Hướng dẫn soạn đơn quyền yêu cầu độc lập của người liên quan trong vụ án dân sự là một vấn đề nhiều người còn thắc mắc khi là bản thân là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Người liên quan có quyền được ra yêu cầu độc lập khi cho rằng chính quyền lợi của mình đang bị xâm phạm, cần được pháp luật bảo vệ trong vụ án đó. Việc soạn đơn yêu cầu độc lập trong trường hợp này là vô cùng cần thiết. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc của Quý bạn đọc, kính mời các bạn cùng theo dõi.

Hướng dẫn soạn đơn quyền yêu cầu độc lập của người liên quan trong vụ án dân sự

Hướng dẫn soạn đơn quyền yêu cầu độc lập của người liên quan trong vụ án dân sự

Quyền đưa ra yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự là người tuy không khởi kiện, không phải là người yêu cầu, không bị kiện, nhưng khi giải quyết vụ việc dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ dân sự nên họ có thể tự mình để nghị hoặc đương sự khác đề nghị đưa họ vào tham gia tố tụng, hoặc do Toà án chủ động đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Khi tham gia vào vụ án dân sự, bên cạnh việc đứng về phía nguyên đơn hoặc đứng về phía bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan còn tham gia với vai trò độc lập để đưa ra yêu cầu của mình. Theo đó, điểm b khoản 1 Điều 73 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (BLTTDS 2015) quy định người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có thể có yêu cầu độc lập. Về bản chất, yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng là một yêu cầu khởi kiện, có thể được khởi kiện thành vụ án độc lập. Tuy nhiên, nếu giải quyết yêu cầu độc lập trong một vụ án khác sẽ không bảo vệ kịp thời quyền lợi của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nên yêu cầu này phải được giải quyết trong cùng vụ án.

>>>Xem thêm: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự

Hướng dẫn soạn đơn yêu cầu độc lập của người liên quan

Đơn yêu cầu độc lập của người liên quan gồm những nội dung gì?

Đơn yêu cầu độc lập của người liên quan gồm một số nội dung cơ bản sau đây:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn;
 • Tòa án nhân dân tiếp nhận và xử lý đơn;
 • Họ và tên, năm sinh, hộ khẩu thường trú, số điện thoại,… của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập;
 • Nội dung vụ việc làm dẫn tới tranh chấp;
 • Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết;
 • Lý do, mục đích yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên;
 • Căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên;
 • Danh mục tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu độc lập.

Lưu ý:

 • Tòa án nhân dân tiếp nhận và xử lý đơn là Tòa án nơi thụ lý vụ án;
 • Ghi rõ tư cách tham gia tố tụng là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án gì, thụ lý tại thời điểm nào, nguyên đơn và bị đơn là ai;
 • Ở cuối đơn nếu người yêu cầu là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người yêu cầu đó; nếu là cơ quan tổ chức yêu cầu thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức yêu cầu ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Nội dung cần có trong đơn yêu cầu độc lập của người liên quan

Nội dung cần có trong đơn yêu cầu độc lập của người liên quan

>>>Xem thêm: Mẫu đơn phản tố trong vụ án dân sự

Tài liệu đính kèm đơn gồm những gì?

Ngoài đơn yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì trong hồ sơ còn cần đính kèm các tài liệu chứng minh tính hợp pháp của yêu cầu độc lập. Người viết đơn cần ghi rõ tên các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu gồm có những gì, là bản chính hay bản sao và đánh số thứ tự rõ ràng.

Ví dụ: 1. Bản sao Giấy khai sinh của…;

 1. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của…

Điều kiện tiếp nhận và thụ lý

Căn cứ theo khoản 1 Điều 201 BLTTDS 2015 thì yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được Tòa án chấp nhận khi thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Việc giải quyết vụ án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ;
 • Yêu cầu độc lập của họ có liên quan đến vụ án đang được giải quyết;
 • Yêu cầu độc lập của họ được giải quyết trong cùng một vụ án làm cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh hơn.

Bên cạnh đó, tại khoản 2 Điều 201 BLTTDS 2015 quy định người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền đưa ra yêu cầu độc lập trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nộp đơn yêu cầu độc lập tại Tòa án có thẩm quyền. Sau đó Thẩm phán được phân công xem xét đơn và tiến hành thủ tục thụ lý nếu đơn hợp lệ hoặc ra văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu độc lập. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cần nộp tiền tạm ứng án phí theo giấy báo của Tòa án và giao biên lai cho Tòa án, sau đó Thẩm phán sẽ thụ lý giải quyết yêu cầu độc lập nói trên khi Tòa án nhận được biên lai nộp tiền tạm ứng án phí.

