Luật Dân sự

Cần làm gì khi gửi đơn khởi kiện lên Tòa án nhưng không được phản hồi

Cần làm gì khi gửi đơn khởi kiện lên Tòa án nhưng không được phản hồi. Là câu hỏi nhận được sự quan tâm của nhiều người. Bài viết dưới đây chúng ta cùng đi tìm hiểu  quy định về hình thức, thủ tục, cách giải quyết khi gửi đơn khởi kiện lên Tòa án nhưng không được phản hồi. Bài viết sau của Chuyên tư vấn luật sẽ giải đáp các thắc mắc của quý khách.

Gửi đơn khởi kiện lên Tòa

Căn cứ khởi kiện theo Bộ luật Tố tụng Dân sự

Quyền khởi kiện đến Tòa án

Quyền khởi kiện vụ án: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, lợi ích công cộng và lợi ích của Nhà nước:

 • Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền khởi kiện vụ án về hôn nhân và gia đình theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình.
 • Tổ chức đại diện tập thể lao động có quyền khởi kiện vụ án lao động trong trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể người lao động hoặc khi được người lao động ủy quyền theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có quyền đại diện cho người tiêu dùng khởi kiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc tự mình khởi kiện vì lợi ích công cộng theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 • Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Cá nhân có quyền khởi kiện vụ án hôn nhân và gia đình để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khác theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

Từ 2 căn cứ trên cho thấy cá nhân, tổ chức đều có quyền khởi kiện vụ án dân sự nếu có căn cứ cho rằng việc đó xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

CSPL: Điều 186 và Điều 187 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Quy định về hình thức, trình tự thủ tục nộp đơn khởi kiện đến tòa án

Hình thức gửi đơn khởi kiện đến Tòa án

Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án;
 • Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;
 • Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua cổng Dịch vụ Công Quốc gia (Nếu có).

Như vậy hình thức gửi đơn khởi kiện gồm 3 hình thức đó là: nộp trực tiếp tại Tòa, gửi theo đường bưu điện, gửi trực tuyến theo hình thức điện tử qua cổng Dịch vụ Công Quốc gia.

CSPL: Điều 190 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện

 • Tòa án qua bộ phận tiếp nhận đơn phải nhận đơn khởi kiện và phải ghi vào sổ nhận đơn; trường hợp Tòa án nhận đơn khởi kiện được gửi bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án in ra bản giấy và phải ghi vào sổ nhận đơn.
 • Khi nhận đơn khởi kiện nộp trực tiếp, Tòa án có trách nhiệm cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện. Đối với trường hợp nhận đơn qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Tòa án phải gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện. Trường hợp nhận đơn khởi kiện bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án phải thông báo ngay việc nhận đơn cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Chán án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải có quyết định về đơn khởi kiện, cần bổ sung hay tiến hành thủ tục thụ lý vụ án, hay trả lại đơn,…

CSPL: Điều 191 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 sửa đổi bổ sung bởi Bộ luật Lao động 2019.

Làm gì khi nộp đơn khởi kiện nhưng không được Tòa án phản hồi

Khi nộp đơn khởi kiện, Tòa án có trách nhiệm tiếp nhận đơn khởi kiện và xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện.

Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án có trách nhiệm phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.

Sau khi xem xét đơn khởi kiện, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải ban hành một trong các quyết định theo Khoản 3 Điều 191 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 sửa đổi bổ sung 2019:

 • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;
 • Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu đủ điều kiện;
 • Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;
 • Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Có thể thấy, theo quy định của pháp luật thì sau khi Tòa tiếp nhận đơn khởi kiện thì phải cấp ngay giấy xác nhận đơn và nếu nộp trực tuyến thì sau 02 ngày sẽ gửi Thông báo nhận đơn cho người khởi kiện. Ngoài ra, trong thời hạn tối đa 8 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được đơn khởi kiện, Tòa án phải có phản hồi đối với đơn khởi kiện (yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc thụ lý hoặc chuyển đơn khởi kiện hoặc trả lại đơn khởi kiện).

Vì vậy, khi Tòa án đã nhận được đơn nhưng không có bất kỳ một phản hồi nào sau khi hết thời hạn trên, thì trước tiên chúng ta có thể làm đơn yêu cầu gửi cho Tòa án đã tiếp nhận đơn. Nếu như sau khi đã làm đơn yêu cầu Tòa án phản hồi mà phía Tòa án tiếp tục không có động thái nào thì có thể làm đơn khiếu nại gửi cho Chánh án Tòa án Nhân dân nơi nhận đơn khởi kiện.

>>> Xem thêm:Nộp đơn khởi kiện nhưng không nộp tài liệu, chứng cứ Tòa án có giải quyết không?

Luật sư tư vấn trình tự thủ tục khởi kiện tại Tòa án

Luật sư tư vấn thủ tục khởi kiện tại Tòa

 • Tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ, tư vấn giải quyết tranh chấp;
 • Soạn thảo các đơn từ, văn bản liên quan đến việc giải quyết tranh chấp;
 • Nhận ủy quyền tham gia giải quyết tranh chấp;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan khác.

Khi gửi đơn khởi kiện lên Tòa án cần chú ý trình tự, thủ tục mà Tòa nhận và thụ lý đơn kiện. Bài viết trên cũng đã phần nào giải quyết được thắc mắc, vì vậy khi Quý khách có khó khăn, nhu cầu cần được tư vấn thêm hãy liên hệ với chúng tôi theo số HOTLINE 1900.63.63.87 để được tư vấn. Đội ngũ luật sư sẽ nhanh chóng tiếp nhận và phản hồi thông tin. Xin cảm ơn.

5 (17 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 766 bài viết