BIỂU MẪU

Mẫu đơn xin xác định ranh giới thửa đất mới nhất năm 2024

Đơn xin xác định ranh giới thửa đất thông thường trên thực tế được yêu cầu để xin cấp giấy chứng nhận và giải quyết khi có tranh chấp xảy ra. Tuy nhiên, làm đơn xin xác định ranh giới đất như thế nào vẫn chưa được nhiều người biết đến. Vậy, để tiến hành xác định ranh giới đất, cần làm đơn xin xác nhận ranh giới đất như thế nào theo đúng quy định của pháp luật.

Xác định ranh giới thửa đất
Xác định ranh giới thửa đất

Trường hợp nào phải làm đơn xin xác định ranh giới thửa đất

Mẫu đơn xin xác định ranh giới thửa đất thường được lập trong hai trường hợp sau:

 • Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Yêu cầu bổ sung hồ sơ để giải quyết tranh chấp đất đai.

Đơn vị đo đạc lập bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính (gọi chung là đơn vị đo đạc) có trách nhiệm xem xét cụ thể về hiện trạng sử dụng đất, ý kiến của những người sử dụng đất liền kề để xác định và lập bản mô tả về ranh giới thửa đất; chuyển bản mô tả ranh giới thửa đất cho những người sử dụng đất có chung ranh giới thửa đất và người nhận bản mô tả có trách nhiệm ký xác nhận về việc đã nhận bản mô tả này.

Hướng dẫn soạn đơn xin xác nhận ranh giới thửa đất

Khi thực hiện soạn đơn xin xác nhận ranh giới thửa đất, người làm đơn cần đảm bảo nội dung đơn như sau:

 1. Thông tin nơi nhận đơn tại mục  “Kính gửi”: Trong phần này, người nộp đơn phải xác định được chủ thể có thẩm quyền giải quyết đơn xin xác nhận ranh giới đất và ghi rõ thông tin về cơ quan có thẩm quyền này. Ví dụ: Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã A
 2. Thông tin cá nhân của người yêu cầu xác nhận ranh giới đất: Trong phần này cần ghi rõ thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, số CCCD, địa chỉ cư trú và số điện thoại để cơ quan tiếp nhận xác định chính xác người yêu cầu và có thể liên hệ khi cần thiết.
 3. Nội dung yêu cầu: Trong đơn này người yêu cầu phải trình bày sự việc và lý do tại sao cần xác định lại ranh giới đất. Trình bày nội dung ngắn gọn, đầy đủ và mạch lạc sẽ giúp việc tiếp nhận và xử lý yêu cầu được thực hiện tốt hơn.
 4. Thông tin đất cần xác định lại ranh giới: Cần ghi rõ số thửa đất, số giấy chứng nhận, chủ sử dụng đất, địa chỉ tọa lạc của mảnh đất.
 5. Thông tin cam đoan: Người yêu cầu cam đoạn về những thông tin đã trình bày trong đơn.
 6. Ký tên hoặc điểm chỉ của người có yêu cầu

Gửi đơn xin xác nhận ranh giới thửa đất tại đâu?

Nộp đơn xin xác định ranh giới thửa đất
Nộp đơn xin xác định ranh giới thửa đất

Người làm đơn xin xác nhận ranh giới thửa đất phải nộp tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp quận, huyện. Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đất đai thì Văn phòng đăng ký đất đai có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Văn phòng đăng ký đất đai có chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thủ tục xác định lại ranh giới đất đai

Căn cứ quy định tại Điều 72a Nghị định 43/2014/NĐ-CP bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì thủ tục xác định lại ranh giới đất như sau:

Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác định lại ranh đất đến Ủy Ban nhân dân cấp xã nơi có đất cần xác định ranh giới. Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất.

Bước 2: Lập hồ sơ địa chính. Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ hồ sơ và nội dung được Ủy ban nhân dân cấp xã cung cấp để tiến hành lập hợp đồng đo đạc, hồ sơ địa chính.

Bước 3: Tiến hành đo đạc, lập hồ sơ địa chính. Cán bộ địa chính đo đạc và lập hồ sơ địa chính theo quy định.

Bước 4: Giao kết quả đo đạc, lập hồ sơ địa chính

Bước 5: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích và ranh giới đã đo đạc

>>>Xem thêm: Thủ tục xác nhận ranh giới đất để làm sổ đỏ

Cách xác định ranh giới đất 

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ban hành ngày 19/05/2014 do Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành thì xác định ranh giới đất được thực hiện như sau:

 • Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với người dẫn đạc (là công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố… để được hỗ trợ, hướng dẫn việc xác định hiện trạng, ranh giới sử dụng đất), cùng với người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ và lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất; đồng thời, yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất (có thể cung cấp bản sao các giấy tờ đó không cần công chứng, chứng thực).

