Luật Dân sự

Dịch vụ soạn thảo đơn từ giải quyết việc bị đối thủ đăng bài chơi xấu 

Soạn thảo đơn từ giải quyết việc bị đối thủ đăng bài chơi xấu là một trong những dịch vụ được luật sư của Chuyên Tư Vấn Luật hỗ trợ thực hiện. Với dịch vụ này, Luật sư của Chúng tôi không chỉ soạn thảo các đơn khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đúng chuẩn pháp lý mà còn hỗ trợ tư vấn hướng giải quyết cũng như cách thu thập tài liệu, chứng cứ phù hợp với yêu cầu khởi kiện. Bài viết dưới đây Chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin liên quan.

Soạn thảo đơn từ giải quyết việc bị chơi xấuSoạn thảo đơn từ giải quyết việc bị chơi xấu

Hành vi nói xấu để cạnh tranh có vi phạm pháp luật không

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác.

Căn cứ Khoản 3 Điều 45 Luật Cạnh tranh 2018, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm bao gồm hành vi sau: Cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp đưa thông tin không trung thực về doanh nghiệp gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó.

Như vậy, hành vi nói xấu để cạnh tranh là hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ sở pháp lý: khoản 6 Điều 3 và khoản 3 Điều 45 Luật Cạnh tranh 2018

Hướng xử lý khi bị đối thủ đăng bài chơi xấu

Tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền

Để thực hiện tố cáo, doanh nghiệp cần chuẩn bị những tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi chơi xấu của đối thủ và gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, danh dự, uy tín của doanh nghiệp. Lập bằng chứng thông qua việc yêu cầu Văn phòng thừa phát lại lập vi bằng các nội dung nói trên.

Hồ sơ tố cáo bao gồm:

 • Đơn tố cáo
 • Chứng cứ để chứng minh các nội dung tố cáo có căn cứ và hợp pháp;
 • Các thông tin, chứng cứ liên quan khác mà doanh nghiệp cho rằng cần thiết để giải quyết vụ việc.

Tố cáo với cơ quan có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật sẽ giúp bảo đảm quyền lợi ích của mình không bị xâm hại, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông có trách nhiệm xem xét giải quyết tố cáo theo khoản 40, Điều 1, Nghị định 14/2022/NĐ – CP . Trình tự thủ tục giải quyết tố cáo được quy định tại Điều 28 Luật Tố Cáo 2018.

Theo Điều 27 Luật Tố Cáo 2018 thì trong quá trình tiếp nhận, xử lý vụ việc nếu thấy có dấu hiệu của tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát nhân dân để giải quyết.

>>> Xem thêm: Doanh nghiệp bị nói xấu trên mạng xã hội cần làm gì?

Khiếu nại vụ việc cạnh tranh

Khi phát hiện việc đối thủ đăng bài chơi xấu, ngoài việc tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp còn có thể thực hiện khiếu nại vụ việc cạnh tranh theo quy định tại Điều 77 Luật Cạnh tranh 2018 như sau:

 • Tổ chức, cá nhân cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại do hành vi vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh có quyền thực hiện khiếu nại vụ việc cạnh tranh.
 • Thẩm quyền giải quyết: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia
 • Thời hiệu khiếu nại: 03 năm kể từ ngày hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh được thực hiện.

Hồ sơ khiếu nại bao gồm:

 • Đơn khiếu nại theo mẫu do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành;
 • Chứng cứ để chứng minh các nội dung khiếu nại có căn cứ và hợp pháp;
 • Các thông tin, chứng cứ liên quan khác mà bên khiếu nại cho rằng cần thiết để giải quyết vụ việc.

Bên khiếu nại phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin, chứng cứ đã cung cấp cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Trình tự, thủ tục điều tra và xử lý vụ việc cạnh tranh phải tuân thủ theo quy định của Luật Cạnh tranh và pháp luật liên quan.

Khởi kiện tại Tòa án

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại Điều 186, Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì Doanh nghiệp có thể khởi kiện để yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi của đối thủ đã xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp

Hồ sơ khởi kiện bao gồm:

Thứ nhất, đơn khởi kiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 bao gồm các nội dung chính sau đây:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
 • Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;
 • Trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).
 • Trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).
 • Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 • Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);

Thứ hai, kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm, ví dụ các giấy tờ sau:

 • Căn cước công dân, chứng minh nhân dân của người khởi kiện nếu là cá nhân, giấy phép đăng ký kinh doanh của người khởi kiện nếu là pháp nhân, tổ chức
 • Vi bằng các nội dung bị nói xấu
 • Trong trường hợp không lập vi bằng thì giao nộp các hình ảnh bài viết mà đối thủ đăng tải
 • Thông tin của người bị kiện ví dụ giấy phép đăng ký kinh doanh

Mẫu đơn khởi kiện khi bị đối thủ đăng bài chơi xấu theo mẫu số 23-DS ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao.

