Kiện Đòi Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một trong những giấy tờ quan trọng liên quan đến việc công nhận quyền sử dụng đất. Khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị người khác giữ muốn lấy lại có được khởi kiện ra tòa án nhân dân yêu cầu giải quyết? Trình tự thủ tục như...
Làm nhục người khác sẽ bị xử lý hình sự khi nào?

Làm nhục người khác sẽ bị xử lý hình sự khi nào?

Quyền được bảo vệ sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm là quyền cơ bản của con người được pháp luật công nhận và được quy định trong hiến pháp. Tội làm nhục người khác là một hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của con người và có thể bị xử lý hình...

  Hotline: 1900.63.63.87