 • Ranh, giới thửa đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và chỉnh lý theo kết quả cấp Giấy chứng nhận, bản án của tòa án có hiệu lực thi hành, kết quả giải quyết tranh chấp của cấp có thẩm quyền, các quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền có liên quan đến ranh giới thửa đất.

 • Trường hợp đang có tranh chấp về ranh giới thửa đất thì đơn vị đo đạc có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có thửa đất để giải quyết.

 • Trường hợp tranh chấp chưa giải quyết xong trong thời gian đo đạc ở địa phương mà xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý thì đo đạc theo ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý đó; nếu không thể xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý thi được phép đo vẽ khoanh bao các thửa đất tranh chấp; đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập bản mô tả thực trạng phần đất đang tranh chấp thành 02 bản, một bản lưu hồ sơ đo đạc, một bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện các bước giải quyết tranh chấp tiếp theo theo thẩm quyền.

Luật sư tư vấn soạn đơn xin xác định ranh giới đất đai

Luật sư chuyên môn trong lĩnh vực đất đai sẽ hỗ trợ khách hàng:

 • Tư vấn quy định thủ tục hành chính liên quan đến đất;
 • Tư vấn trường hợp cần xác định ranh giới đất đai
 • Tư vấn thẩm quyền giải quyết đơn xin xác định ranh giới đất
 • Hướng dẫn soạn thảo đơn xin xác định ranh giới đất đai
 • Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đề nghị xác định ranh giới.
soạn đơn xin xác định ranh giới thửa đất
Soạn đơn xin xác định ranh giới thửa đất

Khi xác định lại ranh giới đất sẽ ảnh hưởng trực tiếp với diện tích đất, vì vậy việc yêu cầu xác định lại ranh giới đất sẽ được thực hiện theo quy định thủ tục, trình tự xác định lại diện tích đất. Một trong những hồ sơ cần có để cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận yêu cầu là người có yêu cầu phải có đơn trình xin xác định ranh giới trình bày đầy đủ nội dung yêu cầu. Hãy liên hệ luật sư tư vấn luật đất đai hoặc hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ tư vấn về đất đai cụ thể nhất.

>>Bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

4.7 (11 bình chọn)

Bài viết được Chuyên Tư Vấn Luật
Chuyên Tư Vấn Luật

Tác giả: Luật sư tư vấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn giải đáp tất cả các lĩnh vực pháp luật, Tố tụng giải quyết các tranh chấp, Cung cấp dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp lý trên Toàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12

Tổng số bài viết: 83 bài viết

12 thoughts on “Mẫu đơn xin xác định ranh giới thửa đất mới nhất năm 2024

  • Avatar
   Triệu Hiếu Khánh says:

   Chào bạn Vinh,
   Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyentuvanluat.com.
   Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:
   Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với người dẫn đạc (là công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố… để được hỗ trợ, hướng dẫn việc xác định hiện trạng, ranh giới sử dụng đất), cùng với người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ và lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất; đồng thời, yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất (có thể cung cấp bản sao các giấy tờ đó không cần công chứng, chứng thực).
   Ranh, giới thửa đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và chỉnh lý theo kết quả cấp Giấy chứng nhận, bản án của tòa án có hiệu lực thi hành, kết quả giải quyết tranh chấp của cấp có thẩm quyền, các quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền có liên quan đến ranh giới thửa đất.
   Như vậy, để xác định được ranh giới đất, bạn cần yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành đo vẽ, phối hợp với những hộ sử dụng đất giáp ranh để việc đo vẽ diễn ra thành công.
   Xin thông tin đến bạn.
   Trân trọng!

 1. Avatar
  Nguyên thi xuân says:

  Cho em hoi em mua thưa đât tư năm 2006 cua chu cu la 16m đên nay cung đa đươc hơn 10 năm đâu năm 2019 em co xây hang dao thi ngươi giap ranh nha em o cho xây vi noi la nha em lân đât cua ông ây ông ây thi co sô đo con em thi chi co giây viêt tay cua chu cu thôi vây em nên lam thê nao em xincam ơn

  • Avatar
   Triệu Hiếu Khánh says:

   Chào bạn Nguyen Thi Xuan, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyentuvanluat.com
   Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:
   Theo Điều 175 Bộ luật Dân sự 2015 quy định “Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”
   Như thông tin bạn cung cấp thì bạn có thể thỏa thuận với người sử dụng đất giáp ranh của bạn để xác định ranh giới hoặc nếu không thỏa thuận được thì bạn làm đơn xin xác nhận ranh giới thửa đất và trình bày rõ thông tin hiện trạng thửa đất của bạn tọa lạc ở đâu, diện tích như thế nào để đơn vị đo đạc xem xét về hiện trạng sử dụng đất của bạn. Bạn bị một hạn chế là người hàng xóm của bạn đã có sổ đỏ, nếu kết quả xác nhận ranh giới thửa đất thể hiện phần ranh giới đó do bạn được quyền sử dụng thì bạn có thể nộp đơn khởi kiện và các bên tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua hòa giải cơ sở.
   Trong trường hợp hòa giải không thành thì bạn có thể khởi kiện ra Tòa án để giải quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều 203 Luật Đất đai năm 2013.
   Trên đây là tư vấn của chúng tôi, trong trường hợp bạn có thắc mắc hay cần tư vấn thêm, xin hãy liên hệ qua Hotline: 1900 63 63 87 để được tư vấn nhanh chóng.