>>> Xem ngay: Mẫu đơn khởi kiện khi bị đối thủ đăng bài chơi xấu

Như vậy, căn cứ theo Điều 186 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 nếu có căn cứ cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm  thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng  theo khoản 6 Điều 26 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Thủ tục khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do bị đăng tin nói xấu tương tự trình tự, thủ tục khởi kiện một tranh chấp dân sự. Căn cứ điều 189, 190, 191, 195, 197, 198 Bộ luật Tố Tụng Dân sự 2015, thủ tục khởi kiện được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Nộp đơn khởi kiện

Theo Điều 190 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 người khởi kiện gửi đơn khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án;
 • Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;
 • Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng dịch vụ Công quốc gia (nếu có)

Bước 2. Tòa tiếp nhận và xử lý đơn kiện

Theo Điều 191 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 sau khi nhận đơn khởi kiện Tòa án phải thực hiện các công việc sau:

Tòa án nhận đơn khởi kiện, ghi vào sổ nhận đơn và có trách nhiệm cấp ngay giấy xác nhận đơn cho người khởi kiện

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây:

 • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;
 • Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 317 của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015;
 • Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;
 • Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Kết quả xử lý đơn của Thẩm phán phải được ghi chú vào sổ nhận đơn và thông báo cho người khởi kiện.

Bước 3. Tòa án thụ lý vụ án và thông báo về việc thụ lý vụ án

Căn cứ theo quy định tại Điều 195, 196, Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015  thì việc Tòa án thụ lý vụ án được quy định như sau:

 • Sau khi nhận đơn khởi kiện nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.
 • Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án

Bước 4: Giai đoạn chuẩn bị xét xử

Căn cứ khoản 2 Điều 203 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, Thẩm phán thực hiện các công việc sau đây:

 • Lập hồ sơ vụ án theo quy định tại Điều 198 của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015;
 • Xác định tư cách đương sự, người tham gia tố tụng khác;
 • Xác định quan hệ tranh chấp giữa các đương sự và pháp luật cần áp dụng;
 • Làm rõ những tình tiết khách quan của vụ án;
 • Xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015;
 • Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
 • Tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, trừ trường hợp vụ án được giải quyết theo thủ tục rút gọn;

Bước 5. Mở phiên xét xử

Theo Điều 220 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quyết định đưa vụ án ra xét xử phải được gửi cho đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định.

Bước 6. Thực hiện giải quyết theo thủ tục phúc thẩm trong trường hợp có kháng cáo, kháng nghị

Như vậy, trong trường hợp tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh của đối thủ thì có thể thực hiện khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại thủ tục trên đây.

>>> Xem thêm: Công ty cần làm gì khi phát hiện mình bị chơi xấu đăng bài vu khống

Hướng giải quyết khi bị đối thủ chơi xấuHướng giải quyết khi bị đối thủ chơi xấu

Dịch vụ soạn thảo đơn từ giải quyết việc bị đối thủ đăng bài chơi xấu

Phạm vi dịch vụ

Phạm vi dịch vụ luật sư trong trường hợp bị đối thủ đăng bài chơi xấu có thể bao gồm nhiều khía cạnh, tùy thuộc vào tình hình cụ thể và quy định pháp luật. Có thể bao gồm một số dịch vụ sau:

 • Phân tích pháp lý: Đánh giá tính hợp lý và cơ sở pháp lý về tình huống của khách hàng. Xác định xem hành vi đó có vi phạm pháp luật hay không hay có tổn hại đến quyền và lợi ích của khách hàng hay không.
 • Soạn thảo thư gửi bên đối thủ: Chuẩn bị và soạn thảo thư gửi đối thủ yêu cầu loại bỏ thông tin xấu hoặc có thể yêu cầu bồi thường cho tổn thương gây ra.
 • Hỗ trợ đàm phán: Thực hiện các cuộc đàm phán với đối thủ hoặc đại diện pháp lý của họ để giải quyết vấn đề một cách hòa bình và hợp tác.
 • Bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng: Nếu đối thủ không hợp tác, có thể đưa ra các phương án giải quyết về mặt pháp lý, bao gồm cả việc đệ đơn kiện để bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng.
 • Soạn thảo đơn từ để nộp cho cơ quan có thẩm quyền: Có thể là đơn tố cáo, đơn khiếu nại, đơn khởi kiện.
 • Thực hiện các biện pháp ngăn chặn: Đưa ra các biện pháp ngăn chặn để ngăn chặn việc đối thủ tiếp tục đăng thông tin xấu.
 • Đại diện pháp lý: Nếu có sự cần thiết, luật sư có thể đại diện cho khách hàng tại tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích của họ.

Phạm vi cụ thể của dịch vụ có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu và tình hình cụ thể. Điều quan trọng là thảo luận rõ ràng với luật sư về mong muốn của khách hàng và kế hoạch hành động tốt nhất để giải quyết vấn đề.

