Luật Dân sự

Có được yêu cầu Hội đồng trọng tài Sửa chữa phán quyết không ?

Có được yêu cầu Hội đồng trọng tài Sửa chữa phán quyết không ? Phương thức giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài ngày càng phổ biến. Do đó các vấn đề phát sinh từ vấn đề này càng nhiều, một trong những vấn đề nổi bật là sửa chữa phán quyết trọng tài. Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về quy định về sửa chữa phán quyết trong Luật Trọng tài Thương mại 2010

Sửa phán quyết trọng tài

Quy định về thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại

Quy định về Trọng tài

Trọng tài thương mại theo khoản 1 Điều 3 Luật Trọng tài Thương mại 2010 được định nghĩa là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận. Việc tiến hành giải quyết tranh chấp phải tuân thủ theo quy định của Luật Trọng tài thương mại 2010. Các tranh chấp ở đây là tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại; tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó có ít nhất một bên có hoạt động thương mại hoặc tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.

>>>Xem thêm: Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Chủ thể có quyền yêu cầu sửa chữa phán quyết trọng tài

Căn cứ theo khoản 1 Điều 63 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định về Chủ thể có quyền yêu cầu sửa chữa phán quyết trọng tài như sau:

 Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được phán quyết, trừ khi các bên có thỏa thuận khác về thời hạn, một bên có thể yêu cầu Hội đồng trọng tài sửa chữa những lỗi rõ ràng về chính tả, về số liệu do nhầm lẫn hoặc tính toán sai trong phán quyết nhưng phải thông báo ngay cho bên kia biết. Trường hợp Hội đồng trọng tài thấy yêu cầu này là chính đáng thì phải sửa chữa trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Quy định về sửa chữa yêu cầu phán quyết Hội đồng trọng tài

Trường hợp được sửa chữa phán quyết trọng tài

Cũng như khoản 1 điều 63 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định về trường hợp sửa chữa phán quyết Trọng tài.

Trường hợp sửa chữa phán quyết Trọng tài là khi Hội đồng trọng tài nhầm lẫn hoặc tính toán sai trong phán quyết nhưng phải thông báo ngay cho bên kia biết. Trường hợp Hội đồng trọng tài thấy yêu cầu này là chính đáng thì phải sửa chữa trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Thẩm quyền sửa chữa phán quyết trọng tài

Căn căn cứ theo điều 63 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định Sửa chữa và giải thích phán quyết; phán quyết bổ sung

  • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được phán quyết, trừ khi các bên có thỏa thuận khác về thời hạn, một bên có thể yêu cầu Hội đồng trọng tài sửa chữa những lỗi rõ ràng về chính tả, về số liệu do nhầm lẫn hoặc tính toán sai trong phán quyết nhưng phải thông báo ngay cho bên kia biết. Trường hợp Hội đồng trọng tài thấy yêu cầu này là chính đáng thì phải sửa chữa trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.
  • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ban hành phán quyết, Hội đồng trọng tài có thể chủ động sửa những lỗi quy định tại khoản 1 Điều này và thông báo ngay cho các bên.
  • Trường hợp các bên không có thoả thuận khác, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được phán quyết, một bên có thể yêu cầu Hội đồng trọng tài ra phán quyết bổ sung đối với những yêu cầu được trình bày trong quá trình tố tụng nhưng không được ghi trong phán quyết và phải thông báo ngay cho bên kia biết. Nếu Hội đồng trọng tài cho rằng yêu cầu này là chính đáng thì ra phán quyết bổ sung trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.
  • Trường hợp cần thiết, Hội đồng trọng tài có thể gia hạn việc sửa chữa, giải thích hoặc ra phán quyết bổ sung theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều này.

Như vậy Hội đồng Trọng tài sẽ là tổ chức có thẩm quyền ra quyết định sửa chữa phán quyết của Trọng tài

Trong Thời hạn bao lâu thì được yêu cầu sửa chữa

Căn cứ theo khoản 1 điều 63 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được phán quyết, trừ khi các bên có thỏa thuận khác về thời hạn, một bên có thể yêu cầu Hội đồng trọng tài sửa chữa những lỗi rõ ràng về chính tả, về số liệu do nhầm lẫn hoặc tính toán sai trong phán quyết nhưng phải thông báo ngay cho bên kia biết. Trường hợp Hội đồng trọng tài thấy yêu cầu này là chính đáng thì phải sửa chữa trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Như vậy, thời hạn sửa chữa phán quyết trọng tài là 30 ngày kể từ khi các bên  nhận được thông báo về phán quyết của Trọng tài

Luật sư Tư vấn về sửa chữa phán quyết trọng tài

Tư vấn sửa chữa phán quyết trọng tài

  • Tư vấn thủ tục, hồ sơ sửa chữa phán quyết trọng tài cho khách hàng.
  • Tư vấn các công việc khách hàng cần thực hiện khi thực hiện sửa chữa phán quyết Trọng tài
  • Tư vấn các quy định liên quan đến sửa chữa phán quyết trọng tài
  • Soạn thảo đơn yêu cầu sửa chữa phán quyết trọng tài
  • Cùng khách hàng tham gia vào các công việc tại cơ quan chức năng nếu có xảy ra tranh chấp.

Như vậy, bài viết trên đây phần nào cung cấp cho Quý khách hàng những vấn đề pháp lý cơ bản về vấn đề Có được yêu cầu Hội đồng trọng tài Sửa chữa phán quyết không ? Nếu còn khó khăn, thắc mắc liên quan hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900.633.716 để được các luật sư tư vấn kỹ hơn. Xin cảm ơn.

4.7 (16 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 767 bài viết