Dịch vụ Luật sư tham gia giải quyết vụ án dân sự

Tư vấn phương án, thủ tục bảo vệ quyền lợi

Tư vấn các quy định về quyền yêu cầu độc lập của người liên quan trong vụ án dân sự bao gồm:

 • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của người liên quan;
 • Tư vấn về quyền yêu cầu độc lập của người liên quan;
 • Tư vấn thủ tục nộp đơn yêu cầu độc lập của người liên quan;
 • Tư vấn các điều kiện để được tiếp nhận và thụ lý đơn;
 • Các nội dung khác có liên quan.

Soạn thảo đơn từ, văn bản trong quá trình tham gia tố tụng

Soạn thảo và hoàn thiện đơn từ, văn bản của người liên quan bao gồm:

 • Tư vấn, hoàn thiện nội dung và hình thức đơn yêu cầu độc lập;
 • Chuẩn bị các tài liệu đính kèm;
 • Các giấy tờ khác có liên quan.

Đại diện ủy quyền, tham gia vụ án với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ trong quá trình giải quyết vụ án

Tiến hành đại diện ủy quyền và tham gia vụ án với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người liên quan bao gồm:

 • Tiến hành thủ tục nộp đơn yêu cầu độc lập của người liên quan tại Tòa án có thẩm quyền;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả đơn đã nộp;
 • Các thủ tục pháp lý có liên quan khác.

Quy trình tiếp nhận và cung cấp dịch vụ

Quy trình tiếp nhận và cung cấp dịch vụ của chúng tôi gồm các bước:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và yêu cầu của khách hàng đối với vụ việc về pháp luật dân sự cần hỗ trợ giải quyết;

Bước 2: Hội đồng luật sư tiếp nhận và báo phí dịch vụ nếu có thể hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng;

Bước 3: Khách hàng và Chuyên tư vấn Luật ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý và thanh toán phí theo thỏa thuận;

Bước 4: Luật sư chuyên môn phụ trách nghiên cứu và đưa ra phương án xử lý theo các phương thức như trên; đồng thời tư vấn cho khách hàng những ưu, khuyết điểm của từng phương án cũng như thực hiện công việc theo thoả thuận.

Bước 5: Luật sư chuyên môn phụ trách thông báo tiến độ xử lý theo các phương thức trên và tư vấn hướng giải quyết tiếp theo cho đến khi tranh chấp được giải quyết.

Quy trình tiếp nhận và cung cấp dịch vụ của Luật sư Long Phan PMT

Quy trình tiếp nhận và cung cấp dịch vụ của Luật sư Long Phan PMT

>>>Xem thêm: Có được thay đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện trong vụ án dân sự không?

Cam kết chất lượng dịch vụ

Chúng tôi cam kết sẽ mang lại lợi ích TỐI ƯU cho khách hàng với các tiêu chí:

 • An tâm về chất lượng dịch vụ: Đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm, chuyên môn cao, hiểu biết chuyên sâu về nhiều lĩnh vực. Chúng tôi thực hiện cam kết bảo mật thông tin tuyệt đối và cập nhật thường xuyên tiến trình thực hiện yêu cầu của quý khách;
 • Hiệu quả: Vụ việc được xử lý nhanh gọn, đảm bảo đúng luật, triệt tiêu các rủi ro pháp lý về sau;
 • Chi phí rõ ràng, cụ thể, căn cứ theo tính chất phức tạp của vụ việc và đảm bảo hỗ trợ tối đa mức phí theo khả năng tài chính của khách hàng.

Thông tin liên hệ Luật sư

Liên hệ trực tiếp

Trường hợp quý khách gặp phải tình huống có nhiều vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều quy định pháp luật khác nhau và cần nhanh chóng xử lý, quý khách hàng có thể đến văn phòng của chúng tôi để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp tại một trong hai địa chỉ sau:

 • Trụ sở chính Quận 3: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 03, Tp Hồ Chí Minh.
 • Văn phòng giao dịch Bình Thạnh: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.

Tư vấn trực tuyến

Để nhận được sự tư vấn của Luật sư một cách nhanh chóng nhất, quý khách vui lòng liên hệ qua Hotline 1900.63.63.87. Ngoài ra, Công ty Luật Long Phan PMT còn nhận các thắc mắc của khách hàng thông qua những hình thức khác:

 • Email: chuyentuvanphapluat@gmail.com
 • Fanpage: Chuyên tư vấn pháp luật
 • Kênh youtube: Công ty Luật Long Phan PMT

Trên đây là tư vấn về Hướng dẫn soạn đơn quyền yêu cầu độc lập của người liên quan trong vụ án dân sự. Quý bạn đọc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900.63.63.87 để được TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ nhanh nhất và kịp thời. Xin cảm ơn!

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: chuyentuvanluat@gmail.com.

Scores: 4.8 (10 votes)

  Hotline: 1900.63.63.87