Luật Dân sự

Giấy vay nợ viết tay có đem đi khởi kiện được không?

Giấy vay nợ viết tay có đem đi khởi kiện được không? Là câu hỏi liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của chủ nợ, người cho vay hiện nay. Bài viết dưới đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu về giá trị pháp lý của giấy nợ viết tay và các quy định liên quan đến việc vay nợ cũng như khởi kiện nhằm đòi lại tiền đã cho vay.

Khởi kiện bằng giấy nợ viết tay

Giá trị pháp lý của giấy vay tiền viết tay

Điều kiện hợp đồng vay tài sản có giá trị pháp lý

Trước tiên chúng ta phải xét xem điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự được quy định tại Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015:

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;
 • Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;
 • Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
 • Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.

2. Về hình thức giao dịch dân sự:

 • Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.
 • Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.
 • Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.

Do đó nếu đáp ứng được hai điều kiện nêu trên thì hợp đồng vay tài sản sẽ có giá trị pháp lý. Vì vậy, Giấy vay tiền vẫn có thể có giá trị nếu đáp ứng được các điều kiện trên.

>>> Xem thêm: Vay tiền bằng giấy không ghi thời hạn trả xử lý thế nào?

Giấy vay tiền viết tay có cần công chứng không?

Căn cứ theo Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về khái niệm hợp đồng:

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Đồng thời, căn cứ theo quy định tại Điều 463 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hợp đồng vay tài sản:

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Ngoài ra, Khoản 2 Điều 119 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hình thức giao dịch dân sự như sau:

Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.

Như vậy, hiện nay pháp luật không quy định bắt buộc hợp đồng vay tiền cá nhân phải lập thành văn bản và phải công chứng, chứng thực. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi thì bên vay hoặc bên cho vay có quyền yêu cầu công chức hợp đồng vay tiền cá nhân.

Căn cứ khởi kiện đòi nợ theo quy định

 Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo Quy định tại Điều 186 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

 • Tranh chấp vay nợ còn trong thời hiệu khởi kiện và thời hiệu khởi kiện là 03 năm, kể từ ngày cá nhân, cơ quan, tổ chức biết được quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Do đó, vẫn áp dụng quy định về thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng là 03 năm kể từ ngày bên vay tiền không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo đúng thỏa thuận với bên cho vay.
 • Nộp hồ sơ khởi kiện đòi nợ đúng thẩm quyền của Tòa án: Tòa án nhân dân nơi bị đơn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự.
 • Hồ sơ khởi kiện đòi nợ phải đầy đủ và chính xác khi nộp cho Tòa án theo Điều 189, BLTTDS 2015

Cơ sở pháp lý: Điều 429 Bộ luật Dân sự 2015 và Điều 35, 39 và Điều 186 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Thủ tục đòi nợ bằng giấy vay nợ viết tay hợp pháp

Thẩm quyền tiếp nhận đơn khởi kiện

Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 có quy định chi tiết về thẩm quyền tiếp nhận đơn khởi kiện như sau:

Theo Điều 191 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định về việc Tòa án tiếp nhận và xử lý đơn khởi kiện:

 • Tòa án qua bộ phận tiếp nhận đơn phải nhận đơn khởi kiện do người khởi kiện nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và phải ghi vào sổ nhận đơn; trường hợp Tòa án nhận đơn khởi kiện được gửi bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án in ra bản giấy và phải ghi vào sổ nhận đơn.
 • Kết quả xử lý đơn của Thẩm phán quy định tại khoản 3 Điều này phải được ghi chú vào sổ nhận đơn và thông báo cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Và căn cứ theo Khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định về thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ

 • Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;
 • Các đương sự có quyền tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;
 • Đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết.

Từ những căn cứ trên ta có thể xác định thẩm quyền tiếp nhận đơn khởi kiện thuộc thẩm quyền của Tòa án nơi có tranh chấp xảy ra.