 2. Avatar
  Huy đại says:

  Cho em hỏi ạ..gia đình e có mảnh đất đang sử dụng(đất từ nhiều đời trước để lại).gia đình e có cho nhà liền kề mượn 1 dẻo đất dọc theo ngõ đi nhà đó để họ làm ngõ đi..nay e đòi lại họ k muốn trả,còn nói là đất của họ..vậy cho e hỏi làm thế nào để đòi lại ạ…e cảm ơn

  • Avatar
   Triệu Hiếu Khánh says:

   Chào bạn Huy Đại,
   Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chuyentuvanluat.com.
   Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:
   Theo thông tin bạn đưa ra thì, hiện bạn cho người hàng xóm mượn đất làm lối đi hiện nay đòi lại thì người đó không trả. Trường hợp này, bạn nên thỏa thuận hòa giải với hàng xóm. Nếu hai bên không tự hòa giải được thì bạn nộp đơn yêu cầu tổ chức hòa giải tranh chấp đất lên UBND cấp xã để UBND cấp xã tiến hành hòa giải. Trong trường hợp hòa giải thành, tức là bên nhà hàng xóm đồng ý trả lại đất cho bạn thì bạn làm các thủ tục để được công nhận quyền sử dụng đất. Trong trường hợp hòa giải không thành tại UBND cấp xã thì bạn có thể thực hiện hai phương án sau:
   Thứ nhất, nếu bạn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất trên thì bạn có thể lựa chọn yêu cầu UBND cấp huyện giải quyết tranh chấp hoặc khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết.
   Thứ hai, nếu bạn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì bạn khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp cho bạn.
   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Nếu bạn có nhu cầu khởi kiện tại tòa án để giải quyết tranh chấp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ về các thủ tục khởi kiện theo Hotline 1900 63 63 87.
   Trân trọng!

 3. Avatar
  Quốc dũng says:

  Cho em hỏi nhà em có 1 mảnh sử dụng nhiều năm trước, do đất nhà em ở mặt tiền nên ông nội để lại cho Ba em và yêu cầu Ba em mở 2 m ngang làm đường đi cho các Bác đi xuống đất của các Bác và nói khi nào các Bác không còn đất ở đấy nữa thì 2m ngang đó là của nhà em, giờ các bác đã bán hết cho nhà em. Hôm vừa rồi đi trích lục tự nhiên trên bản đồ địa chính lại có con đường giữa đất nhà em mà em không biết. Giờ em phải làm thủ tục như thế nào để xác minh đây là đường nội bộ nhà em chứ không phải đất công củ nhà nước

  • Avatar
   Triệu Hiếu Khánh says:

   Chào bạn Quốc Dũng,
   Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến chuyentuvanluat.com.
   Câu hỏi của bạn chúng tôi trả lời như sau:
   Theo như những thông tin mà bạn cung cấp thì các bác của bạn có quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, cụ thể là hai bác của bạn có quyền sử dụng hạn chế thửa đất của bạn để làm lối đi. Nay các bác của bạn đã bán đất cho bạn thì hai bác của bạn đã chấm dứt việc sử dụng hạn chế thửa đất liền kề của bạn. Theo quy định tại điểm l khoản 4 Điều 95 Luật đất đai 2013 đăng ký biến động đất đai thì việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề. Do đó, trong trường hợp này bạn cần thực hiện thủ tục đăng ký cập nhật biến động đối với thửa đất của bạn.
   Thủ tục đăng ký biến động được thực hiện như sau:
   Nghị định 01/2017/NĐ-CP không sửa đổi quy định về trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai. Thủ tục thực hiện thủ tục này vẫn được áp dụng theo quy định tại Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.
   Bước 1: Người sử dụng đất chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đăng ký biến động đến văn phòng đăng ký đất đai bao gồm:[4]
   1. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
   2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
   3. Một trong các giấy tờ liên quan đến nội dung biến động;
   Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc cần thiết.
   Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền thực hiện chỉnh lý giấy chứng nhận, các loại giấy tờ, hồ sơ phù hợp.
   Như vậy, việc rút ngắn thời gian đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP đã góp phần nâng cao cải cách hành chính, hỗ trợ người dân tối đa trong việc thực hiện thủ tục các thủ tục nhà đất, đồng thời góp phần tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho xã hội.
   Trên đây là tư vấn của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn, nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm, hãy liên hệ hotline 1900 63 63 87 để được tư vấn chi tiết.
   Trân trọng!

