Quyền lợi của người dân khi thu hồi đất để làm đường

Quyền lợi của người dân khi thu hồi đất để làm đường

Quyền lợi của người dân khi thu hồi đất để làm đường là vấn đề được nhiều người quan tâm khi nhà nước thực hiện thu hồi đất. Vậy nguyên tắc bồi thường, mức bồi thường và các chi phí hỗ trợ cho người dân khi nhà nước thu hồi đất được pháp luật quy định như thế nào? Bài...
Tài sản tặng cho có đòi lại được không?

Tài sản tặng cho có đòi lại được không?

Tài sản tặng cho có đòi lại được không? Là vấn đề mà nhiều người thắc mắc bởi lẽ TẶNG CHO là sự thỏa thuận giữa các bên nhưng có thể quên đi hợp đồng tặng cho còn chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Hợp đồng tặng cho không có yêu cầu đền bù. Tuy nhiên, theo quy định của...
Quyền hưởng thừa kế của con ngoài giá thú

Quyền hưởng thừa kế của con ngoài giá thú

Quyền hưởng thừa kế của con ngoài giá thú là chủ để được nhiều bạn đọc quan tâm. Trong phạm vi bài viết này, trước hết chúng tôi sẽ phân tích, làm rõ các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của con ngoài giá thú với cha mẹ. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ làm rõ các...

  Hotline: 1900.63.63.87