Hướng dẫn khởi kiện tập thể tranh chấp lao động

Hướng dẫn khởi kiện tập thể tranh chấp lao động

Khởi kiện tập thể tranh chấp lao động diễn ra khá phổ biến hiện nay khi các tranh chấp về tiền lương, chế độ phụ cấp, bị sa thải trái luật,… ảnh hưởng nghiêm trọng đến số lượng đông đảo người lao động trong các doanh nghiệp. Trình tự thủ tục khởi kiện yêu cầu người sử...

  Hotline: 1900.63.63.87