Chi phí dịch vụ soạn thảo

Chi phí để soạn thảo đơn từ giải quyết việc bị đối thủ đăng bài chơi xấu sẽ thay đổi tùy thuộc vào mức độ và bản chất của từng vụ việc. Ngay sau khi khách hàng gửi hồ sơ, tài liệu và yêu cầu tư vấn, bên cung cấp dịch vụ sẽ thông báo chi phí cụ thể. Thông thường, chi phí dịch vụ được tính theo các yếu tố sau:

Phí cố định:

Nếu quý khách hàng muốn có sự tư vấn chuyên sâu hoặc sử dụng dịch vụ soạn thảo, luật sư tư vấn từ công ty của chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa ra mức chi phí phù hợp dựa trên từng vấn đề và yêu cầu cụ thể của khách hàng. Điều này giúp đảm bảo rằng chi phí được tính toán nhằm tối đa hóa quyền lợi và lợi ích cho khách hàng.

Quyền và nghĩa vụ của hai bên được ràng buộc bởi Hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Trong trường hợp xuất hiện tình tiết mới, ảnh hưởng đến nội dung Hợp đồng dịch vụ pháp lý, các bên có thể thương lượng lại về mức phí dịch vụ thông qua phụ lục hợp đồng.

Phí kết quả:

Mức thù lao và chi phí cụ thể của luật sư trong từng vụ việc sẽ được xác định dựa trên sự đồng thuận giữa luật sư và khách hàng, được ghi chép tại Hợp đồng dịch vụ pháp lý. Điều này đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quá trình hợp tác giữa Luật sư và khách hàng.

Do vậy, không có chi phí cụ thể cho dịch vụ này. Tùy vào tính chất của vụ việc và sự thỏa thuận giữa khách hàng và công ty để có chi phí cụ thể.

Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho doanh nghiệp

Với dịch vụ soạn thảo đơn từ giải quyết việc bị đối thủ đăng bài chơi xấu Chuyên tư vấn luật sẽ thực hiện theo trình tự sau đây:

 • Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và yêu cầu của khách hàng đối với vụ việc bị đối thủ đăng bài nói xấu cần hỗ trợ giải quyết;
 • Bước 2: Hội đồng luật sư tiếp nhận và báo phí dịch vụ nếu có thể hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng;
 • Bước 3: Khách hàng và Công ty ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý và thanh toán phí theo thỏa thuận;
 • Bước 4: Luật sư chuyên môn phụ trách nghiên cứu tư vấn và thực hiện soạn thảo đơn từ cho khách hàng
 • Bước 5: Luật sư chuyên môn phụ trách thông báo tiến độ xử lý và trả kết quả cho khách hàng theo đúng cam kết thỏa thuận trước đó.

Về thời gian trả kết quả tùy thuộc vào từng hồ sơ, yêu cầu của khách hàng sẽ giao động từ 24h đến 48h làm việc.

Trường hợp có yêu cầu phức tạp hơn thì thời gian thực hiện việc soạn thảo đơn từ, hỗ trợ tư vấn có thể kéo dài hơn nhưng trên cơ sở có sự thỏa thuận, đồng ý của doanh nghiệp và công ty.

Dịch vụ giải quyết trọn gói khi bị đối thủ đăng bài chơi xấu

Dịch vụ giải quyết khi bị đối thủ đăng bài chơi xấu bao gồm các dịch vụ sau:

 • Tư vấn quy định của pháp luật về hành vi cạnh tranh không lành mạnh;
 • Tư vấn các hướng giải quyết và các tình huống pháp lý có thể xảy ra;
 • Tư vấn và thực hiện khiếu nại hành vi cạnh tranh không lành mạnh;
 • Tư vấn và thực hiện khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại về hành vi cạnh tranh không lành mạnh của đối thủ;
 • Soạn thảo các loại đơn từ cần thiết trong quá trình giải quyết vụ việc;
 • Đại diện giải quyết các công việc của khách hàng trong quá trình giải quyết vụ việc;
 • Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại Tòa án, cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
 • Các công việc khác theo thỏa thuận, yêu cầu của khách hàng hoặc theo tình huống mới phát sinh.

Tùy vào từng trường hợp, từng vụ việc cụ thể mà dịch vụ giải quyết khi bị đối thủ đăng bài chơi xấu cũng khác nhau và sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa khách hàng và công ty.

Dịch vụ giải quyết vụ việc cạnh tranh không lành mạnhDịch vụ giải quyết vụ việc cạnh tranh không lành mạnh

>>> Xem thêm: Luật sư giải quyết tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh

Khi bị đối thủ đăng bài chơi xấu, cá nhân, tổ chức có thể nộp đơn khiếu nại, tố cáo lên cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết. Thời hiệu khiếu nại là 03 năm kể từ ngày hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh được thực hiện. Bài viết trên đây, Chuyên Tư Vấn Luật đã cung cấp đến quý bạn đọc các thông tin liên quan. Nếu bạn đọc còn thắc mắc cần Tư vấn luật Dân sự  vui lòng liên hệ qua 1900.63.63.87 để được hỗ trợ.

5 (13 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 787 bài viết