Thủ Tục Giám Định Chữ Ký, Chữ Viết Trong Vụ Án Dân Sự

Thủ Tục Giám Định Chữ Ký, Chữ Viết Trong Vụ Án Dân Sự

Trong một số vụ án dân sự, việc GIÁM ĐỊNH CHỮ KÝ, chữ viết rất cần thiết để có thể xác định được một số chứng cứ trong vụ án đó là thật hay giả để giải quyết khách quan vụ án. Vậy thủ tục giám định chữ ký, chữ viết trong vụ án dân sự được thực hiện thế nào? Mời bạn...
Tiêu Thụ Tài Sản Do Trộm Cướp Có Bị Đi Tù Hay Không?

Tiêu Thụ Tài Sản Do Trộm Cướp Có Bị Đi Tù Hay Không?

Tài sản do trộm cướp mà có được là tài sản bất hợp pháp. Vì vậy, TIÊU THỤ TÀI SẢN DO NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CÓ được có thể phải chịu những trách nhiệm pháp lý đối với hành vi đó. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vấn đề tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có được...

  Hotline: 1900.63.63.87