Quy định về những hình thức đầu tư hiện nay

Một Số Hình Thức Đầu Tư Theo Quy Định Pháp Luật

Luật đầu tư 2014 Chương IV Mục 1 có những quy định mới về hình thức đầu tư. Theo đó, có hai hình thức đầu tư là đầu tư “trực tiếp” và đầu tư “gián tiếp”. Hình thức đầu tư trực tiếp bao gồm có các hoạt động đầu tư...
quy định pháp luật về đình chỉ vụ án hành chính

Các Trường Hợp Đình Chỉ Giải Quyết Vụ Án Hành Chính

I. Đình chỉ xét xử sơ thẩm vụ án Hành chính 1.Căn cứ đình chỉ giải quyết vụ án a. Người khởi kiện là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế; cơ quan, tổ chức đã giải thể hoặc tuyên bố phá sản...
Các quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại

Các Quyết Định, Hành Vi Bị Khiếu Nại Trong Tố Tụng Dân Sự

Trong quá trình hoạt động tố tụng, vì lý do nào đó, quyền và lợi ích của các chủ thể bị xâm phạm. Quyền khiếu nại là quyền cơ bản cá nhân, cơ quan, tổ chức được trình bày với cơ quan nhà nước về việc mình cho là không...