Dân sự

Khi nào tòa án sẽ ra quyết định định giá tài sản trong án dân sự?

Quyết định định giá tài sản là một thủ tục được Tòa án thực hiện khi xét thấy tài sản cần phải được định giá để vụ việc dân sự được tiếp tục. Theo đó, Tòa án sẽ ra quyết định tài sản được thẩm địnhthành lập Hội đồng định giá tài sản đó nếu trường hợp này thuộc quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự ngay tức thời.

Quyết định định giá tài sản

Quy định về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản

Căn cứ theo Khoản 1 và khoản 2 Điều 104 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 về Định giá tài sản, thẩm định giá tài sản quy định như sau:

 • Đương sự có quyền cung cấp giá tài sản đang tranh chấp; thỏa thuận về giá tài sản đang tranh chấp.
 • Các đương sự có quyền thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thực hiện việc thẩm định giá tài sản và cung cấp kết quả thẩm định giá cho Tòa án.
 • Việc thẩm định giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về thẩm định giá tài sản.

Như vậy, đương sự hoàn toàn có quyền tự đưa ra giá trị tài sản hoặc xác lập giá trị của tài sản đó dựa trên sự thỏa thuận giữa các bên chứ không hoàn toàn dựa trên quyết định của Tòa án. Theo đó, đương sự cũng có thể thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản rồi sau đó có trách nhiệm cung cấp lại kết quả thẩm định cho Tòa án.

Trường hợp đương sự muốn định giá lại tài sản thì phải có căn cứ cho rằng kết quả định giá lần đầu không chính xác hoặc không phù hợp với giá thị trường nơi có tài sản định giá tại thời điểm giải quyết vụ án dân sự theo quy định tại khoản 5 Điều này.

Trường hợp tòa án sẽ ra quyết định định giá tài sản

Trong trường hợp đương sự có yêu cầu hoặc không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được hoặc pháp luật có quy định khác về việc định giá tài sản thì khi đó, Tòa án mới ra quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 104 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

 • Theo yêu cầu của một hoặc các bên đương sự;
 • Các đương sự không thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản hoặc đưa ra giá tài sản khác nhau hoặc không thỏa thuận được giá tài sản;
 • Các bên thỏa thuận với nhau hoặc với tổ chức thẩm định giá tài sản theo mức giá thấp so với giá thị trường nơi có tài sản định giá tại thời điểm định giá nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc người thứ ba hoặc có căn cứ cho thấy tổ chức thẩm định giá tài sản đã vi phạm pháp luật khi thẩm định giá.

Đối với trường hợp vụ án hành chính, Tòa án sẽ ra quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá khi thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Khoản 3 Điều 91 Luật Tố tụng Hành chính 2015:

 • Theo yêu cầu của một hoặc các bên đương sự;
 • Các đương sự đưa ra giá tài sản khác nhau hoặc không thỏa thuận được giá tài sản;
 • Các đương sự không thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản.

Như vậy, trong trường hợp đương sự có yêu cầu hoặc yêu cầu của đương sự phù hợp với quy định của pháp luật thì lúc này Tòa án mới ra quyết định định giá tài sản để hỗ trợ cho việc xét xử vụ việc dân sự.

>>>Xem thêm: Hướng dẫn cách yêu cầu tòa án xác định giá trị tài sản đang tranh chấp

Trình tự thủ tục thành lập Hội đồng định giá tài sản

Đương sự có quyền thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá

Trong trường hợp đương sự có thỏa thuận lựa chọn tổ chức định giá thì trình tự thủ tục sẽ được quy định trong Điều 38 Pháp lệnh số 02/2012/UBTVQH13 ngày 26/05/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành về Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, phiên dịch trong tố tụng; quy định Thủ tục nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản như sau:

 • Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Hội đồng định giá hoặc Tòa án sẽ thông báo cho đương sự, người có yêu cầu định giá tài sản đến Tòa án nộp tiền tạm ứng chi phí định giá.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, người yêu cầu định giá tài sản nộp tiền tạm ứng chi phí định giá, trừ trường hợp các bên đương sự có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 15 ngày.
 • Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày thu tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản, Tòa án phải chuyển số tiền đó cho Hội đồng định giá, tổ chức định giá tài sản.