   • Avatar
    Sang Nguyen says:

    Dạ chào AD cho mình hỏi. Nhà mình mới mua lại 1 lô đất có sổ đỏ. Nhưng diện tích thực tế lại nhỏ hơn trong sổ đỏ. Thì mình phải làm sao ạ.. nhờ AD tư vấn giúp

    • Avatar
     Triệu Hiếu Khánh says:

     Xin chào bạn Sang Nguyen, vấn đề của bạn chuyentuvanluat.com xin được tư vấn như sau:
     căn cứ quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 20113 thì khi có sự thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất thì bạn nên đăng ký biến động đất đai.

     Để làm thủ tục đăng ký biến động đất đai, bạn cần có những giấy tờ sau:
     – Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
     – Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
     – Một trong các giấy tờ liên quan đến nội dung biến động:
     + Văn bản công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đối với trường hợp cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình thay đổi họ, tên;
     + Bản sao sổ hộ khẩu đối với trường hợp thay đổi người đại diện là chủ hộ gia đình; văn bản thỏa thuận của hộ gia đình được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối với trường hợp thay đổi người đại diện là thành viên khác trong hộ;
     + Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng minh quân đội và sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên Giấy chứng nhận;
     + Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức đã ghi trên Giấy chứng nhận;
     + Văn bản thỏa thuận của cộng đồng dân cư được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối với trường hợp cộng đồng dân cư đổi tên;
     + Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về tình trạng sạt lở tự nhiên đối với trường hợp giảm diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất do sạt lở tự nhiên;
     + Chứng từ về việc nộp nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp có ghi nợ hoặc chậm nộp nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp người sử dụng đất được miễn giảm hoặc không phải nộp do thay đổi quy định của pháp luật;
     + Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi hạn chế về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ghi trên Giấy chứng nhận đối với trường hợp có hạn chế theo quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; trường hợp có thay đổi hạn chế theo văn bản chuyển quyền sử dụng đất thì phải có văn bản chấp thuận thay đổi hạn chế của người có quyền lợi liên quan, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;
     + Bản sao một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thể hiện nội dung thay đổi đối với trường hợp thay đổi thông tin về tài sản gắn liền với đất đã ghi trên Giấy chứng nhận.
     Bạn nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai để được giải quyết.
     trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline 1900 63 63 87 để được giải quyết.

 4. Avatar
  Nguyễn Thị Gấm says:

  Chào bạn. Ba mình có miếng đất lúc trước khai hoang nhưng chưa làm sổ,. Vài năm trước anh bà con có đất giáp ranh nhà mình anh đó đổi sổ rồi đo luôn diện tích đất của nhà mình(do đất giáp suối nên không kí giáp ranh), vậy bây giờ mình làm đơn thế nào để làm sổ, bạn hãy chỉ cho mình với.
  Mình cám ơn bạn nhiều

  • Avatar
   Triệu Hiếu Khánh says:

   Xin chào bạn Nguyễn Thị Gấm, vấn đề của bạn chuyentuvanluat.com xin được tư vấn như sau
   Bạn nên làm mẫu đơn xin xác định ranh giới thửa đất
   mẫu như sau:
   Đơn xin xác định ranh giới đất nên được ghi như sau:
   ĐƠN YÊU CẦU
   v/v: xác định ranh giới đất
   Cần ghi chính xác thông tin trên để khi có kết quả sẽ dễ dàng được liên hệ để được nhận kết quả.
   Người yêu cầu phải ghi đầy đủ và chính xác họ và tên, năm sinh, thông tin chứng minh nhân nhân gồm số CMND, ngày cấp, nơi cấp và nơi thường trú hiện tại hoặc căn cước công dân.
   Về phần nội dung đơn yêu cầu xác định ranh giới đất, phần này cần trình bày về hiện trạng diện tích đất hiện tại như thế nào. Ghi rõ yêu cầu xác định ranh giới thửa đất. Lý do vì sao phải làm đơn xác định ranh giới thửa đất. Thường có hai lý do chính đấy là xin cấp giấy chứng nhận hoặc giải quyết tranh chấp. Nếu vì lý do giải quyết tranh chấp cần ghi thông tin của thửa đất ở vị trí, thửa nào, bản đồ nào.
   Cuối đơn, người làm đơn ký và ghi rõ họ tên của mình.
   Người làm đơn xin xác nhận ranh giới đất phải nộp tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp quận, huyện.

   Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đất đai thì Văn phòng đăng ký đất đai có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
   Văn phòng đăng ký đất đai có chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
   Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline 1900 63 63 87 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *