Luật Đất Đai

Có thể cho thuê quyền hưởng dụng đối với nhà đất hay không?

Có thể cho thuê quyền hưởng dụng đối với nhà đất hay không? Là thắc mắc được đặt ra bởi người hưởng dụng, do họ không phải là chủ thể trực tiếp sở hữu tài sản. Trên thực tế, pháp luật về dân sự cũng có quy định về quyền hưởng dụng. Nhằm cung cấp thêm thông tin cũng như giải đáp thắc mắc từ quý khách hàng về vấn đề cho thuê quyền hưởng dụng đối với nhà đất. Sau đây, Chuyên Tư Vấn Luật sẽ giải đáp thắc mắc trên, thông qua bài viết dưới đây.

Có thể cho thuê quyền hưởng dụng đối với nhà đất hay không?

>>> Xem thêm: Pháp luật về thanh toán trong giao dịch nhà đất.

Quyền hưởng dụng đối với nhà đất gồm những quyền gì?

Căn cứ theo quy định tại điều 261 Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS), quyền của người hưởng dụng bao gồm những quyền sau đây:

 • Tự mình hoặc cho phép người khác khai thác, sử dụng, thu hoa lợi, lợi tức từ đối tượng của quyền hưởng dụng.
 • Yêu cầu chủ sở hữu tài sản thực hiện nghĩa vụ sửa chữa đối với tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 263 của Bộ luật này; trường hợp thực hiện nghĩa vụ thay cho chủ sở hữu tài sản thì có quyền yêu cầu chủ sở hữu tài sản hoàn trả chi phí.
 • Cho thuê quyền hưởng dụng đối với tài sản.

Có thể cho thuê quyền hưởng dụng đối với nhà đất hay không?

 • Quyền hưởng dụng  quyền của chủ thể được khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác trong một thời hạn nhất định.
 • Pháp luật về dân sự không cấm việc hưởng dụng đối với tài sản là bất động sản (nhà, đất).
 • Vì vậy, người hưởng dụng có quyền Cho thuê quyền hưởng dụng đối với tài sản. Đồng nghĩa với việc người hưởng dụng có thể cho thuê quyền hưởng dụng đối với nhà đất mà mình đang được hưởng dụng.

Căn cứ: Điều 257; khoản 3 điều 261 BLDS 2015

Quyền và nghĩa vụ của người hưởng dụng

Căn cứ theo quy định tại điều 261 BLDS 2015, quyền của người hưởng dụng bao gồm những quyền sau đây:

 • Tự mình hoặc cho phép người khác khai thác, sử dụng, thu hoa lợi, lợi tức từ đối tượng của quyền hưởng dụng.
 • Yêu cầu chủ sở hữu tài sản thực hiện nghĩa vụ sửa chữa đối với tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 263 của Bộ luật này; trường hợp thực hiện nghĩa vụ thay cho chủ sở hữu tài sản thì có quyền yêu cầu chủ sở hữu tài sản hoàn trả chi phí.
 • Cho thuê quyền hưởng dụng đối với tài sản.

Nghĩa vụ của người hưởng dụng được quy định tại điều 262 BLDS 2015, như sau:

 • Tiếp nhận tài sản theo hiện trạng và thực hiện đăng ký nếu luật có quy định.
 • Khai thác tài sản phù hợp với công dụng, mục đích sử dụng của tài sản.
 • Giữ gìn, bảo quản tài sản như tài sản của mình.
 • Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản theo định kỳ để bảo đảm cho việc sử dụng bình thường; khôi phục tình trạng của tài sản và khắc phục các hậu quả xấu đối với tài sản do việc không thực hiện tốt nghĩa vụ của mình phù hợp với yêu cầu kỹ thuật hoặc theo tập quán về bảo quản tài sản.
 • Hoàn trả tài sản cho chủ sở hữu khi hết thời hạn hưởng dụng.
Quyền và nghĩa vụ của người hưởng dụng

>>> Xem thêm: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Hiệu lực và thời hạn của quyền hưởng dụng

Hiệu lực của quyền hưởng dụng được quy định tại điều 259 BLDS 2015, như sau:

 • Quyền hưởng dụng được xác lập từ thời điểm nhận chuyển giao tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác.
 • Quyền hưởng dụng đã được xác lập có hiệu lực đối với mọi cá nhân, pháp nhân, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

BLDS 2015 cũng quy định về thời hạn của quyền hưởng dụng tại điều 260, như sau:

 • Thời hạn của quyền hưởng dụng do các bên thỏa thuận hoặc do luật quy định nhưng tối đa đến hết cuộc đời của người hưởng dụng đầu tiên nếu người hưởng dụng là cá nhân và đến khi pháp nhân chấm dứt tồn tại nhưng tối đa 30 năm nếu người hưởng dụng đầu tiên là pháp nhân.
 • Người hưởng dụng có quyền cho thuê quyền hưởng dụng trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này.

Chấm dứt quyền hưởng dụng

Quyền hưởng dụng chấm dứt trong trường hợp sau đây:

 • Thời hạn của quyền hưởng dụng đã hết.
 • Theo thỏa thuận của các bên.
 • Người hưởng dụng trở thành chủ sở hữu tài sản là đối tượng của quyền hưởng dụng.
 • Người hưởng dụng từ bỏ hoặc không thực hiện quyền hưởng dụng trong thời hạn do luật quy định.
 • Tài sản là đối tượng của quyền hưởng dụng không còn.
 • Theo quyết định của Tòa án.
 • Căn cứ khác theo quy định của luật.
Chấm dứt quyền hưởng dụng

>> Xem thêm: Thủ tục khởi kiện đòi lại quyền thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

Trên đây là những thông tin pháp lý được pháp luật hiện hành quy định về vấn đề Có thể cho thuê quyền hưởng dụng đối với nhà đất hay không? của Chuyên Tư Vấn Luật . Nếu quý bạn đọc có nhu cầu gửi tài liệu, đóng góp ý kiến hoặc có nhu cầu tìm Luật sư nhà đất vui lòng liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 1900.6363.87Trân trọng./.

4.7 (10 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Vũ Thị Hải Yến - Chuyên Viên Pháp Lý
Vũ Thị Hải Yến - Chuyên Viên Pháp Lý

Chức vụ: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 380 bài viết

error: Content is protected !!