Nguyên đơn thỏa thuận yêu cầu

Trình tự thủ tục thành lập Hội đồng thẩm định

Trong trường hợp các đương sự không có yêu cầu định giá tài sản hoặc không thỏa thuận được hoặc thỏa thuận định giá tài sản đó không phù hợp với quy định của pháp luật thì Tòa án ra quyết định thành lập Hội đồng định giá, định giá tài sản với trình tự thủ tục được căn cứ theo Khoản 4 Điều 104 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định như sau:

 • Hội đồng định giá do Tòa án thành lập gồm Chủ tịch Hội đồng định giá là đại diện cơ quan tài chính và thành viên là đại diện các cơ quan chuyên môn có liên quan. Người đã tiến hành tố tụng trong vụ án đó, người quy định tại Điều 52 của Bộ luật này không được tham gia Hội đồng định giá.
 • Hội đồng định giá chỉ tiến hành định giá khi có mặt đầy đủ các thành viên của Hội đồng. Trong trường hợp cần thiết, đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có tài sản định giá được mời chứng kiến việc định giá. Các đương sự được thông báo trước về thời gian, địa điểm tiến hành định giá, có quyền tham dự và phát biểu ý kiến về việc định giá. Quyền quyết định về giá đối với tài sản định giá thuộc Hội đồng định giá;
 • Cơ quan tài chính và các cơ quan chuyên môn có liên quan có trách nhiệm cử người tham gia Hội đồng định giá và tạo điều kiện để họ làm nhiệm vụ. Người được cử làm thành viên Hội đồng định giá có trách nhiệm tham gia đầy đủ vào việc định giá. Trường hợp cơ quan tài chính, các cơ quan chuyên môn không cử người tham gia Hội đồng định giá thì Tòa án yêu cầu cơ quan quản lý có thẩm quyền trực tiếp chỉ đạo cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn thực hiện yêu cầu của Tòa án. Người được cử tham gia Hội đồng định giá không tham gia mà không có lý do chính đáng thì Tòa án yêu cầu lãnh đạo cơ quan đã cử người tham gia Hội đồng định giá xem xét trách nhiệm, cử người khác thay thế và thông báo cho Tòa án biết để tiếp tục tiến hành định giá;
 • Việc định giá phải được lập biên bản, trong đó ghi rõ ý kiến của từng thành viên, đương sự nếu họ tham dự. Quyết định của Hội đồng định giá phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành. Các thành viên Hội đồng định giá, đương sự, người chứng kiến ký tên hoặc điểm chỉ vào biên bản.

Trình tự thủ tục thẩm định

Luật sư tư vấn khi tòa án ra quyết định định giá tài sản

 • Tư vấn quy định pháp luật về thủ tục nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản.
 • Tư vấn quy định pháp luật về quyết định của Tòa án đối với việc định giá tài sản.
 • Hướng dẫn giải quyết các vụ việc có liên quan đến quyết định định giá tài sản.
 • Thu thập tài liệu, chứng cứ có lợi cho khách hàng.
 • Khai thác thông tin tiềm năng bảo vệ quyền và lợi ích cho khách hàng

Quyết định định giá tài sản trong một số trường hợp đương sự sẽ có quyền yêu cầu hoặc có quyền thỏa thuận lựa chọn. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp luật có quy định khác, Tòa án vẫn có quyền ra quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản. Nếu quý khách còn bất kỳ vướng mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện của chúng tôi xin hãy vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn luật dân sự qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả nhất. Xin chân thành cảm ơn.

5 (19 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 787 bài viết