Luật Dân sự

Các trường hợp bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện

Các trường hợp bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện đã được quy định tại Bộ luật Dân sự . Đây là một vấn đề pháp lý nhận được nhiều sự quan tâm từ phía các đọc giả. Nhận thấy được thời hiệu khởi kiện trong giải quyết tranh chấp vụ án dân sự là một vấn đề quan trọng cần quan tâm, chúng tôi xin gửi đến bài viết sau đây với nội dung giải đáp các quy định về thời hiệu khởi kiện, trường hợp bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện.

Bắt đầu tính lại thời hiệu khởi kiện theo quy định pháp luậtBắt đầu tính lại thời hiệu khởi kiện theo quy định pháp luật

Thời hiệu khởi kiện của vụ án dân sự

Thời hiệu khởi kiện

Định nghĩa về thời hiệu khởi kiện được quy định tại khoản 3 Điều 150 Bộ luật Dân sự 2015 như sau: Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện.

Căn cứ Điều 184 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, các đặc điểm của thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được quy định như sau:

 • Thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự.
 • Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc.
 • Người được hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc từ chối đó nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ.

Theo đó, tùy vào từng trường hợp mà pháp luật quy định từng thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự là khác nhau, cụ thể một số trường hợp như sau:

 • Thời hiệu khởi kiện về tranh chấp hợp đồng dân sự là 03 năm kể từ ngày người yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm (Điều 429 Bộ luật Dân sự 2015);
 • Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm kể từ ngày người yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích của mình hợp pháp bị xâm phạm (Điều 588 Bộ luật Dân sự 2015);
 • Thời hiệu khởi kiện về thừa kế đối với yêu cầu chia di sản là 10 năm đối với động sản, 30 năm đối với bất động sản (khoản 1 Điều 623 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015);
 • Thời hiệu đối với yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm (khoản 2 Điều 623 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015);
 • Thời hiệu đối với yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế (khoản 3 Điều 623 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015);
 • Thời hiệu đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được xác định theo pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự đó (Điều 671 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015).

Các trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện

Trong một số trường hợp đặc biệt, thời hiệu khởi kiện vào vụ việc dân sự sẽ không được áp dụng, các trường hợp này được liệt kê tại Điều 155 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

 • Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản.
 • Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.
 • Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai.
 • Trường hợp khác do luật quy định.

Bắt đầu tính lại thời hiệu khởi kiện trong trường hợp nào theo Bộ luật Dân sự

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồngThời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng

Theo quy định tại Điều 157 Bộ luật Dân sự 2015, thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại trong trường hợp sau đây:

 • Bên có nghĩa vụ đã thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;
 • Bên có nghĩa vụ thừa nhận hoặc thực hiện xong một phần nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;
 • Các bên đã tự hòa giải với nhau.

Ngoài ra, cũng tại Điều này quy định, thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại kể từ ngày tiếp theo sau ngày xảy ra sự kiện trên.

Hướng giải quyết khi muốn khởi kiện mà hết thời hiệu khởi kiện

Ngoại trừ những trường hợp không áp dụng thời hiệu, những trường hợp muốn khởi kiện mà đã hết thời hiệu khởi kiện thì căn cứ theo Điều 192 Bộ luật Dân sự 2015, đây được xem là trường hợp không đáp ứng điều kiện khởi kiện và có thể bị trả lại đơn khởi kiện.

Tuy nhiên, như đã phân tích tại mục trước, trong những trường hợp đặc biệt thì thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự sẽ bắt đầu tính lại. Cụ thể là trong 3 trường hợp:

 • Bên có nghĩa vụ đã thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;
 • Bên có nghĩa vụ thừa nhận hoặc thực hiện xong một phần nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;
 • Các bên đã tự hòa giải với nhau.

Điều này đồng nghĩa với việc, nếu mong muốn khởi kiện nhưng đã hết thời hiệu, các chủ thể có thể xem xét mình có phù hợp các điều kiện để được bắt đầu tính lại thời hiệu hay không. Trong trường hợp đủ điều kiện được bắt đầu tính lại thời hiệu khởi kiện thì các chủ thể khi khởi kiện nộp kèm các tài liệu chứng cứ để Tòa án xem xét thủ lý theo quy định pháp luật.

Luật sư tư vấn thủ tục khởi kiện giải quyết tranh chấp hợp đồng

Luật sư hỗ trợ thực hiện thủ tục khởi kiệnLuật sư hỗ trợ thực hiện thủ tục khởi kiện

 • Tư vấn thủ tục khởi kiện;
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn khởi kiện;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng tham gia phiên tòa;
 • Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại phiên tòa;
 • Thay mặt khách hàng làm việc với các cơ quan chức năng;
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của khách hàng.

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự với nhiều loại tranh chấp là có thời hạn. Bài viết đã giải đáp những vấn đề liên quan đến thời hiệu khởi kiện như hết thời hiệu, bắt đầu tính lại thời hiệu. Quý khách hàng nếu có bất kỳ thắc mắc về quy định hoặc mong muốn được giải đáp thêm về các vấn đề pháp lý khác liên quan vui lòng liên hệ qua hotline 1900.63.63.87 của chúng tôi để được đội ngũ LUẬT SƯ TƯ VẤN hỗ trợ chính xác và kịp thời.

4.7 (13 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 776 bài viết