Luật sư soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa song ngữ

Luật sư soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa song ngữ không còn gì xa lạ trong hoạt động mua bán thường ngày. Bởi lẽ việc soạn thảo một hợp đồng song ngữ mang tính chuyên môn pháp lý cao. Bài viết dưới đây chúng ta sẽ đi tìm...
Xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả

Xử Lý Hành Vi Xâm Phạm Quyền Tác Giả

Quyền tác giả là quyền của tác giả đối với tác phẩm của mình. Quyền tác giả cũng được pháp luật bảo hộ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ nói riêng. Vậy những hành vi như nào được xác định là xâm phạm quyền tác giả và...
dăng ký thương hiệu độc quyền

Thủ Tục Đăng Ký Thương Hiệu Độc Quyền

Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền, trước khi đăng ký thương hiệu độc quyền cần làm gì, thời gian đăng ký thương hiệu độc quyền, hồ sơ đăng ký thương hiệu độc quyền...

Trách nhiệm đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng

Trách nhiệm đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng được đặt ra khi bên bán vi phạm nghĩa vụ giao hàng hóa của mình. Nghĩa vụ giao hàng hóa phù hợp là nghĩa vụ cơ bản trong hợp đồng mua bán, cụ thể bên bán giao hàng...

Hủy bỏ hợp đồng trong trường hợp giao hàng, cung ứng dịch vụ từng phần

Huỷ bỏ hợp đồng trong trường hợp giao hàng, cung ứng dịch vụ từng phần là một biện pháp chế tài được quy định trong Luật Thương mại 2005. Nhìn chung, hủy bỏ hợp đồng trong trường hợp giao hàng, cung ứng dịch vụ từng phần là một phần của...

Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khi giải quyết tranh chấp đất đai

Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khi giải quyết tranh chấp đất đai là vấn đề được quý độc giả quan tâm, thắc mắc khi xảy ra tranh chấp đất đai và quyết định muốn áp dụng các biện pháp ngăn chặn để bảo vệ chứng cứ, tài...

Thỏa thuận giải quyết bằng trọng tài có được lập sau khi xảy ra tranh chấp

Thỏa thuận giải quyết bằng trọng tài có được lập sau khi xảy ra tranh chấp là vấn đề mà người có nhu cầu giải quyết tranh chấp bằng trọng tài đang quan tâm. Theo đó, điều kiện để giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là gì và thời...
bảo hộ bản hộ bản quyền kịch bản phim tác phẩm truyền hình

Thủ Tục Đăng Ký Bản Quyền Tác Giả

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả, cách thức nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả, hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả...

Hình thức thỏa thuận trọng tài theo quy định pháp luật

Hình thức của thỏa thuận trọng tài theo quy định pháp luật là câu hỏi được nhiều người quan tâm trước khi muốn giải quyết tranh chấp bằng thỏa thuận trọng tài. Dưới đây sẽ là các quy định của pháp luật về hình thức thỏa thuận trọng tài và...

Thủ tục thay đổi trọng tài viên theo quy định mới nhất

Thủ tục thay đổi trọng tài viên theo quy định mới nhất là điều mà được nhiều người quan tâm. Vậy thủ tục để thay đổi trọng tài viên được quy định như thế nào? Trường hợp nào không phải thay đổi trọng tài viên và việc thay đổi trọng...