Những căn cứ để kháng cáo bản án dân sự sơ thẩm

Những căn cứ để kháng cáo bản án dân sự sơ thẩm

Kháng cáo bản án dân sự sơ thẩm phải thực hiện dựa trên những căn cứ xác đáng về cả nội dung và hình thức. Đây không phải là công việc dễ dàng, kể cả với những có hiểu biết tương đối về pháp luật. Phải làm sao khi phiên tòa sơ thẩm không đưa ra phán quyết như kỳ vọng?...

  Hotline: 1900.63.63.87