Căn cứ xác định sử dụng đất ổn định, lâu dài

Căn cứ xác định sử dụng đất ổn định, lâu dài

Căn cứ xác định sử dụng đất ổn định, lâu dài được quy định tại Luật đất đai 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP, các căn cứ này là điều kiện để người sử dụng đất (trong trường hợp chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) thực hiện quyền sử dụng đất của mình. Bài viết...
Thời Hạn Kháng Cáo Bản Án Dân Sự Sơ Thẩm

Thời Hạn Kháng Cáo Bản Án Dân Sự Sơ Thẩm

Trong trường hợp đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện không đồng ý với bản án sơ thẩm mà Tòa án đã tuyên thì tất cả các cá nhân, tổ chức trên hoàn toàn có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án xét xử theo thủ tục phúc thẩm....
Quy Trình Giải Quyết Hồ Sơ Hưởng Chế Độ Ốm Đau

Quy Trình Giải Quyết Hồ Sơ Hưởng Chế Độ Ốm Đau

Nhiều người lao động muốn được hưởng chế độ ốm đau nhưng khi nghe nhắc đến hồ sơ, thủ tục, quy trình giải quyết hồ sơ hưởng chế độ ốm đau thì lại sợ phức tạp. Do đó, có nhiều trường hợp dù họ thỏa mãn các điều kiện để hưởng chế độ này nhưng lại không làm hồ sơ nên tự...
Trình Tự Thực Hiện Thủ Tục Cưỡng Chế Thu Hồi Đất

Trình Tự Thực Hiện Thủ Tục Cưỡng Chế Thu Hồi Đất

Cưỡng chế thu hồi đất là biện pháp cuối cùng được các cơ quan có thẩm quyền áp dụng nhằm buộc người dân có đất bị thu hồi thực hiện quyết định thu hồi. Phương pháp này được thực hiện khi các cơ quan nhà nước đã thuyết phục, thỏa thuận với người có đất bị thu hồi nhưng...