Cá Nhân Có Thể Thế Chấp Sổ Đỏ Được Không?

Cá Nhân Có Thể Thế Chấp Sổ Đỏ Được Không?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các nhân có quyền thế chấp quyền sử dụng đất để huy động vốn từ các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam. Thế chấp sổ đỏ như thế nào là đúng quy định, đối tượng nào được thế chấp quyền sử dụng đất? Cá nhân thế chấp...
Tiêu Thụ Tài Sản Do Trộm Cướp Có Bị Đi Tù Hay Không?

Tiêu Thụ Tài Sản Do Trộm Cướp Có Bị Đi Tù Hay Không?

Tài sản do trộm cướp mà có được là tài sản bất hợp pháp. Vì vậy, TIÊU THỤ TÀI SẢN DO NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CÓ được có thể phải chịu những trách nhiệm pháp lý đối với hành vi đó. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vấn đề tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có được...