Căn Cứ Giải Quyết Đất Đai Khi Không Có Giấy Tờ Về Đất

Tranh chấp đất đai chưa có giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai, thì chủ thể được nộp đơn tại UBND cấp huyện, cấp tỉnh (tùy theo chủ thể tranh chấp là tổ chức, cá nhân) hoặc khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền.Vậy, căn cứ nào để cơ quan có thẩm quyền giải quyết...