Hồ sơ khởi kiện tranh chấp đòi nợ

Đơn khởi kiện

 • Người khởi kiện có thể tự mình làm đơn khởi kiện hoặc nhờ các tổ chức hành nghệ luật làm đơn.
 • Nội dung và hình thức của đơn khởi kiện phải tuân theo quy định tại Khoản 4 Điều 189 BLTTDS 2015. Mẫu đơn khởi kiện là mẫu số 23 – DS ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ- HĐTP do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ban hành ngày 13/01/2017
 • Đơn khởi kiện cần trình bày rõ nội dung vụ việc, những cá nhân tổ chức liên quan và yêu cầu khởi kiện để Tòa án nghiên cứu, xem xét giải quyết.

Nội dung đơn khởi kiện

Chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện.

Kèm theo Đơn khởi kiện phải có các tài liệu chứng cứ chứng minh kèm theo đơn theo Khoản 5 Điều 189 BLTTDS 2015.

Theo quy định tại Điều 94 BLTTDS 2015, nguồn của chứng cứ là

 • Tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được, dữ liệu điện tử.
 • Vật chứng.
 • Lời khai của đương sự.
 • Lời khai của người làm chứng.
 • Kết luận giám định.
 • Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ.
 • Kết quả định giá tài sản, thẩm định giá tài sản.
 • Văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi pháp lý do người có chức năng lập.
 • Văn bản công chứng, chứng thực.
 • Các nguồn khác mà pháp luật có quy định.

Giấy tờ tùy thân: Chúng ta phải cung cấp cho tòa giấy tờ tùy thân của người khởi kiện cũng như bản sao giấy tờ tùy thân của người bị kiện (nếu có), cùng với đó là những giấy tờ chứng minh mối quan hệ với những người có liên quan trong yêu cầu khởi kiện để tòa án xem xét về quyền khởi kiện để làm căn cứ giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, khi tiến hành khởi kiện dân sự, chúng ta cần chuẩn bị các loại hồ sơ khởi kiện bao gồm Đơn khởi kiện, các chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện, giấy tờ tùy thân. Tùy vào từng tranh chấp khác nhau cũng ảnh hưởng đến những loại hồ sơ mà chúng ta cần cung cấp cho Tòa án.

Sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định, chúng ta thực hiện việc nộp hồ sơ khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo như quy định của pháp luật đã phân tích phía trên.

Trình tự thủ tục tiếp nhận đơn khởi kiện

Tại Điều 191 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 có quy định chi tiết về thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện

 • Tòa án qua bộ phận tiếp nhận đơn phải nhận đơn khởi kiện do người khởi kiện nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và phải ghi vào sổ nhận đơn; trường hợp Tòa án nhận đơn khởi kiện được gửi bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án in ra bản giấy và phải ghi vào sổ nhận đơn.

Khi nhận đơn khởi kiện nộp trực tiếp, Tòa án có trách nhiệm cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện. Đối với trường hợp nhận đơn qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Tòa án phải gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện. Trường hợp nhận đơn khởi kiện bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án phải thông báo ngay việc nhận đơn cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây:

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;

Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 317 của Bộ luật này;

Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;

Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

 • Kết quả xử lý đơn của Thẩm phán quy định tại khoản 3 Điều này phải được ghi chú vào sổ nhận đơn và thông báo cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Luật sư khởi kiện đòi nợ bằng giấy nợ viết tay

Tư vấn khởi kiện đòi nợ bằng giấy viết tay

 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật khởi kiện đòi nợ viết tay;
 • Tư vấn, đại diện bảo vệ quyền lợi và tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản, mượn nợ;
 • Tư vấn, hướng dẫn khách hàng khởi kiện, chuẩn bị hồ sơ theo kiện giấy đòi nợ viết tay;
 • Soạn thảo đơn từ, các văn bản gửi tới các cơ quan có thẩm quyền (đơn khởi kiện, các đề xuất trong quá trình tố tụng, yêu cầu thi hành án…);
 • Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ trong vụ kiện đòi nợ viết tay;

Trên đây chúng tôi cung cấp đến quý khách các thông tin về quy định của pháp luật liên quan đến Giấy vay nợ viết tay có đem đi khởi kiện được không. Nếu quý khách có bất kỳ vướng mắc nào hoặc muốn thuê luật sư khởi kiện đòi nợ, thu hồi nợ hiệu quả xin vui lòng liên hệ Hotline 1900.6363.87 để được Luật sư dân sự tư vấn miễn phí kịp thời và hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn.

5 (20 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 766 bài viết