Thủ tục khiếu nại trong tranh chấp lao động

Khiếu nại trong tranh chấp lao động là thủ tục để người lao động bảo vệ quyền lợi ích của mình bị xâm phạm bởi những quyết định của người sử dụng lao động như quyết định xử lý kỷ luật, quyết định sa thải…Thông qua bài biết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các trình tự, thủ...
Cách tính lãi suất trong vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng

Cách tính lãi suất trong vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng

Cách tính lãi suất trong vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng được hướng dẫn vô cùng cụ thể trong các văn bản pháp Luật chuyên ngành. Bài viết sau đây sẽ cho bạn đọc một cái nhìn chung nhất về lãi suất trong hợp đồng tín dụng cũng như cách tính toán cũng như một số lưu...
Hướng dẫn khởi kiện tập thể tranh chấp lao động

Hướng dẫn khởi kiện tập thể tranh chấp lao động

Khởi kiện tập thể tranh chấp lao động diễn ra khá phổ biến hiện nay khi các tranh chấp về tiền lương, chế độ phụ cấp, bị sa thải trái luật,… ảnh hưởng nghiêm trọng đến số lượng đông đảo người lao động trong các doanh nghiệp. Trình tự thủ tục khởi kiện yêu cầu người sử...

  Hotline: 1900.63.63.87