Tranh Chấp Đất Đai

Thủ Tục Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Cấp Huyện Như Thế Nào

Trên thực tế, tranh chấp đất đai diễn ra rất phổ biến và tính chất rất phức tạp. Để giải quyết tranh chấp đất đai thì vai trò của chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp rất quan trọng. Quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện được...

Quy Định Pháp Luật Về Hòa Giải Tranh Chấp Đất Đai Cấp Cơ Sở

Tranh chấp đất đai là sự bất đồng, mâu thuẫn giữa các chủ thể sử dụng đất trong xác định ai là người có quyền sử dụng đối với một hoặc nhiều thủa đất nhất định. Hay nói cách khác, tranh chấp đất đai là tranh chấp quyền sử dụng đất. Tranh chấp đất đai khác với tranh...

Thủ Tục Giải Quyết Tranh Chấp Sổ Đỏ Đất Có Yếu Tố Nước Ngoài

Đương sự có yếu tố nước ngoài tranh chấp quyền sử dụng đất Tranh chấp về quyền sử dụng đất là những tranh chấp giữa các bên với nhau về việc ai có quyền sử dụng hợp pháp đối với một mảnh đất nào đó. Trong dạng tranh chấp này chúng ta thường gặp các loại tranh chấp về...

Tranh Chấp Đất Đai Và Hòa Giải Cấp Cơ Sở

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai quy định tại khoản 24 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013. Theo quy định tại khoản 7 Điều 25 Bộ luật Tố tụng dân sự tranh chấp về đất đai là tất cả các...