Phân chia di sản khi đã hết thời hiệu khởi kiện

Phân chia di sản khi đã hết thời hiệu khởi kiện

Phân chia di sản khi đã hết thời hiệu khởi kiện là vấn đề thắc mắc của nhiều người hiện nay khi đã hết thời hiệu khởi kiện phân chia di sản THỪA KẾ đối với tài sản chung nhưng các bên muốn chia di sản. Vậy cách giải quyết khi đã hết thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự...
Hướng dẫn xử lý khi bị chủ nợ đe dọa tính mạng

Hướng dẫn xử lý khi bị chủ nợ đe dọa tính mạng

Hướng dẫn xử lý khi bị chủ nợ đe dọa tính mạng như thế nào khi bị quấy rối, uy hiếp và đe dọa khi nợ tiền của người khác. Vậy pháp luật cho phép được làm gì, XỬ LÝ ra sao và cách đối phó như thế nào trong trường hợp này? Mẫu đơn để trình báo công an được quy định như...
Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong vụ án dân sự

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong vụ án dân sự

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong vụ án dân sự thuộc về ai và cơ quan Nhà nước nào có thẩm quyền giải quyết khi nhận được đơn khiếu nại. Cũng như về thời hạn khiếu nại, hình thức khiếu nại được PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH quy định như thế nào. Để có thể giúp bạn đọc nắm...
Các trường hợp Tòa án trả lại đơn khởi kiện dân sự

Các trường hợp Tòa án trả lại đơn khởi kiện dân sự

Các trường hợp Tòa án trả lại đơn khởi kiện dân sự là một vấn đề pháp lý được khá nhiều người quan tâm hiện tại. Vậy làm thế nào để có thể TRÁNH trường hợp bị Tòa án trả lại đơn khởi kiện cũng như là PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH quy định như thế nào về các trường hợp nào Tòa...

  Hotline: 1900.63.63.87