chế độ thai sản theo quy định của pháp luật hiện hành

Chế độ thai sản mới theo quy định của pháp luật năm 2023

Chế độ thai sản mới theo quy định của pháp luật năm 2023 là một trong những chế độ có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo và hỗ trợ người lao động trong quá trình nghỉ thai sản. Mỗi người lao động cần nắm rõ các quy định của pháp luật...

Các lưu ý về con dấu của doanh nghiệp năm 2023

Cùng với việc Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, hàng loạt các quy định về doanh nghiệp, trong đó có việc sử dụng con dấu của doanh nghiệp đều có sự thay đổi. Để giúp cho Quý doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp...
Thuế doanh nghiệp được miễn

Các loại thuế doanh nghiệp được miễn nộp trong năm 2023?

Các loại thuế doanh nghiệp được miễn nộp trong năm 2023 là những nghĩa vụ tài chính mà doanh nghiệp không phải thực hiện khi tiến hành các hoạt động kinh doanh. Hiện nay, căn cứ vào tình hình thực tế, Nhà nước đã có những chính sách riêng về...
Thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở nông thôn

Thủ Tục Cấp Phép Xây Dựng Nhà Ở Nông Thôn

quy định về cấp phép xây dựng nhà ở nông thôn, hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà ở nông thôn, thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở nông thôn...
Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Nước Ngoài Tại Việt Nam

Thủ tục thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam, hình thức thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam, hồ sơ thành lập công ty gồm những gì, thẩm quyền cấp phép thành lập công ty...
Thủ tục cấp phép cho người lao động nước ngoài

Thủ Tục Cấp Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài

Hiện nay, thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài có nhiều thay đổi theo hướng tích cực, cụ thể hơn. Pháp luật quy định như thế nào về việc cấp phép cho người nước ngoài muốn làm việc hợp pháp ở Việt Nam? Ai là người...
Để lại thừa kế đất đai bằng di chúc không công chứng

Điều kiện di chúc để lại bằng giấy tay có hiệu lực

Di chúc là một giấy tờ hợp pháp thể hiện nguyện vọng, mong muốn của một người về cách phân chia tài sản mình có được sau khi chết. Trong di chúc, cá nhân hoặc nhóm người được chỉ định là người thực thi, quản lý tài sản cho đến...
Hướng dẫn chia thừa kế trong trường hợp đất đã được chia thừa kế mà có người thừa kế mới xuất hiện

Đã Chia Đất Thừa Kế, Mà Có Người Thừa Kế Mới Thì Giải Quyết Thế Nào?

Quyền thừa kế là một chế định trong hệ thống pháp luật dân sự của nước ta, là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc chuyển dịch tài sản của người chết cho người khác theo di chúc hoặc theo một trình tự nhất định, đồng thời...
Thủ tục hòa giải trong tranh chấp lao động

Thủ Tục Hòa Giải Trong Tranh Chấp Lao Động ?

Hòa giải được xem là một trong những phương án tối ưu trong quá trình giải quyết tranh chấp nói chung và giải quyết tranh chấp lao động nói riêng. Thông qua hòa giải, người sử dụng lao động và người lao động có thể tháo gỡ những mâu thuẫn, tranh chấp lợi ích...

Thủ Tục Đăng Ký Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài

Ai là người phải khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, người nước ngoài bao gồm những ai, thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài...
error: Content is protected !!